El Consell Comarcal i el Consorci de Residus creen l’Agència d’Energia del Vallès Occidental per impulsar accions de transició energètica a la comarca

26/04/2021 - 12:36

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental han donat llum verda a la creació de l’Agència d’Energia del Vallès Occidental. Aquest vol ser un projecte facilitador, especialment pels municipis petits i mitjans, que integri els principals actors per impulsar la transició energètica a la nostra comarca per a un canvi de model més sostenible.

Les dues entitat comarcals aposten des de fa anys per a l’energia renovable i per la màxima eficiència energètica i porten a terme diferents projectes comarcal. Al març  van subscriure un conveni de col·laboració per impulsar conjuntament accions de transició energètica a la comarca i  ara es concreta el primer projecte d’aquest acord.

Actualment a Catalunya únicament el 8% de l’energia prové d’energies renovables (dades ICAEN, 2020). Els objectius que ha fixat la Unió Europea i el  Pla nacional d’energia i clima per a l’any 2030 són que un 32% de l’energia sigui renovable (100% l’any 2050). També es preveu un 32,5% de millora de l’eficiència energètica (reducció de la demanda) i un 40% de reducció dels gasos amb efecte hivernacle.

Suport als ajuntaments i promoció de l’estalvi energètic

L’Agència oferirà suport als ajuntaments de la comarca, especialment als menors de 50.000 habitants, pel que fa a actuacions de millora en l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les administracions, empreses i les llars. Amb aquesta finalitat es crearà un grup de treball tècnic per tal d’establir coordinació estable entre tots els ajuntaments. Cal tenir en compte que actualment, dels 23 municipis de la comarca, actualment més del 50% no disposen cap servei directe per a l’impuls de la transició energètica.

Des de l’Agència també es promourà el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica i a la reducció d’emissions a la comarca per promoure la participació i la formació entre la ciutadania i per tal de millorar els hàbits de consum i el coneixement en matèria de transició energètica.

Treball per la creació d’una comunitat energètica al Vallès Occidental

Una de les tasques de la nova Agència d’energia del Vallès Occidental és la creació d’una comunitat energètica dins el Parc Circular del Vallès a l’entorn de l’antiga mancomunitat Terrassa-Sabadell, així com l’impuls de comunitats energètiques als  municipis de la comarca.

Una comunitat energètica local és una associació, cooperativa, societat, organització sense ànim de lucre, dedicada a la generació d’energia  distribuïda i a la realització d'activitats d'un gestor de xarxa de distribució, subministrador o agregador a nivell local. L’objectiu social principal d’aquestes comunitat és oferir beneficis energètics dels que se’n  derivin també de medioambientals, econòmics o socials als seus membres o la localitat en la qual es desenvolupa la seva activitat.

En aquest sentit, el projecte Parc Circular Vallès, que optarà als fons Next Generation EU, preveu articular la comunitat energètica a l’entorn d’instal·lacions que ja funcionen com ara l’Hospital de Terrassa (amb caldera del Servei Comarcal del Biomassa), la planta de Can Barba (que compta amb un digestor de Biogàs), la seu del Consell (que ja compta amb una instal·lació fotovoltaica), així com també poder incorporar nous actors establerts a l’entorn. A partir d’aquesta experiència es vol impulsar, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca, comunitats energètiques a tots els municipis.

Una aposta comarcal vers la transició energètica

La promoció de la transició energètica al món local és una necessitat tan ambiental com econòmica i social, especialment en un moment en el que cal abordar el procés de recuperació front la COVID-19. El Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental preveu l’impuls de la transició energètica, així com l’impuls d’una oficina de suport als ajuntaments per tal de facilitar que  tots els municipis de la comarca avancin en la implantació d’accions concretes vers la transició energètica. D’altra banda, el Pla de recuperació “Next Generation EU” situa la transició energètica com un element d’impacte en les generacions futures.

El Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental va aprovar el 16 de setembre de 2019 declarar l’emergència climàtica a la comarca.  L’acord va instar el Consell Comarcal a l’elaboració d’un Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, que ha estat aprovat definitivament aquest inici d’any.  

A més,  el Consell treballa en la promoció de la biomassa com a font d’energia renovable des del Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal, creat en el marc de la iniciativa Boscos del Vallès per fomentar la gestió sostenible dels boscos de la comarca per  la prevenció d’incendis forestals. L’experiència s’emmarca en la iniciativa territorial “Vallès Circular” per impulsar l’economia circular al Vallès Occidental.  En aquesta mateixa línia, el Consell Comarcal va posar en marxa el segon semestre del 2019 una instal·lació fotovoltaica a la seva seu que permet una cobertura del 20% del consum total d’energia de cada edifici. 

Per la seva banda, el Consorci per a la Gestió de Residus també compta amb experiència a la Planta de Biometanització de Can Barba on a través d’una digestió anaeròbica es genera biogàs a partir dels residus. L’electricitat produïda s’utilitza per l’autoconsum de la planta i per exportar a la xarxa elèctrica externa (aprox 3.000 Mwh/any). Amb aquest procés, els residus es converteixen en energia neta i renovable. A més,  el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR-Vallès) s’alimenta energèticament mitjançant l’energia elèctrica que es produeix al dipòsit de Coll Cardús. per la transformació del biogàs que es genera en energia elèctrica. El consum elèctric del CTR-Vallès està a l’entorn de 7.500 Mwh/any. 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

A través de diferents actuacions s’espera reduir en un 50 % el consum de gas i en un 27 % la de l’electricitat als equipaments municipals.

Notícia

"Premià energia" neix amb l'objectiu de realitzar les accions incloses en el Pla de Transició Energètica Local, com reduir les emissions de CO₂ un 55% el 2030 respecte al 2005 i disminuir la despesa energètica.

Article

En els darrers mesos s'ha proceidt a la substitució d'un total de 668 llumeneres de la via pública.

Butlletí