Torna als carrers la campanya Aquí no llencem res! al Vallès Oriental

Font: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

16/03/2019 - 08:30

El Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental torna a posar en marxa la campanya de comunicació i divulgació Aquí no llencem res! amb l’objectiu de reduir el volum de residus que no es separen correctament i que van a parar al contenidor de la resta i podrien ser valoritzables si es dipositessin en el contenidor corresponent.

La recollida selectiva de residus a l’àmbit del Consorci, se situa en el 38%, per sota de la mitjana de Catalunya (39,9%) i lluny dels objectius europeus que marquen que per a l'any 2020 els residus correctament segregats han de suposar un 50% del total generat, i dels catalans que són encara més exigents establint com a objectiu un 60%.

Al llarg de l’any un equip d’informadors recorreran els municipis consorciats per informar als ciutadans a peu de carrer/domicili, enquestes, etc., sobre com poden contribuir a augmentar l'índex de reciclatge i demanar-los que separin els residus a casa. Es repartirà també material per facilitar la separació dels residus (pac de bosses per a la recollida dels envasos de vidre, envasos lleugers i paper/cartró), la bossa per anar a comprar, entre d’altres materials.

Programa TRFO

L’equip està format per 7 persones (2 administratives i 5 informadores) beneficiaries del programa Treball i Formació (TRFO), que té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Aquest projecte rep subvencions del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i es cofinança entre el Fons Social Europeu, la Conferència Sectorial, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consoci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (amb els fons per actuacions de comunicació provinents dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) Ecoembes i Ecovidrio).

El programa TRFO s’adreça a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, que no estiguin percebent prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO), ni ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys; a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC); i a dones víctimes de violència de gènere.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

Es contempla l'increment d'un cinquanta per cent les hores que es dediquen a la neteja de les àrees de contenidors

Notícia

Aquesta setmana s'ha iniciat la substitució de tots els contenidors del municipi per uns de nous de càrrega lateral. El nou sistema comporta la clausura i desaparició de les sis illes de contenidors soterrats existents i simplifica el sistema de recollida que es podrà dur a terme amb un sol tipus de camió.

Article

Amb aquesta iniciativa es busca afavorir la participació de restaurants, cafeteries i bars en la recollida selectiva d’envasos

Butlletí