Granollers canvia contenidors de recollida de plàstic i cartró

Font: Ajuntament de Granollers i VOTV

20/11/2019 - 08:00

També es substituiran 240 contenidors d’envasos (groc) i paper i cartró (blau)

Durant aquest mes de novembre el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental substituirà uns 240 contenidors d’envasos (groc) i paper i cartró (blau) en un centenar d’àrees de Granollers. Es tracta de la primera fase d’un procés que va lligat a un nou sistema de recollida que passarà de ser superior a lateral i que obliga a col·locar tots els contenidors a la banda dreta del carrer, segons el sentit de circulació.

Per aquest motiu l’Ajuntament de Granollers ha portat a terme en els últims dies tasques prèvies de preparació a aquest canvi com la senyalització d’espais on cal augmentar el nombre de contenidors, el desplaçament d’alguns metres de l’àrea de contenidors existent, la retirada o col·locació de fitons, etc.

 

Recollida més ràpida i eficient

Amb el nou model de recollida, per als contenidors d’envasos i de paper i cartró, s’escurçarà el temps en què el camió recull el contenidor i generarà menys cua de trànsit al darrera en vies d’un sol carril. Aquest fet es produeix perquè el conductor del camió no ha de baixar del vehicle com passava fins ara. A més, aquesta operació serà menys sorollosa, ja que els contenidors que es substitueixen són de plàstic en lloc de metàl·lics com són en l’actualitat. Aquesta modificació contribuirà a que les àrees de contenidors estiguin més netes, ja que es netejaran els desbordaments d’aquests residus que s’hagin produït en el mateix moment en què es fa la recollida dels contenidors.

A Granollers hi ha aproximadament unes 200 àrees de contenidors de recollida selectiva. En aquesta primera fase se’n canviaran la meitat i durant l’any 2020 es preveu que es reemplacin la majoria restant. Entre les àrees que es canvien aquest novembre hi ha les de l’entorn de l’illa de vianants, les del carrer Roger de Flor, passeig de la Muntanya, avinguda Sant Esteve, carrer Girona, etc.

Municipis de la comarca que han adoptat la càrrega lateral

L’any 2014 es va desplegar la càrrega lateral a Montmeló. Va ser la prova pilot per analitzar la manera com es podia implantar. Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt i Montornès del Vallès han estat altres municipis que, per iniciativa pròpia, en els darrers anys han optat per la càrrega lateral de totes les fraccions. A Granollers, al 2017, es va fer el canvi a lateral dels contenidors de recollida de la matèria orgànica, el de color marró.

Durant els mesos d’estiu de 2019 s’ha procedit a substituir els contenidors de càrrega superior pels de lateral a Mollet del Vallès. Han estat un total de 151 àrees i 351 contenidors d’envasos i de paper i cartró. A Granollers com a Mollet del Vallès, la substitució dels contenidors de vidre es deixarà per a uns mesos més endavant.

 

5,45 milions d’euros d’inversió per part del Consorci per a la Gestió de Residus

La inversió que suposa per al Consorci per a la Gestió dels Residus l’adquisició de 2000 contenidors de càrrega lateral per estendre la recollida lateral arriba a gairebé 3,9 milions d’euros. A aquest import cal afegir el cost de la renovació de 5 camions, uns 310.000 euros cadascun, en total 1.550.000 euros. Aquests camions contribuiran a la generació de menys emissions i a millorar la qualitat de l’aire, ja que tindran motors més eficients i menys contaminants. El mes de març de 2020 es preveu que s’afegiran 2 camions més a la flota del CRVO per completar el desplegament de la càrrega lateral en una segona fase, i començar a substituir els contenidors de vidre.

La renovació de contenidors i camions anirà acompanyada, com està previst als preus públics i al pressupost de l’any 2020 del Consorci, de l’adquisició d’una furgoneta de neteja dels contenidors i d’un camió que es destinarà als desbordaments de residus al voltant dels contenidors gestionats pel Consorci dels Residus del Vallès Oriental.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La campanya ‘Objectiu Sostenibilitat! Fem el Clic!’ convida a fer un canvi de mentalitat, fomentar el civisme i les conductes responsables i afavorir un canvi d’hàbits.

Notícia

Es penalitza amb el 50% els habitatges que no participin del Porta a Porta i es bonifica amb el 5% aquells que generin poca resta

Notícia

Des de de diumenge 1 de gener, ha començat el control de les aportacions per tal d'aplicar la nova taxa de residus segons la participació en el sistema porta a porta.

Butlletí