De l’Agenda 21 local a l’Agenda 2030 de Granollers

Font: Ajuntament de Granollers i Diputació de Barcelona

15/11/2019 - 13:00

L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per part de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, per primera vegada, incorporen als Governs Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució. .

Granollers, arribat el final del període de vigència de l'agenda local aprovada l'any 2009, obre un nou camí per establir objectius i indicadors de seguiment de forma integrada en les polítiques sectorials públiques. Per iniciar aquest camí, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, es disposa de: 

1-Una avaluació de l’assoliment dels objectius i les actuacions plantejades fa 10 anys en l’Agenda 21 amb indicadors d'evolució (Document 1)

2-Una proposta de transició de l’A21 local cap a l’Agenda 2030, integrant-la en els nous objectius de desenvolupament sostenible (Document 2), 

3-Una proposta de sistema bàsic de seguiment basat en indicadors clau que permetin avaluar els progressos de Granollers cap a l’assoliment de l’Agenda 2030 (Document 3).

Per una visió global dels treballs per a la Transició de l'Agenda 21 a l'Agenda 2030 de Granollers consulteu : De l'Agenda 21 a l'Agenda 2030

 

Una avaluació de l’assoliment dels objectius i les actuacions plantejades fa 10 anys en l’Agenda 21 amb indicadors d'evolució

L’any 1999 l’Ajuntament de Granollers va realitzar una auditoria ambiental municipal que donà fruit a un Pla d’acció ambiental que va significar la ruta seguida per impulsar polítiques i accions en la política de sostenibilitat ambiental fins l'any 2009.

Deu anys després del primer pla d'acció ambiental es va aprovar l'any 2009 una nova agenda local per avançar cap a models de desenvolupament sostenible a la ciutat. Ara, l’any 2019, gràcies a uns treballs impulsats pel servei de Medi Ambient i Espais Verds amb el suport de la Diputació de Barcelona s’ha avaluat el grau d’execució de les accions plantejades calculant el grau d’assoliment dels objectius que perseguien i l’evolució dels indicadors de seguiment establerts. En darrer lloc, s’ha elaborat una proposta de continuïtat de les línies d’actuació i accions vigents en el marc de ’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb una reformulació d’algunes d’elles fruit dels treballs de revisió i actualització realitzats.

La metodologia seguida per a l’elaboració del present informe ha estat la realització del buidat i abocament en una base de dades de l’Agenda 21 local de Granollers vigent amb objectius, accions, i sistema d’indicadors per al seu posterior anàlisi. En addició, es van fer sessions de treball amb personal de l’Àrea de Territori i Ciutat, per a la valoració de l’estat d’execució i la vigència de cada acció de l’Agenda 21, així com per considerar l’evolució dels indicadors de seguiment.


 

Municipis: 
Vallès OrientalGranollers
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Lliurat per la Fundació Impulsa Talentum en el marc de la Fira ISE 2024 que se celebra al Recinte Firal Gran Via

Article

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental instal·larà del 7 de novembre al 5 de gener a espais públics dels municipis consorciats i en el marc de la campanya Aquí no llencem res!- Aquí ho reciclem tot!, un punt informatiu itinerant d'àmbit ambiental per sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de millorar la qualitat de la recollida selectiva dels residus municipals.

Article

El projecte preveu desplegar-se en un període de 20 anys amb una inversió de 36 M€, que permetrà, entre d’altres, renovar 73 km de canonades d’aigua

Butlletí