Cetaqua vol ser el centre tecnològic capdavanter en recerca del cicle integral de l'aigua

27/02/2007 - 00:00
Com es pot fer font a una sequera o a una inundació? Existeixen nous contaminants en l'aigua potencialment perillosos? De quins recursos hídrics alternatius disposem davant l'escassetat de l'aigua? Avui ja hi ha persones que estan treballant per resoldre aquestes incògnites. I el nou Centre Tecnològic de l'Aigua (CETaqua), que es va presentar oficialment ahir a l'auditori de la Torre Agbar de Barcelona, n'és un dels incentius. Van assistir a l'acte Joan Clos -ministre d'Indústria-, Josep Huguet -conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Jordi Hereu -alcalde de l'Ajuntament de Barcelona-, Jordi Mercader -president del Grup Agbar-, Àngel Simon -director general del Grup Agbar i president de CETaqua-, Antoni Giró 'rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)-, Rafael Rodrigo -vicepresident del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-. El grup AGBAR, la UPC i el CSIC han estat els promotors d'aquest projecte que destinarà un pressupost de 5 milions d'euros en recerca enguany i que preveu doblar-lo de cara a l'any vinent. CETaqua està participada en un 80% per el grup AGBAR i la UPC i el CSIC hi posen un 10% cadascuna. L'objectiu principal del CETaqua és promoure, realitzar i difondre R+D+I (Recerca + Desenvolupament + Investigació) al voltant de la gestió de l'aigua i per assegurar el compliment de la normativa europea de clima mediterrani. Ciència i tecnologia 'L'aigua té un mercat molt fragmentat. A l'Estat espanyol només es destina un 1'1% dels ingressos a Investigació i Desenvolupament, i en concret, en el sector de l'aigua el percentatge dedicat a R+D+I es redueix a un 0'84%' recalcava Simon que va afegir: 'El Grup Agbar vol assumir el repte d'augmentar el pressupost en R+D+I de l'aigua' en el context d'innovació que ofereix Catalunya i Espanya'. Segons Simon, aquest projecte quedarà respatllat pel rigor científic que suposa la col·laboració en el mateix de la UPC i del CSIC. Rodrigo va destacar que 'el projecte de CETaqua representa un camí d'unió entre la ciència i la tecnologia, que és allò necessari per avançar en la recerca mediambiental i gestió de l'aigua'. Per aquest motiu, segons Rodrigo, el CSIC s'hi va voler adherir de seguida. Giró al seu torn, va destacar que: 'Es tracta d'un projecte sòlid i de futur perquè neix amb el clar objectiu d'ocupar el sector públic i també el privat' i va remarcar que 'normalment són les Universitats les que proposen projectes i demanen col·laboració a les empreses, però en aquest cas ha estat al revés, la iniciativa neix de l'empresa privada i la UPC es sent molt orgullosa de participar en un projecte com aquest'. 'Sovint parlem de l'aigua com a element transversal que pertany a molts àmbits diferents de la nostra vida i que sustenta el benestar de la nostra societat i per tant és molt important fer recerca des de diferents vessants per pal·liar els problemes' afirmava Giró. 'La UPC ja tenia 2 plans de sostenibilitat dins dels seus estudis per formar als enginyers, i ara ja n'ha creat el tercer titulat: Sostenibilitat 2015, lligat a l'any que ha fixat l'ONU per fer complir els Objectius del Mil·lenni'. Àmbits de treball D'aquí la importància d'unir ciència i tecnologia per avançar en la dessalinització, depuració i reutilització de l'aigua. Precisament aquestes són algunes de les àrees de treball del CETaqua, que té com a ubicació inicial el Campus Nord de la UPC. 'Els principals àmbits de treball són tres: Promoure els recursos hídrics alternatius, com la desalinització o la reutilització de l'aigua; fer una gestió de crisis com poden ser les sequeres o les inundacions; i avaluar i investigar sobre els riscos sanitaris i ambientals' explicava Rodrigo. Altres àrees de què s'ocuparà el CETaqua són la gestió de fangs i control de les olors, els tractaments avançats d'aigües i la gestió eficient dels costos d'operació. Rodrigo va remarcar: 'Com a país estem molt per sota de les nostres possibilitats en investigació, i des del CSIC no només volem crear coneixement sinó també difondre'l, per això ens hem adherit a aquest projecte'. 'L'ús inadeuat de l'aigua, altament deteriorada ja des del segle XIX amb la contaminació emergent, ha conduït cap a l'escassetat , la dessertització del terreny i ha comportat nous contaminants potencialment perillosos per a la salut humana i del medi ambient. Una de les funcions del CETaqua será la d'investigar per augmentar la qualitat de les aigües i evitar la toxicitat igualment com els efectes indesitjables tant cap al medi ambient, com cap a la salut pública' va relatar Rodrigo. Rebatre el malthusianisme ecològic Encara queda, però, lluitar contra les creències dels què diuen que ja està tot perdut. Segons Mercader: 'Per tirar endavant cal la implicació activa tant de les empreses privades com la de les publiques i el coneixement de les universitats'. Clos assentia : 'Hem de trencar una història secular de desinterés cap al medi ambient, canviar estructures i maneres de fer'. Cuervo expressava que: ' El centre CETaqua té un valor intrínsec, perquè uneix ciencia i tecnologia per assolir beneficis socials. I aquí és on podem recuperar la confiança amb la tecnologia i anar cap al progrés, sempre però, amb la racionalitat com a motor. Hem de rebatre el malthusianisme ecològic, i hem de pensar que no podem tornar enrere, però podem minimitzar els efectes negatius d'allò què fem'. Giró exposava: 'Hem de començar a treballar avui, encara que els fruits sorgeixin a llarg termini'. Cluster de recerca Un bon camí cap a l'èxit és la cooperació entre institucions. 'CETaqua vol ser el centre tecnològic referent d'investigació en la temàtica de l'aigua, i no pot existir cap centre tecnològic sense aliances, per tant nosaltres treballem en alguns casos amb centres de França, Itàlia o els Estats Units', relatava Simon. Al seu torn, Hereu també recalcava:'CETaqua representa un projecte molt interessant donats els seus recursos disposats per avançar i establir aliances internacionals i ajudar a compartir coneixement i desenvolupar la ciutat'. 'En el moment econòmic actual hi ha una forta competitivitat industrial dins l'ecnonomia catalana i això és una oportunitat per diversificar béns i serveis. Ens hem d'avançar als aconteixements, i la innovació és la solució, que a més aporta benestar global' destacava Huguet, que afegia 'CETaqua és un referent en innovació i investigació a Catalunya. Assumeix el lideratge català de recerca en aigua, incorporant altres nuclis de recerca en altres àmbits entorn de l'aigua. Això vol dir crear una anella de cooperació en recerca nacional i internacional'. 'Hem d'aprendre a declinar dos verbs alhora: competir i cooperar. Tenir empreses competitives, però alhora, obertes a cooperar amb altres empreses del mateix ram formant un cluster de recerca i coneixement' va argumentar Huguet.

Relacionats

Butlletí