Les escoles de Barcelona unides per defensar el dret dels infants a un aire net

09/12/2019 - 13:20

A iniciativa d'un grup de mares i pares de diferents escoles de Barcelona, i conjuntament amb la plataforma veïnal Eixample Respira, s’ha iniciat una campanya "Carta de les Escoles de Barcelona per un aire net" per exigir la implantació real d’un pla per a revertir la situació de contaminació a la ciutat de Barcelona, amb especial èmfasi en els entorns dels centres educatius.

En la carta signada en aquest moment per 70 escoles es lamenta que "amb l’evidència científica clara no s’hagin pres mesures urgents contra la contaminació i segueixin superant-se des de 2010 els límits legals establerts per la normativa europea".

Tenint en compte que l’exposició continuada a la contaminació produeix un retard en el desenvolupament cognitiu i neuronal dels infants, ja des de l’embaràs, que sovint és irreversible, s ‘exigeix "un programa exhaustiu i ambiciós que reverteixi aquesta greu situació de salut pública a nivell de ciutat, amb especial cura del drets ambientals i de salut dels nostres infants i joves".

Mentrestant l’Administració Pública no facilita els nivells de contaminació als centres escolars, és per això que des de la societat civil organitzada, les famílies han posat en coneixement de la ciutadania per primera vegada un mapa dinàmic de la contaminació a totes les escoles de Barcelona on s'informa sobre els nivells de contaminació per NO2 en horari escolar a tots els centres durant l'any 2018, i té la particularitat d’anar-se actualitzant permanentment.

"Segons les dades recopilades l'any 2018, 227 de les 750  escoles de Barcelona (un 30%) van superar, en horari escolar, el nivell màxim de contaminació de NO2 recomanat per la mitjana anual per l'OMS i establert com a màxim legal per la legislació Europea (40 µg/m3)". Font:  https://www.contaminacio.cat/escoles/2018

Així mateix, s’ha iniciat una campanya de recollida de signatures, que pretén sumar tots els centres educatius de la ciutat (llars d’infants, escoles, instituts) i totes les seves famílies. A la carta s’exigeixen uns mínims per a millorar els entorns dels centres que passen per:

1. Reducció dràstica de trànsit al voltant dels centres escolars.

2. Eliminació de les places d’aparcament (incloses motos en vorera) als accessos als centres, tot incrementant l’espai dedicat als vianants i al verd.

3. Promoció del transport públic i la mobilitat activa (és a dir, caminar, bicicleta, patinet) per anar i tornar a l'escola. Fent ús de camins escolars lliures de fums i de perills, que fomentin la salut i l’autonomia dels alumnes.

4. Auditoria individualitzada als centres escolars per abordar amb mesures pal·liatives la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, tant en els accessos com a l’interior dels centres.

5. Netejar les aules una vegada finalitzat l’horari escolar (obrint les finestres) i fer servir productes de neteja ecològics.

6. Campanyes d’informació i conscienciació a la comunitat educativa (mestres, alumnes i famílies) de les implicacions a la salut dels alts nivells de contaminació als centres escolars.

Finalment s’indica “No podem concebre que els nostres polítics, davant una problemàtica que posa en risc la salut, el benestar i fins i tot la vida de les persones més vulnerables a les que representen, els infants d’aquesta ciutat, no actuïn amb més urgència i contundència. Els nens i nenes de Barcelona tenen dret a respirar un aire net!.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El projecte EdiCitNet, finançat per la Unió Europea i amb una durada prevista de 5 anys, va néixer amb l'objectiu de demostrar que la implementació d'infraestructures verdes no ornamentals pot augmentar la producció sostenible d'aliments a nivell local, així com regenerar espais urbans apostant per una millora de la inclusió social.  Sant Feliu és l'únic municipi participant de l'estat espanyol.

Notícia

A l'estació de l'Eixample, i gràcies al confinament, els micrograms per metre cúbic van passar de xifres màximes de 50 µg/m³ fins a mínims de 14 µg/m³

Article

Es tracta d’un espai d’ús gratuït que està equipat amb totes les eines necessàries per a fer petites reparacions i tasques de manteniment de les bicicletes

Butlletí