Collserola serà un parc natural a mitjans del 2010

La proposta, sotmesa ara a exposició pública, pretén ampliar l'espai del parc en prop de 1.100 hectàrees, passant de 7.200 a 8.300
Font: Gencat
03/12/2009

El departament de Medi Ambient i Habitatge ha posat a informació pública la proposta de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquesta proposta estarà disponible durant 45 dies, als serveis territorials del Departament i de la Direcció General del Medi Natural. Durant el primer semestre de 2010 es podria decretar la creació del nou parc.

Els objectius bàsics de la creació del Parc Natural de la Serra de Collserola són:

  • La protecció, conservació i millora del seu patrimoni natural i dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics i culturals inclosos en el seu àmbit, com a recurs ambiental estratègic en el si de l'àrea metropolitana de Barcelona.
  • La implantació d'un règim de protecció que superi l'aïllament de la Serra de Collserola, que eviti la fragmentació i la pèrdua dels espais agroforestals, que aporti serveis ambientals al conjunt de la ciutadania i que incorpori solucions als problemes i necessitats metropolitanes sense sacrificar la qualitat ambiental del seu àmbit.

Per assolir aquests objectius, el futur parc natural incrementa la seva superfície, passant de 7.176 hectàrees protegides a les 8.262 hectàrees incorporant a l'espai protegit, principalment, diversos sectors d'elevat valor natural de les parts baixes de la Serralada. Així mateix, la seva ampliació es realitza en 21 sectors que doten de major connectivitat i funcionalitat ecològica, però sobretot cal destacar que en la majoria de casos hi ha una demanda de protecció o d'ús social.

Més informació: Nota de premsa del DMAH

Documents relacionats
Documentació de la proposta de parc natural
Mapa de la proposta del Parc Natural de la Serra de Collserola (PDF)

Nota de premsa amb gràfic de procediments (PDF)

AdjuntMida
Image icon Mapa de la proposta33.96 KB

Relacionats

Article
Creat per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquesta nova eina online recull els serveis que hi ha a la Metròpolis de Barcelona entorn de la bicicleta.

Notícia

L'AMB aplica un model d'eficiència pioner dins les administracions públiques i ha presentat el Programa d'impuls a l'economia verda i circular a la metròpolis de Barcelona durant una jornada tècnica a la qual hi ha assistit una setantena de persones. Aquest programa, pioner dins les administracions públiques, es destina als municipis metropolitans interessats a implementar aquestes estratègies en el seu teixit econòmic.

Article

Prop de 500 alumnes han pres part en 11 projectes participatius

Butlletí