Cinc projectes ciutadans guanyen els premis Acció 21

Reconeixement a la tasca d'educació ambiental i millora de la sostenibilitat d'entitats, empreses i institucions de la ciutat
19/12/2008 - 00:00

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona ha donat a conèixer els projectes guanyadors de la sisena edició dels Premis Acció 21, creats l'any 2003 amb l'objectiu d'estimular iniciatives dels diferents col·lectius de la ciutat que suposin una contribució efectiva als objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat - Agenda 21 de Barcelona.

El jurat ha destacat el caràcter exemplificador, generalitzable i innovador, la importància de la implicació i participació generada al seu voltant i l'abast dels seus efectes en termes de beneficis socioambientals i ciutadans dels cinc projectes guardonats d'entre un total de 25 projectes presentats als Premis Acció 21 d'aquest any.

Els projectes guanyadors
-Segell de responsabilitat per a restaurants de peix i marisc, presentat per Acció Natura, promou entre els establiments de restauració un codi ètic basat en hàbits i pautes que afavoreixin la sostenibilitat dels recursos marins, garantint que el peix i marisc que venguin provingui d'una pesca que respecti la normativa estatal i catalana, especialment atenent a les talles mínimes i als sistemes de comercialització legals (més informació sobre el projecte, en PDF).

-L'Equip Verd del Zoo de Barcelona, presentat pel Parc Zoològic de Barcelona, BSM, S.A., és una iniciativa nascuda de forma espontània entre els treballadors de base on, a més de les tasques de sensibilització i informació ambiental, s'han realitzat accions concretes a favor de la sostenibilitat (veure el seu bloc a internet).

-A la universitat com a casa, presentat  per la Universitat de Barcelona, promoure la implicació de tota la comunitat educativa en un projecte de gran abast, que es realitza de forma continuada.

-Global Eco Fòrum 2008, presentat per Eco-union, pretén constituir una xarxa d'actors interdisciplinaris que reflecteixen l'esperit de l'Agenda 21 a partir d'un plantejament molt innovador (veure el seu web).

-Projecte ECONG, presentat  per Àmbit prevenció, és un projecte integrador que incorpora beneficis socioambientals i es desenvolupa en xarxa amb un alt nombre d'entitats del tercer sector.

Relacionats

Article

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa, OAT, l’òrgan de participació ciutadana vinculada al servei d’abastament municipal, celebra el cinquè aniversari de la seva creació.

Butlletí