Catalunya continua liderant la recollida d'envasos i restes de medicaments

Avui dia a les farmàcies catalanes hi ha 3.013 punts SIGRE
Redacció | www.lamalla.cat
11/11/2009

Catalunya continua liderant el reciclatge de medicaments a Espanya, tal com ho demostra el fet que durant el primer semestre d'enguany s'hagi recollit una mitjana mensual de 7'61 kg per cada 1.000 habitants, quantitat superior als 6,07 kg de mitjana corresponents a tot l'Estat. Segons fonts del departament de Medi Ambient i Habitatge, avui dia a les farmàcies catalanes hi ha 3.013 dels anomenats punts SIGRE, els indrets on es troben els contenidors especials de recollida selectiva d'envasos i restes de fàrmacs.

Per demarcacions, la mitjana mensual de quantitats dipositades als punts SIGRE per cada 1.000 habitants és la següent: Barcelona, 8,12 kg, Girona, 5,02kg, Lleida, 7,20, i Tarragona 6,74.

Les dades estatals
Des del començament del 2009, la quantitat global de fàrmacs recollits a Catalunya ha suposat el 19,99% del total d'Espanya, seguida d'Andalusia, amb un 16,25%, i de la Comunitat de Madrid, amb un 13,02%. En el cas de Catalunya, el percentatge del 19,99% és molt superior a aquell que li correspondria per xifres de població, que representa el 15,85%.

L'Enquesta de Llars i Medi Ambient 2008 realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística també assenyala que aquest hàbit cada vegada està més estès a Catalunya. L'enquesta indica que al 83,3% de les llars catalanes es reciclen les restes de medicaments, situant-los al mateix nivell que el vidre (86,3%), el paper i el cartró (85,6%), les piles (84,9%) o els envasos de plàstic i metàl·lics (82,55%). Segons Juan Carlos Mampaso, director general de SIGRE, "tot i la important sensibilitat per la cura del medi ambient que demostren els catalans, encara cal fer una important tasca de sensibilització per aconseguir un ús responsable del medicament que finalitzi amb el reciclat correcte de les seves restes i dels seus envasos".

Més conscienciació sobre la revisió de la farmaciola
D'altra banda, un estudi d'opinió elaborat recentment per SIGRE Medicament i Medi Ambient revela que la ciutadania cada vegada està més conscienciada sobre la necessitat de revisar periòdicament la farmaciola domèstica, ja que el 85% de les llars afirmen realitzar aquesta pràctica amb alguna periodicitat. La revisió de la farmaciola té una importància especial si es té en compte que el 57% dels medicaments que es retiren en aquesta mena de repassos es troben caducats, amb els conseqüents riscos que per a la salut podria suposar el seu consum.

Veure el vídeo d'aquesta notícia a LaMalla.cat

Relacionats

Notícia

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat una nova campanya per a la reducció de residus, amb tallers i recursos a les escoles. Aquest més de març s’ofereixen tallers a l’alumnat de primer de primària de totes les escoles del municipi, amb educadores i educadors ambientals.

Butlletí