El canvi climàtic augmenta les diferències entre països rics i pobres

Font: TV3 i Universitat d'Stanford

06/05/2019 - 08:00
El canvi climàtic empitjorarà l'economia dels països més càlids (Pixabay)

El canvi climàtic empitjorarà l'economia dels països més càlids (Pixabay)

Degut a l'augment de temperatura, els països pobres ho són encara més, afirmen investigadors californians

A mesura que la temperatura mitjana de la Terra augmenta degut al canvi climàtic, també ho fan les desigualtats econòmiques. Així ho afirmen dos investigadors californians a la revista "PNAS".

Noah S. Diffenbaugh i Marshall Burke, de la Universitat de Stanford, han calculat quina hauria estat l'evolució del PIB de diversos països entre 1961 i 2010 si el canvi climàtic no s'hagués produït. I la seva conclusió és que l'escalfament global ha augmentat les desigualtats entre països. L'augment de temperatures ha tingut un impacte acumulatiu a través dels anys fins a provocar un declivi important en l'economia dels països més càlids i pobres. En canvi, ha tingut un efecte positiu en països més freds i rics.

En els 50 anys estudiats, el canvi climàtic ha fet disminuir entre un 17 i un 30% la renda per càpita als països més pobres. En el mateix període, l'esquerda que separa la renda dels ciutadans dels països més rics i dels més pobres és un 25% més gran del que seria sense escalfament global. Per tant, si bé la desigualtat econòmica entre països va disminuir el segle passat, ho hauria fet més sense els efectes del canvi climàtic.

Lluny de la temperatura ideal

Burke i altres investigadors ja havien fet estudis sobre la influència de la temperatura en l'evolució del PIB a 165 països. Havien demostrat que en els anys més càlids el PIB creixia més en països freds i s'alentia en països càlids. Burke explica així les raons:

"Les dades històriques mostren clarament que els conreus són més productius, la gent té més salut i nosaltres som més eficients a la feina quan les temperatures no són ni massa elevades ni massa baixes. Per tant, una mica més de calor als països freds ajuda l'economia i en països càlids es produeix l'efecte invers."

En el nou estudi, Diffenbaugh i Burke han combinat aquests estudis anteriors amb més de vint models climàtics desenvolupats per centres de recerca de tot el món. Així han determinat l'efecte del canvi climàtic a cada país i ho han relacionat amb quin hauria estat el PIB sense aquest escalfament.

Per a cada país, els investigadors han fet milers de simulacions sobre quina hauria estat l'evolució de l'economia sense el canvi climàtic.

Segons els autors, pocs països, entre els economies més importants, tenen la temperatura ideal per al seu creixement. L'augment de temperatures els pot haver allunyat d'aquest estat ideal. I si el canvi climàtic continua augmentant la temperatura, com és més que probable, cada vegada els situarà més lluny. En el cas dels països tropicals, les conseqüències són pitjors perquè ja es troben fora del rang òptim de temperatura.

El mapa de l'esquerra mostra els països on el PIB per càpita va augmentar o disminuir a causa de l'escalfament global entre el 1961 i el 2010. El mapa de la dreta mostra la mateixa informació des de 1991, després que es disposessin dades econòmiques per a més països. (Crèdit d'imatge: Noah Diffenbaugh i Marshall Burke)

Buscar fonts d'energia renovables

L'impacte de l'augment de temperatura és, expliquen, petit d'en en any. Però al cap del temps provoca grans guanys o grans pèrdues. Com a exemple, expliquen que després d'unes dècades de petits efectes acumulats, l'economia de l'Índia és avui un 31% inferior del que hauria estat sense canvi climàtic.

La paradoxa és que els països que més han contribuït, amb les seves emissions, al canvi climàtic se n'han beneficiat. I els que han emès menys gasos d'hivernacle són els més perjudicats. Per això, diuen que el fet d'estendre l'ús d'energies renovables afavorirà un desenvolupament més equilibrat:

"Els nostres resultats suggereixen que les fonts d'energia baixes en carboni tenen potencial per proporcionar un benefici secundari en el desenvolupament, afegit al benefici primari que significa millorar l'accés a les fonts d'energia."

En conclusió, substituir els combustibles fòssils amb fonts renovables serà bo per al clima, però també per reduir les desigualtats socieconòmiques.


 

Categories: 

Relacionats

Reportatge
Conclusions del darrer informe de l'IPCC

L'IPCC ha presentat Canvi climàtic 2023: informe de síntesi. El document destaca les nombroses opcions que ara es poden adoptar per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i adaptar-se al canvi climàtic.

Notícia

L'Ajuntament d'Abrera redueix la despesa energètica instal·lant plaques solars en edificis municipals. El municipi reduirà més de 350 tones de CO₂ cada any amb l'energia fotovoltaica i una caldera de biomassa

Notícia

L'exposició 'La llavor' enceta l'activitat a l'Aula de Natura del Falgar. La mostra, que representarà el futur parc d'acció climàtica, es podrà visitar els pròxims quatre caps de setmana, d'11 a 19 h

Butlletí