La Paeria de Lleida declara l'estat d'Emergència Climàtica

28/09/2019 - 08:00

La Paeria de Lleida es posarà en marxa de forma decidida i urgent per fer front als reptes que planteja el canvi climàtic. Lleida s'ha adherit a la Declaració d'Emergència Climàtica, amb una declaració institucional que s'ha llegit al Ple i que ha estat consensuada amb tots els grups municipals. 

El paer en cap, Miquel Pueyo, ha anunciat que l'Ajuntament es posarà en marxa de forma decidida i urgent per fer front als reptes que planteja el canvi climàtic. El tinent d'alcalde Sergi Talamonte, ha anunciat que s'aprovaran noves bonificacions per la instal·lació de captadors d'energia fotovoltaica, es posarà en marxa l'Agència de l'Energia de Lleida, es pacificarà el trànsit i es potenciarà la replantació d'arbrat i la creació de refugis climàtics a la ciutat, entre altres mesures. La ciutat emet gairebé 400.000 tones de CO2 i ha vist augmentar en 1,3 °C la seva temperatura mitjana en els últims 60 anys.

"El dia 27 es fa un dia de vaga universal per alertar sobre el canvi climàtic. Aquell dia a la Paeria farem un ple ordinari i aprovarem per unanimitat una declaració de l'Ajuntament per donar suport a les mobilitzacions contra el canvi climàtic i també assumint que hem de posar en marxa determinades transformacions. Ens hem de comprometre a actuar de forma decidida i urgent davant els reptes que planteja l'emergència climàtica", ha afirmat Pueyo

"Aquest Ajuntament considera una prioritat actuar, amb totes les mesures que estiguin al seu abast, per contribuir a revertir l'escalfament global. Som corresponsables dels reptes i la salut dels nostres ciutadans i per tant hem d'actuar davant aquesta emergència climàtica que afecta d'una manera objectiva i no hipotètica la salut humana, la biodiversitat i que ens porta un increment d'onades de calor i de pluges intempestives i desordenades", ha assenyalat el paer en cap, que ha recordat que estudis recents constaten l'augment de les temperatures, també a Lleida.

El tinent d'alcalde d'Habitatge i Transició Ecològica, Sergi Talamonte, ha defensat la necessitat d'aplicar "mesures valentes" per combatre l'emergència climàtica des dels municipis, a més de donar suport a les mobilitzacions del divendres 27. "No només seran paraules, sinó fets concrets. Podem anunciar ja bonificacions per la implantació de captadors solars, actuacions importants de mobilitat per la pacificació del trànsit, amb més zones 30 i mesures de suport al transport no contaminant. També millorarem la qüestió de les ombres, amb refugis climàtics i una replantació important d'arbrat que es durà a terme a la tardor i en els pròxims anys, per millorar la situació d'ombres a la ciutat. A més, posarem en marxa l'Agència de l'Energia de Lleida, que ha de ser una estructura que faci assessorament i recolzi el canvi de model energètic a la ciutat, per ajudar a la inversió privada i modificar també les actuacions públiques", ha resumit el regidor.

L'objectiu que es fixa en matèria de transició energètica és reduir durant el mandat un 12% el consum energètic global de la ciutat. Pel que fa a les bonificacions fiscals, es preveu fer-les a través de l'IBI, fins a cobrir entre el 30 i el 50% del cost de la instal·lació, prioritzant les comunitats de propietaris, i també una bonificació anàloga en l'IAE per a empreses. Igualment, es promourà la clarificació dels processos, instaurant mecanismes com la declaració responsable en lloc de la llicència d'obres per a instal·lacions d'autoconsum d'energia, i la potenciació del servei d'assessorament.

En l'àmbit de mobilitat, l'objectiu és reduir en un 20% el consum de combustibles fòssils, mitjançant la substitució de desplaçaments en cotxe privat pel transport públic, vehicles elèctrics i bicicletes. Per fer-ho es planteja l'extensió de zones 20 i 30, millorar el carril bici (ampliant-lo, connectant-lo i fent-lo més segur) i potenciar el transport públic.

Quant als "refugis climàtics", es preveu implantar-ne almenys 5, per tal de facilitar més ombres i espais de frescor als vianants en parcs i places de diferents barris. Aquesta mesura es completarà amb altres com un pla d'ombreig d'eixos de vianants i la reducció de la pavimentació a la ciutat.

 

El canvi climàtic a Lleida

Diversos indicadors recopilats per l'àmbit municipal de Sostenibilitat constaten que l'impacte del canvi climàtic ja s'està deixant notar també a Lleida, ha explicat la coordinadora de l'àrea, Esther Fanlo. Així, la temperatura anual mitjana a la ciutat és de 14,03 °C, xifra que ha augmentat en 1,3 °C en els darrers 60 anys, creixent més de mitjana les temperatures màximes. Pel que fa a la precipitació, la mitjana anual és de 344,5 mm/any, amb una tendència negativa de -1,2%/decenni. Resulta preocupant, a més, que la disminució de la pluja s'observa més a les capçaleres dels rius. També augmenta la quantitat d'aigua que els vegetals han de transpirar per poder produir la seva biomassa.

La ciutat contribueix al canvi climàtic mitjançant l'emissió anual de 398.000 tones de CO₂ (2,86 tones per habitant), causades principalment pel transport (32%); sector domèstic, sobretot per la calefacció i els aires condicionats, (29%); i de serveis i activitats (25%). Tot i això, en el darrer decenni les emissions s'han reduït un 30%, principalment degut als canvis en les fonts de l'energia elèctrica i a la millora de l'eficiència del parc de vehicles.

L'objectiu amb el qual es treballa a escala mundial és frenar l'augment de temperatura mitjana anual per sota dels 2 °C, assolint 1,5 ° abans de 12 anys (acords de la cimera de Paris). A la cimera de Nova York que ara es desenvolupa es plantejarà la necessitat de reduir les emissions un 40% durant els pròxims 10 anys i deixar el balanç a 0 el 2050. "Tenim una feina important de transformació d'alguns dels hàbits quotidians més habituals", ha destacat Fanlo.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L’ajuntament impulsa polítiques per mitigar els efectes i adaptar-se al canvi climàtic, com es recull en la Declaració d’emergència climàtica a Lleida signada el 2019 També treballa per a desenvolupar les accions del Pla del Clima de Lleida 2030, amb objectius i actuacions que promoguin, entre altres, l’estalvi i millora de l’eficiència energètica, la promoció de les fonts d’energies renovables o l’adaptació del municipi als efectes del canvi climàtic

Notícia

Els estats que pateixen i patiran amb més duresa els efectes del canvi climàtic reclamen un “pacte d’emergència” per prendre mesures que frenin l’augment de les temperatures. El seu objectiu més immediat és pressionar a la cimera climàtica COOP26 que tindrà lloc a Glasgow (Escòcia) el proper mes de novembre perquè s’adoptin polítiques que evitin la “catàstrofe climàtica” imminent.

Notícia

L’àrea de Transició Ecològica ha introduït nous criteris perquè creixi la vegetació herbàcia fins que fa tot el cicle de floració i fructificació, beneficiant l’alimentació d’insectes pol·linitzadors, la producció de llavors o la recuperació del bosc de ribera, entre altres. L’actuació s’inclou en el projecte de millora de la biodiversitat de Lleida.

Butlletí