TMB i el Consorci de la Zona Franca impulsen l’hidrogen com a energia de la nova mobilitat

Font: TMB

09/06/2020 - 09:09

El polígon industrial barceloní acollirà en una parcel·la de 5.000 metres quadrats ubicada al carrer D la primera estació pública d’Espanya dedicada al proveïment d’hidrogen vehicular. TMB construirà la planta per abastir autobusos de pila de combustible, vuit dels quals adquirirà pròximament mitjançant una licitació que ja està en marxa.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han arribat a un acord per promoure una estació de proveïment d’hidrogen que construirà TMB, a través d’una licitació, i donarà servei a flotes de vehicles elèctrics de transport de viatgers i mercaderies a l’àrea de Barcelona, en la línia d’avançar cap a una nova mobilitat amb zero emissions contaminants.

Mitjançant un conveni firmat avui pel delegat especial de l’Estat al CZFB, Pere Navarro, i la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, s’ha establert destinar una parcel·la del polígon industrial de 5.000 metres quadrats, ubicada al número 45-47 del carrer D, on es construirà una planta de producció, emmagatzematge i càrrega d’hidrogen que utilitzaran els autobusos de TMB d’aquesta tecnologia i potencialment també altres flotes i en general les indústries del polígon així com vehicles de particulars que l’adoptin com a solució energètica alternativa.

L’hidrogen, l’element més abundant en l’univers, és un vector energètic de gran versatilitat que està cridat a tenir un paper preponderant en el transport, emmagatzematge i conversió instantània en una energia útil, de formes d’energia diverses. La utilització de l’hidrogen per al transport està avançant gràcies al desenvolupament tecnològic lligat a les piles de combustible.

A la pila de combustible es desenvolupa un procés anomenat electròlisi inversa, mitjançant el qual l'hidrogen reacciona amb l'oxigen. L'hidrogen prové d'un o diversos dipòsits del vehicle, mentre que l'oxigen es capta de l'aire ambiental. L'únic derivat d'aquesta reacció és l'energia elèctrica generada, calor i aigua, que s'expulsa en forma de vapor pel tub d'escapament.

Primera estació pública d’abastiment d’hidrogen vehicular d’Espanya

Actualment no hi ha a Espanya cap estació pública d’abastiment d’hidrogen vehicular i per aquest motiu no existeixen vehicles d‘aquesta tecnologia. A Europa molts països han identificat el potencial d’aquest sistema d’emmagatzematge d’energia i estan treballant intensament en el seu desplegament.

La planta de subministrament d’hidrogen de Barcelona serà doncs pionera a Espanya. Un cop concretat el destí de la parcel·la, TMB buscarà per concurs un subministrador que instal·li un punt d’abastiment d’hidrogen obert al públic, si bé l’objectiu principal i ineludible d’aquesta infraestructura és abastir els autobusos de TMB. El contracte d’arrendament d’aquesta parcel·la tindrà una durada inicial de 10 anys, i serà objecte de successives pròrrogues de 5 anys, fins a un màxim de 40 anys de durada total.

En paral·lel, TMB té en marxa una licitació per adquirir els primers autobusos elèctrics que utilitzaran la tecnologia de pila d’hidrogen a la seva flota, després de l’experiment del projecte CUTE dels anys 2003-2005. En concret seran 8 unitats de 12 metres de longitud, la mida estàndard, que arribaran a Barcelona el novembre del 2021 amb la previsió que s’incorporin al servei a principis del 2022. Els vehicles estaran assignats al Centre Operatiu de Negoci de la Zona Franca i s’abastiran d’hidrogen vehicular a la planta de recàrrega creada a partir del conveni firmat avui, amb un consum estimat de 160 quilos diaris.

L’adquisició dels 8 vehicles d’hidrogen té un pressupost de 6,5 milions d’euros i compta amb el suport del programa europeu JIVE 2 de promoció dels vehicles de pila de combustible i zero emissions, cofinançat per la Unió Europea. El projecte s’impulsa amb la col·laboració de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM).

Rosa Alarcón i Pere Navarro en la firma de l'acord / Foto: Consorci de la Zona Franca

L’hidrogen, opció estratègica de TMB

L’aposta per l’hidrogen forma part de l’opció estratègica de TMB per la modernització i ambientalització de la flota d’autobusos, sempre amb el criteri de compra verda i electrificació progressiva. Així, el febrer passat es va adjudicar el subministrament de 23 articulats elèctrics preparats per a la càrrega ràpida al carrer, que se sumaran als 9 existents, amb els quals s’avançarà en la conversió de les línies H16, H12 i V15 en línies d’emissió zero. En anys successius continuarà la inversió (s’han estimat 115 milions d’euros en el trienni 2019-2021) per a l’adquisició d’autobusos elèctrics i híbrids i la infraestructura de càrrega corresponent, amb l’objectiu de substituir el 2024 els cotxes dièsel amortitzats, és a dir, tots excepte els minibusos, per als quals la indústria encara no ofereix alternatives elèctriques competitives.

La flota d’autobusos de TMB ja va començar la reconversió ambiental entre els anys 2011 i 2014, i això fa que actualment no doni servei amb vehicles de categoria ambiental inferior a Euro 3. Per aconseguir-ho, es van transformar en híbrids 70 autobusos dièsel i 13 autobusos de GNC. A més, 425 autobusos dièsel van ser equipats amb filtres SCRT que retenen els òxids de nitrogen i les partícules fines, els dos contaminants de més impacte en el medi local i la salut de les persones.

Els passos que ha emprès TMB des d’aleshores van en la línia del compliment dels acords internacionals contra la crisi climàtica, per contenir l’increment de la temperatura mitjana global i afavorir un desenvolupament sense gasos d’efecte hivernacle. Uns acords que 25 grans ciutats, entre les quals Barcelona, han concretat en compromisos d’acció que permetin arribar a la neutralitat d’emissions l’any 2050, i si pot ser abans, millor.

El CZFB compromès amb la millora de la mobilitat i la reducció d’emissions

Per la seva part, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona manté un ferm compromís de política ambiental relacionada amb la millora de la mobilitat i la reducció d’emissions a la Zona Franca de Barcelona. Amb la intenció de ser un element de referència en el desenvolupament de l'economia de Barcelona i Catalunya, el Consorci ha mantingut, des de 2008, el seu compromís de gestionar els seus actius d'acord amb els principis del sistema de gestió mediambiental EMAS. A més d'aquesta política mediambiental, el Consorci s'ha compromès expressament amb l'alt comissariat de l'agenda 2030 amb l'objectiu d'adequar el polígon industrial de la zona lliure (PIZF) a l'agenda 2030 per ser un model de gestió sostenible dins del sector empresarial.

En el camp de l'eix de la mobilitat, el Consorci, dins del projecte EcoCircularZF, té una línia de treball específica i també s'adjunta o col·labora amb diverses agències o associacions. Aquesta línia de treball té com a objectiu canviar la mobilitat dels treballadors que vénen a la Zona Franca, oferint alternatives al vehicle privat que és el principal mode d'accés en l'actualitat. També millorant la infraestructura per facilitar el canvi a l'ús del transport públic més les diferents alternatives de mobilitat personal de l'última milla.


 

Relacionats

Notícia

S'ampliarà la xarxa metropolitana pública actual de 10 a 102 a finals del 2024

Notícia

La remodelació del carrer de la Ciutat Comtal el 2019 ha fet possible una disminució d'aproximadament un 20% de les emissions generades pel trànsit i una baixada d’un 60% del consum de l’enllumenat.

Article

El nombre de recàrregues fetes amb Endolla Barcelona ha augmentat considerablement durant el primer semestre del 2023: de gener a juny s’han registrat un total de 68.265 recàrregues de vehicles elèctrics, un 40% més que durant el mateix període del 2022. La xarxa d’electromobilitat, líder a l'Estat espanyol, ja té 18.000 persones usuàries, un 32% més que ara fa un any, i disposa de 717 punts de recàrrega.

Butlletí