Actualització de la ZBE-Barcelona amb millores socials

Font: Ajuntament de Barcelona

12/02/2023 - 12:52

El Ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a la modificació de l’ordenança municipal que regula la ZBE per donar cobertura als sectors de població amb rendes més baixes. A més, s’amplia el nombre d’autoritzacions per a l’ús ocasional dels vehicles i per als professionals amb una edat propera a la jubilació que utilitzen el vehicle per treballar.

S’incorporen a l’ordenança les actualitzacions següents:

  • Autoritzacions diàries
  • Accés esporàdic per als vehicles que no tenen etiqueta ambiental, inclosos els vehicles històrics i els clàssics. Es tracta de 24 dies d’autorització per vehicle a l’any.
  • Vehicles estrangers que no compleixen els requisits tecnològics i d’emissions. També se’ls faciliten 24 dies, com als d’accés esporàdic.
  • Autoritzacions temporals

L’actualització de l’ordenança també amplia les autoritzacions temporals per circular per la ZBE als vehicles sense etiqueta ambiental següents:

  • Vehicles de professionals als quals els falten cinc anys per jubilar-se.
  • Vehicles que portin a terme tasques de manteniment en tallers. Tenen autorització mentre el vehicle sigui al taller.
  • Vehicles en estat de reposició si s’acredita la compra d’un vehicle que compleix els requisits establerts, fins que duri el període de lliurament del nou vehicle.
  • Vehicles singulars com per exemple els d’autoescola, portacontenidors, vehicles cisterna o blindats, camions gàbia i dúmpers entra d’altres. En aquests casos l’autorització és anual.

 

Autoritzacions anuals

Els titulars de vehicles contaminants podran accedir a la ZBE durant l’any si acrediten uns ingressos econòmics anuals inferiors a 2 vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau. Per exemple, tenint en compte que el 2022 l’IPREM és de 579 euros mensuals, una persona que visqui sola haurà de cobrar un màxim de 1.158 euros al mes per obtenir l’autorització anual. Quan la unitat familiar sigui de dues persones, el límit serà l’IPREM multiplicat per 2,5; quan sigui de tres, es multiplicarà per 2,9, quan sigui de quatre persones per 3,3, de cinc persones 3,7 i de sis o més persones es multiplicarà per 4. 

A més d’aquestes novetats, el text manté la resta d’exempcions que ja incorpora la norma en l’actualitat, sobretot pel que fa als casos de persones amb malalties cròniques, en tractament mèdic o que pateixen alguna discapacitat.

Per a la resta dels vehicles més contaminants sense etiqueta ambiental de la DGT es manté la restricció de circulació els dies laborables, de dilluns a divendres, entre les 7.00 i les 20.00 hores. La sanció en cas d’infracció és de 200 euros, amb un increment del 30% durant els episodis de contaminació.

 

Un 31% menys de NO2

Des de l’anunci del desplegament de la zona de baixes emissions, l’any 2017, s’han evitat 600.000 desplaçaments amb vehicles contaminants a la ciutat. Aquesta mesura, conjuntament amb altres actuacions de priorització del transport públic i dels espais per anar a peu, ha contribuït a reduir els nivells de diòxid de nitrogen un 31% en les estacions de trànsit respecte de l’any 2015.


 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Des de l’any 2015 les mesures que s’han impulsat per ampliar la mobilitat sostenible i reduir el nombre de vehicles que generen més emissions han aconseguit millorar la qualitat de l’aire i reduir en un 31% la contaminació ambiental. El creixement de la xarxa de carrils bici, el desplegament de la superilla, l’electrificació de vehicles municipals o l’activació de la zona de baixes emissions han demostrat l’efectivitat d’un model que prioritza la salut de les persones i la sostenibilitat mediambiental.

Notícia

Barcelona ja és una ‘ciutat que inspira’: la capital catalana s’uneix al projecte de la farmacèutica AstraZeneca per conscienciar sobre la importància de la qualitat de l’aire a les ciutats

Notícia

Només Barcelona, l'Hospitalet i Sant Cugat del Vallès limiten la circulació dels vehicles més contaminants, perquè van començar a fer-ho abans que existís la llei del canvi climàtic que obliga els municipis de més de 50.000 habitants a tenir ZBE.

Butlletí