De l’Agenda 21 local a l’Agenda 2030 de Granollers

Font: Ajuntament de Granollers i Diputació de Barcelona

15/11/2019 - 13:00

L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per part de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, per primera vegada, incorporen als Governs Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució. .

Granollers, arribat el final del període de vigència de l'agenda local aprovada l'any 2009, obre un nou camí per establir objectius i indicadors de seguiment de forma integrada en les polítiques sectorials públiques. Per iniciar aquest camí, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, es disposa de: 

1-Una avaluació de l’assoliment dels objectius i les actuacions plantejades fa 10 anys en l’Agenda 21 amb indicadors d'evolució (Document 1)

2-Una proposta de transició de l’A21 local cap a l’Agenda 2030, integrant-la en els nous objectius de desenvolupament sostenible (Document 2), 

3-Una proposta de sistema bàsic de seguiment basat en indicadors clau que permetin avaluar els progressos de Granollers cap a l’assoliment de l’Agenda 2030 (Document 3).

Per una visió global dels treballs per a la Transició de l'Agenda 21 a l'Agenda 2030 de Granollers consulteu : De l'Agenda 21 a l'Agenda 2030

 

Una avaluació de l’assoliment dels objectius i les actuacions plantejades fa 10 anys en l’Agenda 21 amb indicadors d'evolució

L’any 1999 l’Ajuntament de Granollers va realitzar una auditoria ambiental municipal que donà fruit a un Pla d’acció ambiental que va significar la ruta seguida per impulsar polítiques i accions en la política de sostenibilitat ambiental fins l'any 2009.

Deu anys després del primer pla d'acció ambiental es va aprovar l'any 2009 una nova agenda local per avançar cap a models de desenvolupament sostenible a la ciutat. Ara, l’any 2019, gràcies a uns treballs impulsats pel servei de Medi Ambient i Espais Verds amb el suport de la Diputació de Barcelona s’ha avaluat el grau d’execució de les accions plantejades calculant el grau d’assoliment dels objectius que perseguien i l’evolució dels indicadors de seguiment establerts. En darrer lloc, s’ha elaborat una proposta de continuïtat de les línies d’actuació i accions vigents en el marc de ’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb una reformulació d’algunes d’elles fruit dels treballs de revisió i actualització realitzats.

La metodologia seguida per a l’elaboració del present informe ha estat la realització del buidat i abocament en una base de dades de l’Agenda 21 local de Granollers vigent amb objectius, accions, i sistema d’indicadors per al seu posterior anàlisi. En addició, es van fer sessions de treball amb personal de l’Àrea de Territori i Ciutat, per a la valoració de l’estat d’execució i la vigència de cada acció de l’Agenda 21, així com per considerar l’evolució dels indicadors de seguiment.


 

Municipis: 
Vallès OrientalGranollers
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

El Ple municipal aprova l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030, i l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers a l’Aliança Catalunya 2030, reafirmant el seu compromís amb els ODS

Acte
14/05/2021 - 00:00
Plaça de Maluquer i Salvador, 1 . Granollers
Notícia

Finalitza el període de votació amb un total de 990 vots. Les màquines de retorn d’envasos amb incentius, el programa contra l’abandonament escolar i els programes d’assessorament energètic, els projectes més votats.

Butlletí