514 municipis en alerta per sequera a tot Catalunya

22/11/2022 - 14:51

Davant la falta de pluges dels darrers mesos, les reserves dels embassaments han continuat baixant, amb el sistema Ter Llobregat al 34% (207 hm³) i el de Darnius Boadella al 33% (20 hm³). 

Un cop analitzades les recomanacions de l’Observatori de la Sequera i convocat el Comitè de Sequera a finals de la setmana passada, es preveu que el director de l’ACA signi la resolució declarant l’alerta en aquestes dues unitats. Entrarà en vigor quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), prevista per a finals de setmana.

Això provocarà que passin de 9 a 13 les unitats en aquest escenari, amb un total de 514 municipis en alerta per sequera pertanyents a 27 comarques, territori que representa una població de 6,7 milions d’habitants (el 80% de la població catalana) a les conques internes del país.

Cal tenir en compte que l'escenari d'alerta preveu l'aplicació de les primeres mesures per reduir els consums en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics. Pel que fa al subministrament domèstic, en aquest escenari no hi ha limitacions, més enllà de la prohibició d'omplir piscines i de recomanacions per al reg de jardins (fer-ho en dies alterns, en hores de mínima insolació i només per a la supervivència de l'arbrat).

 

Més d'un any amb el Pla de Sequera activat

El Pla de Sequera, l'eina per a gestionar els episodis d'escassetat d'aigua, està activat des del mes d'octubre de 2021. Des d'aquest moment, s'ha analitzat mensualment la situació amb l'objectiu de determinar si es produeixen canvis en alguna de les 18 àrees en què estan dividides les conques internes en funció de la font de proveïment principal (embassaments, aqüífers o pluviometria).

En l’àmbit del Ter Llobregat, que es troba en l'escenari de prealerta des del febrer d'enguany, fa 9 mesos que s'estan aplicant mesures, com l'increment de producció de les dessalinitzadores (del 20 al 90%), que han aportat al sistema més de 54 hm3. Això ha evitat que els embassaments estiguin set punts per sota del seu volum actual (sense l’aigua dessalinitzada, avui el sistema Ter Llobregat estaria a prop del llindar d’excepcionalitat). A més de la dessalinització, en la fase de prealerta s’ha potenciat la producció d’aigua regenerada, fet que ha permès aportar 2.000 litres per segon en el tram final del riu Llobregat per garantir el cabal ecològic. En la fase d’alerta, es preveu que part d’aquesta aigua regenerada (900 litres per segon) es destini al reg agrícola a través del canal de la dreta del Llobregat, mentre que els 1.100 litres restants es destinin a garantir el cabal ecològic.

També en aquest escenari de prealerta, s'ha contactat amb els ajuntaments i el món local per avaluar i validar l'estat dels plans d'emergència per sequera, a més d’intensificar els missatges d’estalvi cap a la ciutadania i els diferents sectors econòmics.

Diverses línies d’ajuts previstes

L’ACA, per incrementar la disponibilitat d’aigua i assegurar l’abastament en alta, desplega diversos ajuts. D’una banda, dues vegades l’any convoca subvencions per al cofinançament del transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència. La primera d’enguany es va adjudicar el maig, quan s’hi van destinar més de 239.000 euros a través de 36 ajuts. Pel que fa a la segona, ja se n’ha signat la resolució, que comporta l’atorgament de 36 ajuts amb una inversió global superior als 400.000 euros.

D’altra banda, en un àmbit més estructural, l’ACA millora l’abastament d’aigua a través de les línies de subvencions que es convoquen periòdicament per millorar els abastaments locals (més de 100 milions d’euros en el període 2016-2021 per a la millora dels abastaments municipals, a través de 7 línies d’ajuts, 5 per a la millora dels abastaments municipals i 2 per a la millora de les xarxes supramunicipals). Aquest octubre, s’han publicat les bases d’una nova línia d’ajuts per a millores en el subministrament d’aigua als municipis, que es preveu convocar a principis de 2023 amb una aportació de 15 milions d’euros.

A més de la millora de la garantia, també és vital el control dels cabals d’aigua que es capten i se subministren. L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt els ajuts destinats a la instal·lació de comptadors en alta, als quals ha destinat 1,1 milions d’euros a través de 112 subvencions a ajuntaments de tot Catalunya. Aquesta línia d’ajuts permetrà millorar el coneixement dels consums i l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Blanes promou l'estalvi d'aigua amb aquesta campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania.

Notícia

La ciutat ha reduït els primers sis mesos de l’any el consum en més de 100 milions de litres d’aigua. L’Ajuntament del Prat és l’ens que ha reduït més el consum d’aigua a la ciutat, amb un estalvi de 52 milions de litres.

Article

L'Ajuntament de Terrassa ha dut a terme una campanya informativa i de conscienciació sobre la sequera durant els mesos de juny i juliol

Butlletí