Barcelona activa el protocol per situació de sequera

23/11/2022 - 14:40
Foto: ACN

Foto: ACN

El protocol estableix accions concretes d’estalvi d’aigua potable en serveis o activitats amb l’objectiu de reduir el consum habitual d’aigua un 5% en l’ús domiciliari, comercial, industrial i altres usos recreatius i un 30% en l’ús recreatiu que impliqui reg.​

Davant l’escassetat actual de recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua ha decretat l’alerta hidrològica de la conca del Ter-Llobregat que alimenta la ciutat de Barcelona, motiu pel qual s’ha activat la fase d’alerta del Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat.

El protocol estableix accions concretes d’estalvi d’aigua potable en els espais verds, les fonts ornamentals, la neteja urbana, les instal·lacions esportives i les piscines i la neteja de vehicles.

Els serveis municipals ja han aconseguit reduir un 11% el consum anual d’aigua des de l’últim episodi de sequera (del maig del 2007 al desembre del 2008), gràcies al reforç de les polítiques d’optimització i estalvi d’aigua, que ha afavorit la substitució dels consums d’aigua potable (se n’ha reduït l’ús un 18%) per aigua freàtica (s’usa un 51% més). La ciutat, que té un consum mitjà de 106 litres d’aigua per habitant al dia, molt inferior a la mitjana espanyola, de 140 litres, ha guanyat resiliència i està preparada per fer front a la sequera, motiu pel qual no hi haurà afectacions rellevants a les llars. L’aplicació de la fase d’alerta del Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat, però, implica certs canvis.

Segons ha detallat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, les principals afectacions seran als reg de parcs i jardins i a les fonts ornamentals amb brollador, amb l'excepció dels que s'alimenten de la xarxa d’aigua freàtica com a “garantia per abordar la situació d’alerta”. 

 

Mesures

Als jardins i espais verds està prevista l'aturada de plantacions, excepte les que ja es troben al viver. El reg en jardins privats es restringeix a 2 dies a la setmana: dimecres i dissabtes els habitatges amb numeració parell, i dijous i diumenges els senars i amb un horari de reg de 20.00 a 8.00 hores, excepte si es rega amb aigua freàtica. El màxim de reg que es pot consumir en qualsevol cas és de 450 metres cúbics per hectàrea i mes.

En referència a les fonts, es prohibeix omplir les fonts ornamentals i els llacs artificials amb aigua potable. I s'han aturat els brolladors de les fonts ornamentals no connectades a aigua procedent de recursos hídrics alternatius, en general aigua freàtica. Com a única excepció, en llacs artificials es permetrà el mínim ús d’aigua potable imprescindible per mantenir la vida aquàtica.

En l'àmbit de la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars per part dels serveis municipals es realitzarà amb la mínima despesa d’aigua indispensable i evitant, quan sigui possible, l’ús d’aigua potable. Actualment, ja s’apliquen aquestes mesures a la ciutat, que s’ha avançat als requisits de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Per exemples, tots els equips amb vehicles cisterna (80%) carregaran només aigua freàtica i la ra resta d’equips (20%) podran mantenir la càrrega dels dipòsits amb aigua potable. Es revisaran els difusors de baix consum en tots els equips i es prohibeix l’ús de l’aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l’aire.

Pels particulars, es prohibeix la neteja de carrers, paviments, façanes, terrasses i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, galleda i esponja o sistema d’alta pressió.

A les instal·lacions esportives i piscines, el reg de camps de gespa i d’altres superfícies esportives té les mateixes limitacions que el reg de jardins. A més, és prioritzarà el consum de recursos hídrics alternatius i s’evitarà en temps de pluja.

Es prohibeix omplir piscines, amb comptades excepcions. En aquest sentit, l’empresa concessionària de l’aigua (Aigües de Barcelona, en el cas de la ciutat), controlarà els consums d’aquestes finques privades i, si detecta que no s’han reduït, avisarà l’Àrea Metropolitana de Barcelona (que és la competent en l’abastiment d’aigua). En el cas que es demostri que una comunitat de veïns s’ha saltat les prohibicions del govern català, se’ls podria imposar una sanció.

Més enllà de les restriccions, que es poden consultar en detall al web barcelona.cat/sequera, cal ser conscients de la necessitat de reduir el consum d’aigua i de no malbaratar-la en accions quotidianes. En aquesta pàgina es recullen consells per estalviar aigua i reduir-ne el consum a les llars fins a un 30%.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

La xarxa de metro de Barcelona, de 125,4 quilòmetres de longitud, rep filtracions constantment, procedents sobretot de la pluja, dels aqüífers i d’altres orígens.

Notícia

Davant la fase d’excepcionalitat del pla de sequera, l’Ajuntament de L'Hospitalet de Llobtegat està treballant per usar en els serveis municipals aigua regenerada de l’estació depuradora del Prat i revisar el sistema de captació i distribució d’aigües freàtiques del municipi perquè funcioni al 100%.

Notícia

Davant l’escassetat actual de recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua ha decretat l’excepcionalitat hidrològica de la conca del Ter-Llobregat, que alimenta la ciutat de Barcelona, motiu pel qual el Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat passa a fase d'excepcionalitat.

Butlletí