Xavier Farriols: “L’autoconsum gaudirà d’un creixement molt elevat, cal que el sector es dimensioni per fer-hi front”

Periodista
20/05/2019 - 13:18

El nou marc legal de l'autoconsum sens dubte impactarà en el sector de les energies renovables. Hem volgut parlar-ne amb Xavier Farriols, president del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC)  un ens que, a través de la col·laboració entre les empreses i les entitats associades procedents d’àmbits com el tecnològic, de recerca, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar l'àmbit de l'energia eficient.

Des del Clúster de l’Eficiència Energètica quins considereu que són els trets més rellevants del nou decret?

Des d’un punt de vista estrictament literal del document, se n’extrauen els següents trets més destacables

El nou marc normatiu situa el ciutadà en el centre del model energètic, permetent-li tenir lliure accés a la producció i venda de l'energia i fent-lo més responsable del seu consum, en línia amb els principis establerts pel paquet de mesures "Energia Neta per a tots els Europeus "i amb la consecució dels objectius de l'Acord de París.

La nova regulació preveu l'eliminació de les barreres econòmiques, en suprimir les càrregues i peatges a l'energia autoconsumida i als sistemes d'emmagatzematge d'energia. A més, elimina les barreres administratives, en simplificar els tràmits per a les instal·lacions d'autoconsum de petita potència, i introdueix la compensació econòmica dels excedents d'energia neta abocaments a la xarxa a través de la facturació neta.

"L'autoconsum col·lectiu representa una important solució als problemes de pobresa energètica"

D'altra banda, la norma reconeix el dret a l'autoconsum compartit, permetent l'empoderament del ciutadà i obrint pas a les comunitats energètiques, en què consumidors, PIMES i autoritats locals s'organitzen per generar, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seva pròpia energia. En utilitzar els beneficis obtinguts per la pròpia comunitat, amb fins socials o ambientals, l'autoconsum col·lectiu representa una important solució als problemes de pobresa energètica

Des d’un punt de vista operatiu, els principals aspectes a destacar són els següents:

•          Es produeix una simplificació dels processos administratius i tècnics per fer les instal·lacions d’autoconsum, sobretot fins a 100kW. , amb efecte immediat en la reducció dels costos.

•          Es preveu una reducció de costos perquè es simplifica les configuracions de mesura (possibilitat d’un únic comptador en els punts de frontera amb la xarxa de distribució).

•          Estableix la possibilitat de gestionar els excedents, mitjançant la seva comercialització o bé via compensació, fet que augmentarà el nivell d’autoconsum.

•          Autoritza la modalitat d“autoconsum compartit i per tant facilita la creació de les comunitats locals d’energia, així com l’autoconsum remot, que permet l’autoconsum d’aquells punts de subministrament connectats al mateix centre de transformació o a un màxim de 500 metres entre comptadors.

•          Facilita nous models de negoci en permetre la separació entre la propietat de la instal·lació i la titularitat. Caldrà veure tots els detalls contractuals en projectes de més de 100kW.

•          Finalment, des del punt de vista de la seguretat industrial, es modificarà el reglament electrotècnic de baixa tensió per regular els dispositius antiabocament i els kit autoendollables, garantint que el desenvolupament de l’autoconsum sigui compatible amb la protecció de les persones i equips.

"Aquest Reial Decret i l’evident impuls que suposarà a l’autoconsum i a les energies renovables actuarà com a element dinamitzador de la demanda de solucions per part del mercat i permetrà que altres actuacions en àmbits com l’eficiència energètica, la rehabilitació energètica, la mobilitat elèctrica, també rebin, paral·lelament, un fort impuls, permetent el desenvolupament del sector a Catalunya en els propers anys"

Quin és l’impacte real que aquest canvi legislatiu pot tenir en el camp de l’eficiència energètica? I en la transició cap a un nou model energètic més sostenible?

Des del CEEC, considerem que aquest Reial Decret i l’evident impuls que suposarà a l’autoconsum i a les energies renovables actuarà com a element dinamitzador de la demanda de solucions per part del mercat i permetrà que altres actuacions en àmbits com l’eficiència energètica, la rehabilitació energètica, la mobilitat elèctrica, també rebin, paral·lelament, un fort impuls, permetent el desenvolupament del sector a Catalunya en els propers anys.

Actualment dels del CEEC estem duent a terme el Baròmetre de primavera, enquesta adreçada als nostres socis que permet polsar la situació del sector a partir de la seva visió del context en el que es troba tant la seva pròpia organització com el sector en general i en la que, en aquesta edició focalitzarem l’atenció en conèixer la seva opinió al respecte i tenir una visió més àmplia de l’impacte esperat per la publicació d’aquest Reial Decret.

"El “prosumer”, consumidor que a la vegada actua com a productor d’energia i interacciona de forma activa amb el sistema, esdevé una figura central"

Pel que fa als àmbits empresarials que representeu de quina manera aquesta nova legislació facilita nous models de negoci?

El sector de l’energia es troba en un entorn canviant associat al procés de transició energètica que s’està produint a nivell global i que genera no només canvi associat l’evolució tecnològica sinó a la necessitat de donar resposta a les necessitats canviants mitjançant nous agents econòmics. En aquest marc el “prosumer”, consumidor que a la vegada actua com a productor d’energia i interacciona de forma activa amb el sistema, esdevé una figura central.

Així mateix cal destacar la figura de l’agregador, que en altres països estan ja plenament implantats i que actuen com a gestors de la demanda, aportant nous serveis de valor afegit addicionals als que agents com els comercialitzadors actuals estan oferint.

"Aquest creixement és evident que durà associada una evolució accelerada del sector que caldrà que es dimensioni per fer-hi front, i  com a conseqüència la creació d’ocupació especialitzada al nostre país"

Creuen que l’autoconsum es dispararà? Està el sector preparat a Catalunya?

Tot i que les dades del creixement previst, varien en funció de la font consultada és evident que en el nou entorn normatiu, l’autoconsum gaudirà d’un creixement molt elevat en els propers anys, tant en el sector residencial com en el terciari i l’industrial. D’acord amb un estudi recent realitzat per UNEF a nivell estatal, en el nou escenari a l’estat s’instal·laran al voltant de 400 MW de autoconsum a l’any.

Aquest creixement és evident que durà associada una evolució accelerada del sector que caldrà que es dimensioni per fer-hi front Aquest dimensionament té com a conseqüència la creació d’ocupació especialitzada al nostre país.

Cal indicar que, aquest creixement tindrà lloc sempre i quan es mantingui l’entorn normatiu recentment aprovat i s’estableixi un marc jurídic estable que asseguri el retorn de les inversions.

Quines necessitats han quedat fora del decret i serien importants per la transició energètica?

Aquest és un punt que ha estat analitzat per alguns dels membres del CEEC, amb àmplia experiència en aquests temes com és el cas d’en Pep Salas de km0. energy i que han estat motiu de debat en alguns dels grups de treball de la nostra organització.

Entre les millores a realitzar, en línia amb la publicació del Reial Decret destaquen les següents:

•          Una reforma de les tarifes d’accés que internalitzi en el preu els avantatges tècnics, com són unes menors pèrdues tècniques quan el consum i la generació es donen a prop.

•          Possibilitar l’agregació de recursos distribuïts així com de la demanda (autoconsum, bateries, vehicle elèctric, autoconsum)

•          Permetre la creació de mercats locals d’energia per aportar valor al distribuïdor des de la demanda i el consumidor.

•          Definir una fiscalitat que recolzi la descarbonització de l’economia que doni un senyal clar per electrificar consums tradicionalment no elèctrics, com ara la mobilitat, la climatització i l’aigua calenta i per les energies renovables properes als llocs de consum.


 

 

 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La FECS se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de febrer al Recinte Firal El Sucre de Vic i reunirà els sectors de la bioconstrucció, l'autoconsum elèctric i la bioenergia. 

Article

La Marató d'Estalvi Energètic es posa en marxa amb la participació de tots els centres educatius de Malgrat de Mar.

Notícia
La nova caldera de biomassa de Sant Pere de Torelló permetrà estalviar 310.000 euros cada any

Sant Pere de Torelló disposarà d’una nova caldera de biomassa que ampliarà el servei a sectors del poble on fins ara no arribava la xarxa de calor. L'ampliació permetrà cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària i calefacció mitjançant energia renovable del 95% dels habitants

Butlletí