Barcelona estableix un nou conveni per a la reutilització d’equipaments informàtics municipals en desús

19/05/2023 - 10:00

Acord amb l’Associació Pangea per continuar reaprofitant els dispositius informàtics municipals i garantir-ne l’ús per part d’entitats socials i col·lectius vulnerabilitzats. Mitjançant un procés de recondicionament, els equips passen a tenir una segona vida.

La novetat principal d’aquest nou acord és que ara s’amplia l’adhesió al programa a tots els ens adscrits a l’estructura municipal: organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials, societats mercantils, consorcis, fundacions i associacions de l’Ajuntament de Barcelona.

Els equips se cedeixen a entitats del Circuit Pangea, la plataforma col·laborativa integrada per iniciatives de l’economia social i solidària, que recullen, restauren i fan la distribució local dels dispositius digitals a les entitats receptores a preus limitats als costos de recondicionament (entre 40 i 120 euros). Els equips no aptes per a la reutilització es reciclaran de manera adequada.

 

Interès social dels col·lectius

Els receptors hauran de ser, prioritàriament, col·lectius d’interès social, com ara cooperatives, fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre, així com equipaments públics o particulars acompanyats de serveis socials, famílies derivades pel Consorci d’Educació, persones o famílies en situació de vulnerabilitat o famílies amb menors a càrrec en període d’escolarització que no disposen d’equipaments informàtics aptes per a l’aprenentatge.

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

L’objectiu del servei és fomentar i millorar la reutilització i el reciclatge de tèxtil, prevenir la generació de residus i incentivar l’economia circular. Es pot sol·licitar al 010 i s’hi pot entregar roba, complements de vestir, calçat, tovalloles, llençols o cortines.

Notícia

Quan els comerços no segueixen el sistema de recollida de residus que els pertoca, acaben desbordant els contenidors de recollida domèstica. S’ha iniciat el procediment per sancionar, amb multes de 300 euros, els establiments comercials que gestionen incorrectament els residus que generen, tot i haver-ne estat informats prèviament.

Article

Gràcies al cercador del nou web cuidem.barcelona és més senzill saber on, quan i com llençar cada cosa. Només cal indicar quin és el residu del qual ens volem desfer i l’adreça on ens trobem, i l’aplicació ens informarà del sistema de recollida, com s’ha de reciclar i en quina franja horària.

Butlletí