L'Observatori Astronòmic de Castelltallat, declarat Espai amb Cel Nocturn de Qualitat

28/02/2022 - 19:52

Aquest distintiu de qualitat ambiental s’atorga a indrets amb unes bones condicions per gaudir del medi natural nocturn i un compromís per desenvolupar una actualització de l’enllumenat cap a un model d’equilibri ambiental. El municipi de Sant Mateu de Bages està desplegant un pla de prevenció contra la contaminació lumínica que suposarà una reducció de gasos amb efecte d’hivernacle del 60%.

El director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Marc Sanglas ha presentat aquest 24 de febrer, al municipi de Sant Mateu de Bages (Bages), la declaració de l’Observatori Astronòmic de Castelltallat com a Espai amb un Cel Nocturn de Qualitat (ECNQ), una figura de protecció introduïda pel Decret que desplega la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, aprovat l’any 2015. Aquest serà el tercer ECNQ declarat a Catalunya fins ara, després del de Saldes (2017) i Rupit i Pruit (2020).

La declaració s’aplica en espais on es considera convenient preservar la qualitat del cel nocturn a causa de les seves característiques singulars, com ara els espais d'interès natural, els entorns d'observatoris astronòmics, o les àrees urbanes que inclouen parcs, zones enjardinades o espais similars. La protecció ha d’anar acompanyada d’un pla d’actuacions que inclogui la millora de l’enllumenat exterior de la zona, activitats de sensibilització ambiental i promoció del turisme sostenible al voltant de l’observació del medi natural nocturn.

Sanglas s’ha mostrat “molt satisfet” de poder lliurar a l’Ajuntament “un distintiu que reconeix l’excel·lent qualitat del cel de Sant Mateu i que, a més, significa un compromís, a través del Pla de prevenció de contaminació lumínica, de dur a terme accions per millorar i modernitzar l’enllumenat municipal”. El director general ha volgut destacar el “doble efecte positiu del pla” ja que, “d’una banda, permet reduir la contaminació lumínica i, de l’altra, reduir el consum energètic, que és una bona manera de lluitar contra el canvi climàtic”.
 

Enllumenat sostenible

El municipi ha estat treballant durant els últims anys en l’actualització de l’enllumenat, tenint en compte totes les vessants ambientals: minimització de la contaminació lumínica i reducció de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Amb el suport tècnic de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages està en procés d’adequació de l’enllumenat públic a tecnologia LED. Concretament, la tipologia de làmpada escollida ha estat la coneguda com a LED PC-Ambre (de totalitat de llum ataronjada), que aconsegueix, de forma equilibrada, importants estalvis energètics i una reducció significativa de la contaminació lumínica.

Pel que fa a les lluminàries, s’han escollit aquelles que presenten un flux d’hemisferi superior inferior a l’1%, és a dir, que emeten el mínim de llum possible cap al cel, un altre dels factors claus per reduir la contaminació lumínica. Per renovar l’enllumenat existent i minimitzar l’impacte sobre la contaminació lumínica s’han determinat diferents actuacions que passen, en primer lloc, per substituir els punts de llum considerats més contaminants des d’un punt de vista lumínic. També s’estan substituint progressivament les lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió, que tenen una temperatura de color respectuosa, però de les quals es vol reduir el flux d’hemisferi superior i el consum energètic. En una última fase, es substituiran aplics, projectors i aquelles lluminàries menys contaminants lumínicament, però de les quals es vol millorar el consum energètic. Amb aquestes actuacions es preveu una reducció del consum energètic del 62%, i també una reducció del cost energètic del 37%.


 

Foscor que atrau el turisme

S’ha previst la millora de les instal·lacions d’enllumenat per donar tot el servei necessari a la població, i és especialment important en l’entorn de zones properes a espais d’interès natural. Des del punt de vista turístic, aquestes accions de millora permetran al municipi diversificar la seva oferta i orientar-la cap a un públic familiar i interessat en els valors ambientals, culturals i paisatgístics.

Les activitats d’observació del firmament desperten molt d’interès entre tots els públics, permeten gaudir de la natura en un context diferent al de les activitats diürnes i són una eina potent de sensibilització ambiental envers la problemàtica de la contaminació lumínica. El Pla d’actuacions contempla accions a l’escola, de turisme actiu durant la nit, un cicle de activitats astronòmiques, un concurs de fotografia nocturna i potenciar la infraestructura a l’entorn de l’observatori, entre d’altres.

L’Observatori Astronòmic de Castelltallat, situat a l’entorn natural de la Serra de Castelltallat en un indret de gran visibilitat de cel i a una altura de 911 metres, es va inaugurar l’any 2004. En aquest equipament, construït per la Diputació de Barcelona, es fan activitats de difusió, divulgació i educació relacionades amb el cel nocturn i la observació astronòmica.

Molt bona qualitat de cel nocturn

Una gran part de la superfície de Sant Mateu de Bages està inclosa en un espai d’interès natural i dins de la Xarxa Natura 2000. Tradicionalment, la seva economia ha estat basada en l’agricultura i la ramaderia, però actualment un important motor del municipi és el turisme.

Degut al seu emplaçament elevat, i relativament allunyat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, gaudeix d’una reduïda contaminació lumínica, especialment per sobre de 30 graus de l’horitzó. Això li permet disposar d’una molt bona qualitat del cel nocturn. Aquest fet ha estat avaluat i confirmat durant la campanya de mesuraments realitzada en el punt declarat Espai amb Cel Nocturn de Qualitat (ECNQ), on s’han assolit valors de brillantor de fons de cel superiors a 21,2 mag/arc.sec2, considerats de molt bona qualitat.


 

Relacionats

Notícia

Es farà una jornada Clean Up, una plantada de pins, una recollida de microplàstics a la platja i un matí d’Ecosnorkeling

Article
Reconeixement a títol pòstum

Enguany el Congrés Acusticat va donar un segon premi #ACUSTICAT2024 a títol pòstum a Francesc Xavier Magrans, un dels referents de l'acústica al nostre país.

Notícia

L’Acusticat és un punt de trobada de referència a Catalunya, multitemàtic i multisectorial, que convida a la reflexió i a l’oferta de solucions per millorar la qualitat acústica i ambiental. Durant la cloenda de l’edició d’enguany, que ha tingut lloc a Manresa, s’ha anunciat que Barcelona serà la seu de la sisena edició de l’esdeveniment, el 2026.

Butlletí