Collserola serà un parc natural a mitjans del 2010

La proposta, sotmesa ara a exposició pública, pretén ampliar l'espai del parc en prop de 1.100 hectàrees, passant de 7.200 a 8.300
Font: Gencat
03/12/2009

El departament de Medi Ambient i Habitatge ha posat a informació pública la proposta de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquesta proposta estarà disponible durant 45 dies, als serveis territorials del Departament i de la Direcció General del Medi Natural. Durant el primer semestre de 2010 es podria decretar la creació del nou parc.

Els objectius bàsics de la creació del Parc Natural de la Serra de Collserola són:

  • La protecció, conservació i millora del seu patrimoni natural i dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics i culturals inclosos en el seu àmbit, com a recurs ambiental estratègic en el si de l'àrea metropolitana de Barcelona.
  • La implantació d'un règim de protecció que superi l'aïllament de la Serra de Collserola, que eviti la fragmentació i la pèrdua dels espais agroforestals, que aporti serveis ambientals al conjunt de la ciutadania i que incorpori solucions als problemes i necessitats metropolitanes sense sacrificar la qualitat ambiental del seu àmbit.

Per assolir aquests objectius, el futur parc natural incrementa la seva superfície, passant de 7.176 hectàrees protegides a les 8.262 hectàrees incorporant a l'espai protegit, principalment, diversos sectors d'elevat valor natural de les parts baixes de la Serralada. Així mateix, la seva ampliació es realitza en 21 sectors que doten de major connectivitat i funcionalitat ecològica, però sobretot cal destacar que en la majoria de casos hi ha una demanda de protecció o d'ús social.

Més informació: Nota de premsa del DMAH

Documents relacionats
Documentació de la proposta de parc natural
Mapa de la proposta del Parc Natural de la Serra de Collserola (PDF)

Nota de premsa amb gràfic de procediments (PDF)

AdjuntMida
Image icon Mapa de la proposta33.96 KB

Relacionats

Notícia

Els darrers dos anys, el sistema de transport públic ha millorat freqüències, ha estrenat línies, obert estacions i perllongat serveis per rebre la ZBE en millors condicions. El transport públic està preparat per assumir els desplaçaments equivalents a 137.000 trajectes en vehicle privat, dels quals 88.000 són entrades i sortides de la zona, i prop de 50.000 són interns. Aquests 137.000 trajectes equivalen a 170.000 desplaçaments unitaris. Les millores de la xarxa continuaran durant els propers mesos i hi ha accions compromeses de tots els operadors de transport fins l'any 2021.

Article
Jardí de papallones al parc del Bosc de Can Gorgs

Jardí de papallones al parc del Bosc de Can Gorgs

Des d'aquest mes de novembre, el parc Nou (El Prat de Llobregat) i el parc del Bosc de Can Gorgs (Barberà del Vallès) compten amb un nou jardí de papallones. Es tracta d'un recurs educatiu i participatiu dels parcs, que pretén afavorir la biodiversitat

Notícia

Un nou cicle del Programa Metropolità pels Drets Humans des del món local: Tenim Drets, Teixim LlibertatsTenim de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB posa el focus en la producció i l'ús dels plàstics. 

 

Butlletí