Alguns noms de l'economia circular a Catalunya

26/11/2018 - 18:34

L’economia circular es basa en la racionalització dels cicles dels recursos (materials, aigua i energia) i la maximització de la utilitat i el valor dels productes, components i materials. S’oposa al model lineal d'extreure, fabricar, usar i llençar, i prima la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge dels materials i productes existents. Amb aquest breu reportatge volem fer un tast de quatre projectes públics i privats que volen implantar una economia circular. L’objectiu és mostrar algunes de les iniciatives més consolidades de Catalunya, pel seu àmbit d’actuació o per la ferma aposta per la sostenibilitat, més enllà d’etiquetes.

Envasos Ferrer

L’empresa de cosmètica Ferrer és un exemple d’aposta ferma per l’ecodisseny dels envasos. Han aconseguit minimitzar la petjada ambiental en les diferents etapes del cicle de vida del producte, impulsant l’ecoinnovació.

En aquesta línia i durant més de dos anys, han redissenyat els envasos de la família Repavar, intervenint en totes les etapes del cicle de vida dels mateixos, aconseguint una significativa reducció de la petjada de carboni en una mitjana de 46%.

 

Boscos Vallès, del Consell Comarcal del Vallès Oriental

El projecte Boscos del Vallès és una iniciativa innovadora que aporta un nou enfocament a la prevenció d’incendis forestals. Es basa en l’estructuració del mercat de compra venda de biomassa forestal per aconseguir una bona gestió forestal, que protegeixi dels incendis alhora que permet una dinamització econòmica del sector i la generació d’energia de proximitat.

Aques projecte és innovador a Catalunya pel fet de treballar en la prevenció d'incendis a través de la valorització de la biomassa forestal, i també pel fet que el Consell Comarcal ha creat una competència pròpia i un nou Servei Comarcal de Biomassa Forestal.

L’objectiu del projecte “Boscos del Vallès” és doble: promoure l’aprofitament de la biomassa forestal per disminuir el risc d’incendis, amb generació d’energia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca amb una energia socialment responsable i creant llocs de treball i teixit productiu i treballar per incrementar la gestió forestal sostenible del major nombre de finques i el màxim d’hectàrees possibles per al bon estat de les masses forestals (augment de la resiliència davant de pertorbacions, preservació de la biodiversitat, etc.El projecte té dues vessants: un de reforç de les infraestructures per a la prevenció d’incendis i la utilització de la biomassa per a la generació d’energia renovable a la comarca.

 

Pesa i Pensa. Menjadors escolars sostenibles. Empresa Campos Estela

“Pesa i Pensa” és un projecte educatiu impulsat per l’empresa de càtering Campos Estela que pretén sensibilitzar els infants sobre el malbaratament d’aliments als menjadors escolars per recuperar-ne el seu valor.

El mètode Pesa i Piensa es concreta en una sèrie de passos. En primer lloc, els nens separen els residus orgànics que no es poden menjar, com la pell del plàtan o els ossos de pollastre, dels que sí es podrien haver menjat, com un tros de tomàquet o un iogurt sense escurar. A continuació, pesen de forma sistemàtica i exacta els residus generats en relació als dinars servits i ho fan sota la supervisió d'un monitor/a del menjador. Registren els resultats en unes gràfiques i, alhora prenen consciència que deixar perdre el menjar també significa malbaratar els recursos naturals, humans i tècnics necessaris per produir-lo, transportar-lo o cuinar-lo.

Els alumnes, l'equip de cuina i educadors reflexionen sobre el residu generat, investiguen l'origen del que han dinat i, amb totes les dades recollides durant uns dies, proposen accions concretes per combatre el malbaratament d'aliments. Des que els nens i nenes participen al Pesa i Piensa impliquen més en la seva alimentació i transmeten el que aprenen a les seves famílies.

El gerent de Campos Estela, Martí Garcia, destaca que les dades els avalen perquè han aconseguit “minvar un 70% el malbaratament d’aliments a les escoles” i ha remarcat que “això demostra que les petites empreses també poden tenir bones pràctiques d’economia sostenible i responsabilitat social”.

App oberta a qui vulgui desenvolupar Pesa i Piensa

El Noviembre de 2014 el projecte Pesa i Piensa es registra com a activitat participant en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2014, i és seleccionat per a representar Catalunya al VI Premi Europeu de la Prevenció de Residus. Arran d'aquesta nominació, i per tal de fer el projecte extensiu a todes les escoles que vulguin apuntar-se, van desenvolupar la web www.pesaipensa.org, on tothom qui vulgui es pot registrar, descarregar els materials i donar d'alta l'app de gestió de dades.

 

Projecte Simbiosi Industrial i oficina Sinèrgies Bufalvent de L'Associació d'Empresaris de Bufalvent

El Poligon Bufalvent a Manresa ha estat el primer en posar en marxa un projecte de simbiosi industrial. La Simbiosi en el món Industrial té com objectiu estimular la col·laboració entre empreses (tradicionalment sense relació) per crear sinergies amb els recursos sobrants (residus, energia, aigua, matèries primeres, logística, espais, coneixement) i fer negoci.

Aquest projecte ha significat també la creació de la primera oficina de Simbiosi Industrial del país que  ajuda a les empreses a identificar aquestes sinergies i facilita el desenvolupament tècnic de les mateixes creant noves oportunitats de negoci al voltant de l’economia circular: pretenen ajudar a les empreses a aprofitar millor els seus residus i recursos sobrants (calor, espai, transports...) per reduir els costos i augmentar beneficis, tot col·laborant amb altres empreses.

El projecte Simbiosi Industrial i l’Oficina Sinèrgies Bufalvent, van rebre un dels premis Medi Ambient 2018, que reconeix públicament la tasca de persones físiques i jurídiques en l’àmbit de la conservació de l’entorn i destinat a iniciatives de protecció i millora del medi ambient, que aquest any se centra en la temàtica de l’economia circular.

El projecte de simbiosi industrial a Manresa també serveix per a enfortir la base industrial de la zona, potenciant la innovació i la creació de noves empreses i llocs de treball; obrir camí per a futurs projectes d’innovació i recerca aplicada tant per a empreses com per al desenvolupament territorial; i formar i conscienciar sobre el procés d’adaptació cap a una economia circular.


Relacionats

Acte
27/11/2023 - 09:00
En línia i presencial al Centre Tecnològic Leitat (Carrer Innovació, 2, 08225, Terrassa)
Acte
14/11/2023 - 08:30
Tecnocampus Mataró. Avda. Ernest Lluch, 32

Butlletí