El Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia de Mallorca fixa els seus objectius per al 2019

30/03/2019 - 08:00

Proporcionar assistència tècnica i estratègica als municipis o donar suport a la posada en comú d'experiències i coneixements han estat dues de les nombroses propostes que s'han discutit a la reunió de seguiment del Conveni del Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia, celebrada al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

L'objectiu de la reunió ha estat establir les línies i objectius per 2019 en relació a la iniciativa Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca. S'han discutit propostes relatives als compromisos dels Coordinadors territorials cap al Pacte de Batles en les següents matèries:

Promoure l'accés al Pacte de Batles i Batlesses

Establiment de Canals d'informació , promoció i visualització del Pacte a Mallorca.

Creació d'un reconeixement a iniciatives sostenibles i innovadores (com per exemple un premi a la generació d'energies renovables)

Organització jornades

Proporcionar assistència tècnica i estratègica:

Seguiment per part del CIM i el Govern de l'evolució de la redacció dels Plans d'acció per l'Energia Sostenible i el Clima als diferents municipis adherits, als quals el Consell de Mallorca els hi ha concedit ajut econòmic.

Formació pel personal dels Ajuntaments

Què es el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB)

Manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques i punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Edificis de consum quasi nul (n-ZEB)

Col·laborar en l'elaboració i préstec de material als Ajuntaments pel dia del Medi Ambient

Proporcionar suport econòmic. Hi ha previstes línies d'ajuts

Redacció dels PAESC i implantació d'un sistema de gestió i comptabilitat energètica als municipis que s'adhereixin de nou al Pacte (CIM)

Implantació d'accions dels PAESC ja redactats (CIM)

Cercar línies de finançament europees

Ajuts per instal·lació de producció d'energia amb fonts renovables (fotovoltaica, biomassa,etc) (GOIB)

Donar suport a la posada en comú d'experiències i coneixements

Oferir fòrum de participació. La Conselleria de Medi Ambient disposa d'un canal d'informació ambiental.

Funcionament d'un grup de treball de gestors energètics municipals

Col·laboració amb altres coordinadors territorials/promotors

Estendre el Pacte a Menorca i Eivissa (GOIB)

Grup de treball de Coordinadors Territorials a Balears

Participar en activitats del Pacte de Batles i Batlesses

Es definirà durant l'any per part de l'equip tècnic

A la trobada hi han assistit el conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, la secretària tècnica, Antònia Malagrava, l'assessora tècnica, Montserrat Molins, el director insular d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern, Sebastià Sansó, Ferran Rosa i Jinàmar Tomás de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern i Gabriel Aldi en representació de la Conselleria de Medi Ambient del Govern.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El projecte es basa en quatre eixos, que consisteixen en: el disseny, la realització i l'acompanyament dels diferents processos de participació pública previs a l'aprovació dels plans de gestió; el foment d'un Sistema de Custòdia Marina de Pitiüses; l’impuls del treball a través d’una Mesa de custòdia marina i la promoció de grups tècnics de treball específics per avançar en la implementació de les mesures d'àmbit marí dels plans de gestió Natura 2000 aprovats a les Pitiüses.

Notícia

L’Ajuntament de Mataró ha presentat l’estratègia Mataró pel clima i ha fet balanç de les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Article

El Prat acollirà al mes d’abril l’intercanvi juvenil del programa Erasmus+  Changing for the Climate,  en què durant vuit dies joves d’entre 17 i 30 anys de 5 països europeus compartiran coneixements i posaran en pràctica les estratègies que es duen a terme als seus llocs d’origen contra les causes del canvi climàtic.

Butlletí