Contenidors intel·ligents per millorar el reciclatge a Santa Margarida i els Monjos

09/02/2021 - 07:50

La Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos realitzaran durant sis mesos una prova pilot de recollida de residus amb contenidors intel·ligents als veïnats de Mas Catarro, Passeig Fluvial i Cal Rubió.

Els veïns i establiments comercials participants a partir del març hauran de fer ús d’una targeta magnètica per poder obrir els contenidors i dipositar la bossa de residus corresponent.

Després de realitzar diversos estudis i avaluar les darreres solucions tecnològiques del mercat en matèria de gestió de residus, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha compartit amb els governs locals del territori la voluntat de dur a terme un canvi de model de recollida i realitzar aquesta prova pilot per validar que el nou sistema que es proposa desplegar als municipis mancomunats, per tal de millorar l’eficiència del servei i la recuperació dels residus, és viable.

En total, hi prendran part més de 1.100 veïns de prop de 450 habitatges, a més dels establiments comercials.

El projecte es va presentar en roda de premsa amb la participació de l’alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret; el vicepresident de l’Àrea de Residus de la Mancomunitat, Jordi Bosch, i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Manel Alpuente.

Realitzar la prova a Santa Margarida i Els Monjos, un municipi mitjà on la recollida selectiva compta amb una notable implantació, permetrà analitzar el funcionament en barris de densitat de població diversa i diferent concentració residencial extrapolable a les realitats de la resta de municipis del territori.

 

Desplegar un nou model de recollida al territori

El projecte impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf va iniciar-se a finals del 2019 amb la redacció d’un estudi de prevenció i gestió integral dels residus municipals de la Mancomunitat Penedès-Garraf. En una següent fase, desenvolupada durant el 2020, es van analitzar diversos models de gestió dels residus i solucions del mercat per tal de identificar el sistema més òptim per les característiques de la regió i els seus municipis.

 Amb la posada en marxa de la prova pilot de Santa Margarida i els Monjos, s’enceta la fase de validació d’aquests treballs previs i de certificació dels bons resultats obtinguts per aquests models de contenidors intel·ligents que ja estan en funcionament a d’altres zones.

Amb les dades obtingudes, està previst poder redactar com ha de ser el nou contracte de recollida que es posarà a disposició del municipis membres, per tal de implementar-lo a partir del 2022.

Jordi Bosch ha explicat que la Mancomunitat Penedès-Garraf es marca com a objectiu millorar els índexs de recollida per tal de incrementar la recuperació els residus i tornar-los a introduir a l’economia circular amb un nou ús. En aquest sentit, Bosch ha destacat “la necessitat de portar menys residus al rebuig, pels costos que suposa, i per la necessitat de no llençar recursos”.

També es fixa com a primordial la reducció dels costos operatius. El model de contenidors intel·ligents incorporen uns sensors que permeten conèixer en tot moment el seu ús i en quin nivell de capacitat es troben. L’anàlisi d’aquestes dades ofereix la possibilitat d’optimitzar el transport i  ajustar el calendari i freqüència de recollida, podent desenvolupar rutes intel·ligents dels vehicles adaptades a les necessitats, i que derivarà en una reducció del consum energètic.

L’aposta de la Mancomunitat se sustenta també en experiències d’èxit a regions mancomunades i municipis del País Basc, com Irún o Hondarribia, entre d’altres, on s’han introduït sistemes de tancament als contenidors de rebuig i orgànica. I darrerament també s’han posat en marxa sistemes de contenidors intel·ligents a localitats de les comarques de la Garrotxa, el Bages, la Conca de Barberà, i alguna molt propera com és el cas de Bellvei, al Baix Penedès.

 

Contenidors intel·ligents

Per tal de posar en funcionament aquesta prova pilot, se substituiran més d’una quarantena de contenidors per models que incorporen un sistema de tancament electrònic i d’identificació d’usuaris mitjançant la radiofreqüència. Són més funcionals, compactes i estan fixats al terra mitjançant unes guies. Es tracta d’una iniciativa pionera a la comarca i que pretén avaluar l’aplicació i avantatges de les noves tecnologies en la gestió dels residus.

Per a la prova pilot de Sant Margarida i els Monjos s’utilitzaran tres models diferents de contenidors de càrrega lateral, amb algunes variants en el seu tancament, que permetran valorar la usabilitat i adaptació per part de la ciutadania, així com pel que fa al control de residus impropis -aquells que es llencen a un contenidor erroni-.

També es sotmetrà a examen la robustesa d’aquests models, l’impacte estètic i la seva integració en la trama urbana. Un dels models de contenidor que s’utilitzaran en aquesta prova pilot, s’estrenarà fins i tot per primera vegada en una experiència al carrer i amb usuaris reals.

Així mateix s’aprofitarà aquesta iniciativa per renovar en aquestes zones els contenidors de vidre i de paper i cartró a Santa Margarida i els Monjos, tot i que no s’hi implantaran en aquests models, sistemes d’identificació i bloqueig.

El model de contenidors intel·ligents contribueix a millorar els nivells de recollida selectiva, ja que evita l’anonimat dels abocaments i obre la porta a la implantació de sistemes de pagament per generació.

En comparació amb altres models de recollida, els costos de recollida amb contenidors intel·ligents són menors, la instal·lació i implantació és més senzilla i neta, i ofereix una major flexibilització horària i d’ús a l’usuari. També permeten tenir un major control sobre els nivells d’ús i de la capacitat dels contenidors, minimitzant l’impacte visual que generen les bateries de contenidors i optimitzant així les rutes de recollida, amb la conseqüent reducció dels costos en el transport, soroll i emissions.

 

Ens mou el reciclatge

Santa Margaria i Els Monjos serà el primer municipi de la Mancomunitat Penedès-Garraf en assajar aquest nou sistema de recollida. L’any 2019 cada ciutadà del municipi va generar 1,62 kg de brossa al dia, dels quals, només el 50,48% va ser recuperats selectivament.

El regidor de Medi Ambient, Manel Alpuente, ha explicat que s’han escollit tres zones residencials diferenciades del municipi: Cal Rubió, amb una densitat de població baixa (menys de 200 habitants per km2); el Passeig Fluvial (amb densitat de població mitjana, entre 200 i 400 habitants per km2) i el veïnat de Mas Catarro (densitat de població alta, superior als 400 habitants per km2), que permetran obtenir una radiografia sobre les tipologies poblacionals que es corresponen també al conjunt del territori de la Mancomunitat. A banda del més d’un miler d’habitants que hi prendran part, la campanya també arribarà als comerços i empreses d'aquestes zones, que representen un 10% dels participants.

La prova pilot arrencarà amb una campanya de difusió i sensibilització que té per lema «Ens mou el reciclatge. Més orgànica, menys rebuig igual a més recursos».

Durant la segona quinzena de febrer un equip d’informadors del servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf visitarà els veïns i veïnes que participaran en la prova pilot per presentar els detalls del nou model de recollida, es lliurarà una targeta magnètica per domicili que servirà per obrir els contenidors, i un paquet de bosses compostables per facilitar la recollida de la brossa orgànica.

Precisament, la Mancomunitat Penedès-Garraf també avaluarà aquestes accions d’educació i comunicació ambiental per valorar els resultats a l’hora d’impulsar la cultura de la recuperació dels residus, un millor aprofitament dels recursos i reduir el seu malbaratament.

La gestió dels residus viu una accentuada escalada de costos en els darrers anys a conseqüència del cànon i penalització sobre les tones de rebuig –aquell residu que no es recupera i que s’ha de portar a dipòsits controlats– i cada vegada es fa més necessari recuperar i donar una nova vida als residus.

Els usuaris participants disposaran d’un telèfon d’informació, el 617 303 950, per tal de trucar o traslladar via whatsapp aquells dubtes o consultes al voltant del funcionament del sistema o de la recollida. També s’habilitarà durant el període en què estigui vigent la prova pilot un punt d’informació itinerant per tal de resoldre les qüestions o recollir les queixes, suggeriments i incidències, i les primeres setmanes hi haurà informadors i informadores ambientals a peu de contenidor per ajudar en l’ús de les targetes.

Els participants en la prova disposaran d’una aplicació mòbil que permetrà a cada ciutadà fer un seguiment i obtenir dades sobre la seva gestió dels residus domèstics i donar avís de les incidències, entre d’altres.

 

Una targeta magnètica per obrir el contenidor

El veí o veïna haurà de situar la targeta davant del lector que incorporaran els nous contenidors que s’instal·laran a partir del 3 de març. La targeta permetrà desbloquejar-los i obrir-los per tal que es pugui dipositar la bossa de residus.

Després d’un mes en què els veïns s’habituaran a fer ús de la targeta per obrir el contenidor i dipositar els residus, a principis d’abril està previst que s’activi un calendari per al sistema d’obertura de contenidors intel·ligents a totes les fraccions, a excepció del vidre i del paper i cartró.

Així, caldrà fer ús de la targeta per obrir els contenidors d’envasos, orgànica i rebuig. En el cas d’aquesta darrera fracció, el calendari es limitarà a dimecres i diumenge, quan els veïns podran obrir el contenidor amb la targeta magnètica. La resta de dies no es podrà fer ús del contenidor de rebuig. D’entrada, no hi haurà restricció horària per deixar els residus al contenidor, tot i que el sistema ho permet. Aquesta limitació pretén incentivar la separació dels residus recuperables per part dels veïns i conscienciar-los de la necessitat de reduir la quantitat de rebuig al màxim.

Durant aquesta fase, els veïns podran fer ús de qualsevol dels nous contenidors que participen de la prova pilot, i també es tindrà en compte la seva casuística domèstica, com per exemple si requereix llençar bolquers, entre d’altres.

Els resultats que s’obtinguin d’aquestes experiències permetran ajustar el millor model de recollida per al territori amb sistemes de contenidors intel·ligents, per tal de donar un salt qualitatiu i quantitatiu en els compromisos de sostenibilitat i augmentar els nivells de recollida selectiva i recuperació dels residus municipals.

L’alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret, ha posat en relleu que la prova pilot “no és només un projecte de la Mancomunitat sinó també de municipi, on fa anys que apostem per millorar el sistema de gestió de residus”. Per Ferret, el projecte ha de servir per “recollir les dades suficients per saber quin és el model de recollida de residus més adient per als nostres municipis”. L’alcaldessa també ha destacat la importància de la implicació ciutadana en el projecte “per assolir un canvi d’hàbits i assolir els objectius fixats d’augmentar la recollida de la fracció orgànica i disminuir la de rebuig que, a la llarga, representa un cost molt elevat per a molts municipis”.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

S'obren els punts de lliurament de les targetes per fer ús dels nous contenidors de recollida selectiva

Notícia

L'Ajuntament de Cunit canviarà el model de recollida de residus actual per un model que combina la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents.

Notícia

Ja fa un any i mig que el Pont de Vilomara i Rocafort va establir el nou model de recollida de residus

Butlletí