L’Ajuntament de Castellar del Vallès elabora un decàleg de mesures per afrontar la situació d’emergència climàtica

10/07/2019 - 08:30

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha elaborat un decàleg de per lluitar contra la situació d’emergència climàtica, un dels compromisos que l’equip de govern s’ha establert com a prioritaris durant el mandat 2019-2023.

El document pren com a punt de referència l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per les Nacions Unides, que es fixa els objectius d’eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marca l’acció global per a un desenvolupament mundial sostenible fins a l’any 2030.

Atenent a aquest marc, l’Ajuntament proposa “l’elaboració d’un pacte entre generacions que impliqui especialment tots els agents de la societat, en especial a la gent jove, com a agents actius en la lluita contra l’escalfament global del planeta”, segons s’assenyala al preàmbul del mateix decàleg.

En aquest sentit, el decàleg recull diverses accions que suposen un primer paquet de mesures a seguir en els propers quatre anys, i que són les següents:

 1. Increment dels percentatges de recollida selectiva, mitjançant un canvi de model de gestió de residus municipals amb l’objectiu d’incrementar-ne la valorització. Així, es treballarà per reduir el nombre de residus, s’apostarà per la reutilització d’objectes i productes i es potenciarà el reciclatge.
   
 2. Combat contra el plàstic d’un sol ús, eliminant-lo tant de les dependències i serveis municipals com de les activitats públiques.
   
 3. Instal·lació d’illes de reciclatge en espais públics, que substitueixin les papereres de rebuig i que permetin la recollida selectiva per fraccions, tant als edificis públics com en grans esdeveniments a l’aire lliure.
   
 4. Promoció de la fiscalitat verda, amb l’aplicació a les ordenances fiscals d’una ampliació dels criteris que premien els comportament ambientalment responsables, facilitant ajudes per fomentar l’edificació sostenible i els habitatges passius (bioclimàtics i eficients energèticament).
   
 5. Promoció de les energies renovables als edificis municipals, amb la instal·lació de plaques per a la generació d’energia solar fotovoltaica.
   
 6. Auditories energètiques a tots els equipaments municipals. Es finalitzarà el pla d’autories energètiques i es continuaran promovent accions que millorin l’eficiència energètica als edificis municipals.
   
 7. Foment d’una xarxa a peu i pedalable, per tal d’evitar l’ús del cotxe per als desplaçaments interns i reduir la contaminació per l’emissió de CO2. En aquest sentit, s’impulsarà una xarxa que fomenti l’ús de la bicicleta, connectant el nucli urbà amb Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions.
   
 8. Aposta pel riu i l’entorn natural com a fils de vida, amb el foment de l’ús lúdic, social, productiu i ambiental del riu Ripoll i dels diferents torrents, la promoció de l’activitat sostenible a l’entorn natural i la potenciació del municipi com a porta d’entrada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
   
 9. Impuls de l’administració sostenible, apostant per l’administració electrònica per reduir l’ús del paper i incrementant les clàusules socials i ambientals en la contractació pública.
   
 10. Dedicació del 25% d’inversió municipal a la sostenibilitat, un compromís que es mantindrà cada any durant tot el mandat.

Aquest decàleg és una de les accions prèvies a la confecció d’un Pla de transició ecològica que es durà a terme en els propers mesos i que recollirà diferents actuacions en àmbits tan diversos com la gestió de residus, la mobilitat i el transport, l’urbanisme, el riu Ripoll, els espais vers urbans, les energies renovables, la gestió dels sòl no urbà o l’educació ambiental. L’objectiu d’aquest pla serà aconseguir que el municipi esdevingui un referent en la sostenibilitat i una vila verda que desplegui tot el seu potencial ambiental.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OccidentalCastellar del Vallès

Relacionats

Article

El Castell de Lloret a Lloret de Mar obre el 28 d’abril amb una experiència immersiva dedicada a l’emergència climàtica.

Article

Les altes temperatures ocasionades pel canvi climàtic estan complicant a totes les ciutats el control de les diferents plagues que abans podien circumscriure’s a una època de l’any determinada.

Notícia

El document conté fins a 18 mesures amb l’objectiu de reduir els consums d’electricitat i gas i millorar el nivell d’autosuficiència energètica de l’Ajuntament. També es pretenen reduir les emissions de CO2 que generen la ciutadania i les empreses del municipi

Butlletí