Barcelona es dota del Pla de prevenció de residus municipals 2012-2020

Font: Ajuntament de Barcelona
18/12/2012 - 00:00
El nou pla marca com a objectiu la reducció d'un 10% en la generació de residus per càpita a Barcelona. L'Ajuntament donarà més èmfasi a la prevenció, la reutilització i el reciclatge.

L'Ajuntament ha presentat aquesta setmana com a mesura de govern el Pla de prevenció de residus municipals 2012-2020, per tal d'avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge.

Aquest pla marca uns objectius propis per a Barcelona i adaptats als objectius establerts als plans català i metropolità de gestió de residus, PROGREMIC 2007-2012 i PMGRM 2009-2016.

El nou Pla de prevenció de residus municipals de Barcelona marca com a objectiu per al 2018 la reducció d'un 10% en la generació per càpita i el manteniment el 2020, fins a assolir com a índex 1'386 kg/h./dia, tenint en compte que l'any 2006 hi va haver una generació de residus per càpita d'1'540 kg/h./dia.

A més, també es planteja reduir l'ús de les bosses de plàstic per càpita com a mínim d'un 50% el 2016, implicant tant els consumidors com els comerciants.

Com a objectius genèrics també es treballarà en aquest pla com a eina per millorar l'efectivitat dels recursos aportats a la gestió i prevenció de residus, i per augmentar el grau de sensibilització i participació de la població en general i de cadascun dels agents implicats en particular.

A més, Barcelona es marca fer arribar als ciutadans de forma clara el missatge de la prevenció i el consum responsable i consolidar les actuacions de prevenció dins la gestió de residus municipals. Per això, es treballarà per promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i per incorporar en els hàbits de la vida quotidiana actuacions que fomentin el consum responsable i immaterial.

El pla també vol incrementar la implicació i participació activa i compromesa dels diversos sectors socials en les decisions i actuacions relatives a la prevenció, i aconseguir el compromís dels agents econòmics per avançar en la prevenció.

Com a línies destacades, es promourà la prevenció de productes que generin residus amb efectes perjudicials per al medi o les persones, o de difícil reintroducció als cicles productius.

També es buscarà reduir les fraccions que es generen en quantitats importants, que suposen problemes per a la gestió municipal o que suposen un impacte econòmic més destacat, i aquelles per a les quals existeixen objectius específics establerts per la normativa o la planificació, com actualment són els envasos lleugers.

El pla també marca com a línia de treball evolucionar cap a la reutilització en lloc del reciclatge, i reduir el volum generat sobretot en residus com ara les runes, els residus del clavegueram, la poda municipal, el paper de premsa i la publicitat i els envasos d'aigua.

Una tasca per aprofundir en la bona gestió de residus a la ciutat
Amb aquest Pla de prevenció de residus municipals 2012-2020, l'Ajuntament de Barcelona realça el treball de millora de la recollida selectiva de la ciutat, amb elements clau com la contracta de neteja i recollida de residus que incorpora l'extensió de la recollida selectiva de la fracció orgànica a tota la ciutat o l'augment dels punts de recollida selectiva de paper, vidre i envasos, i el desplegament d'una xarxa de punts verds de proximitat.

A Barcelona, el 2011 es van recollir un total de 804.920'6 tones de residus, de les quals un 37'9% es van recollir de manera selectiva (304.749'3 tones).

A més, a la ciutat hi ha un total de 22 punts verds de barri, 8 camions mòbils amb 96 parades setmanals i 7 punts verds de zona; que l'any 2011 van rebre un total de 663.312 visites, i s'organitzen de manera periòdica i permanent accions de comunicació encaminades a buscar la implicació i col·laboració dels ciutadans.

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon contenidorsnousg.384.jpg35.7 KB

Relacionats

Butlletí