El Consorci Besòs Tordera instal·lat hidrants per donar aigua regenerada als municipis

13/04/2023 - 15:23

El Consorci Besòs Tordera ha instal·lat hidrants a dotze EDAR. La demanda d’aigua regenerada rebuda fins ara pels municipis consorciats se situa en 259 m3/dia, mentre que aquestes 12 ERA poden arribar a generar més de 320 m³/hora.

Amb motiu de la forta sequera que estem patint arreu de Catalunya i davant la declaració fa unes setmanes, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de l’Estat d’Excepcionalitat, que limita alguns usos de l’aigua potable per als diferents usuaris i en prohibeix altres per als ajuntaments, com el reg (excepte el gota a gota o regadores en alguns casos) i la neteja (usos permesos només amb aigua d’origen freàtic de pous no potables o amb aigua regenerada procedent d’EDAR), el Consorci Besòs Tordera ha accelerat darrerament la instal·lació d’hidrants a 12 de les seves estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) dotades d’estacions de regeneració d’aigua (ERA) per fer possible la càrrega de cisternes amb aigua regenerada per a usos municipals.

Les dotze EDAR que disposen ja d’aquests sortidors són: Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Granollers, la Garriga, la Llagosta, la Roca del Vallès, Montornès del Vallès, Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Llorenç Savall i Vilanova del Vallès. La capacitat màxima de servei de totes aquestes instal·lacions se situa actualment en 323,74 m³/hora d’aigua regenerada.

Paral·lelament a aquests treballs de condicionament de les instal·lacions, el Consorci ha demanat a l’ACA els permisos necessaris per poder distribuir aquesta aigua entre els ajuntaments i, en aquests moments, resta a l’espera de rebre els informes favorables per part de la Generalitat de Catalunya per poder emetre la resolució definitiva a favor dels ajuntaments sol·licitants i així poder començar a donar-los servei mitjançant la càrrega de cisternes. Les peticions rebudes fins ara sumen un total de 259 m³/dia d’aigua regenerada.

En l’actualitat, a les EDAR gestionades pel Consorci la capacitat de producció d’aigua regenerada amb qualitat suficient per ser destinada a aquests usos encara és limitada -la majoria són ERA d’ús intern- i no permet regenerar tot el volum d’aigua tractada. Per poder incrementar la producció, cal augmentar les inversions necessàries per part de l’ACA per dotar les EDAR amb tractaments terciaris que assegurin la qualitat i el volum d’aigua a tractar.

El Consorci compta des de 2019 amb el Pla Director d’Aigües Regenerades (PDAR). “Aquesta eina és una bona mostra de la ferma aposta que ja fa temps que estem fent des del Consorci en aquesta línia i ens ha servit i ens serveix per planificar els usos alternatius de les aigües depurades efluents de les nostres EDAR un cop tractades a les ERA”, ha matisat Francesc Colomé, president del Consorci. “Aquest pla descriu també la viabilitat tècnica i econòmica de la reutilització d’aigua com a font alternativa amb garanties de qualitat i subministrament, incrementant l’eficiència en el cicle integral de l’aigua dins el nostre àmbit d’actuació”, ha afegit.

La reutilització d’aigües està dintre de l’Estratègia d’Economia Circular presentada per la Comissió Europea el desembre de 2015, s’engloba en el 7è objectiu del mil·lenni de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i s’alinea de manera transversal en diversos dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l’ONU en l’Agenda 2030 sobre desenvolupament sostenible per tal de poder transformar el món.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

El consorci Besòs-Tordera treballa amb un projecte per potabilitzar l'aigua que sanegen les depuradores de Granollers, Caldes i Santa Maria de Palautordera.

Notícia

L’Ajuntament de Montornès ha tancat l’aigua de reg dels horts municipals situats a l’avinguda del riu Mogent. El consistori montornesenc ha pres aquesta mesura per complir amb la resolució de l’estat d’emergència per sequera. L’Agència Catalana de l’Aigua considera aquests espais com a jardins i zones verdes, i, per tant, s’han d’aplicar les mateixes restriccions. Unes normes que indiquen que el reg, si no és amb aigües freàtiques o regenerades, i per degoteig o manual, no està permès.

Article

Nova campanya de sensibilització sobre la importància de preservar l’aigua realitzada per l'Ajuntament de Granollers.

Butlletí