La Diputació de Barcelona reconeguda pel foment de l'ús de la bicicleta

Font: Red de Ciudades por la Bicicleta i Bikefriendly

07/03/2019 - 09:21

La Diputació de Barcelona ha estat reconegut en els Premis Bikefriendly 2019 amb un Accèssit "Innova" per l'impuls a iniciatives relacionades amb el foment de l'ús de la bicicleta en entorns urbans que destaquen pel seu alt component innovador.

Els Premis Bikefriendly 2019 impulsats per la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) estan destinats a reconèixer l'esforç dut a terme pels ajuntaments, mancomunitats i / o Diputacions adherits a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta per impulsar projectes, iniciatives i / o accions destinades a fomentar i facilitar l'ús quotidià de la bicicleta i compartir bones pràctiques i experiències en l'àmbit de la ciclomovilidad a través d'una plataforma i / o espai de referència, tant a nivell nacional com internacional.

En nom de la Diputació de Barcelona va recollir el premi Ramon Minoves, assessor de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Es pot consultar la llista de tots els guanyadors a l'enllaç.

La Diputació de Barcelona ha impulsat la bicicleta urbana amb diverses accions.

En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la Diputació de Barcelona va organitzar l’activitat “Agafa la bici”, amb l'objectiu de promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible en els desplaçaments a la feina. La iniciativa, que ha aplegat més de 100 inscrits, vol ser un exemple per a la ciutadania i les organitzacions públiques i privades per tal d’animar a utilitzar mitjans de transport alternatius al vehicle privat i endegar actuacions similars que afavoreixin una mobilitat més sostenible en l’àmbit dels desplaçaments laborals.

En aquest sentit, la Taula de Mobilitat de la Diputació de Barcelona és un òrgan corporatiu de participació, reflexió i debat en l'àmbit de la mobilitat que té com a objectiu aconseguir el compromís de tots els seus integrants per fixar uns criteris socials, ambientals i de seguretat que afectin els desplaçaments dels treballadors de la corporació. Una dels seus objectius prioritaris és impulsar el Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE), que pretén optimitzar la mobilitat dels treballadors i afavorir els modes de transport alternatius al vehicle privat, en particular el transport públic, la bicicleta i el desplaçament a peu. El PDE concerneix als trajectes entre el domicili i el lloc de treball i als desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients. 

També la Diputació de Barcelona ha fet lliurament en aquest mandat de bicicletes elèctriques a municipis de la demarcació, destinades tant a la policia local com a serveis municipals. Gràcies a aquest programa, iniciat l’any 2008 i que s’emmarca en la línia estratègica de mobilitat tova i en una política més general d’eficiència energètica, la Diputació de Barcelona ha cedit ja 563 bicicletes a un conjunt de 300 municipis de la seva demarcació.

 


 

Categories: 
Etiquetes: 

Relacionats

Article

La campanya s’ha elaborat en un grup de treball, format per Ajuntament i membres de la taula de mobilitat, i se centra en els beneficis que comporta moure’s en bicicleta i no fer-ho en vehicle privat: economia, ecologia, eficiència i esport.

Article
L’eina integrarà els carregadors de vehicles elèctrics, el transport públic, Cicland i els aparcaments públics

La futura plataforma de mobilitat intermodal que està desenvolupant FEDA portarà per nom MOU_T_B i oferirà totes les facilitats per afavorir una mobilitat més fàcil i sostenible als ciutadans d’Andorra i als seus visitants.

Article

Aquest 8 de juliol ha començat a funcionar a L’Hospitalet un servei de carsharing amb una flota de dotze vehicles híbrids aparcats en dotze punts estratègics de la ciutat. Amb l’objectiu de lluitar contra els efectes del canvi climàtic i la contaminació ambiental, el Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet inclou entre les mesures que s’han d’aplicar a la ciutat el foment de l’ús compartit de vehicles (carsharing).

Butlletí