S'engega el Memorial de l'Aigua 2018-2019 a Barcelona

L'objectiu és recuperar-ne la memòria històrica a la ciutat i reflexionar sobre la seva gestió
26/03/2018 - 13:18

En el Dia Mundial de l'Aigua, Barcelona ha presentant un programa d'activitats al voltant d'aquest bé públic, universal i escàs que cal valorar, mantenir i conservar. S'engega el Memorial de l'Aigua 2018-2019 per recuperar-ne la memòria històrica a la ciutat i reflexionar sobre la seva gestió.

L’Ajuntament de Barcelona defensa que l’aigua és un dret humà, un servei essencial i un bé comú. La recuperació de la memòria històrica de l’aigua és posar en valor el seu patrimoni, l’evolució de l’abastament, el sanejament i tot el cicle de l’aigua al llarg dels segles a Barcelona.

En aquest context de donar a l’aigua l’espai i la visibilitat que li correspon, l’Ajuntament de Barcelona presenta el Memorial de l’Aigua 2018-2019, un programa al voltant de l’aigua en col·laboració amb diverses entitats i equipaments que proposa una programació d’activitats entorn de l’aigua com a bé públic, universal i escàs que cal valorar, mantenir i conservar entre tothom. El Comissionat del Memorial de l’Aigua és Joan Gaya, enginyer industrial i reconegut expert en la gestió de l’aigua.

Un any per fer memòria

El Memorial de l’Aigua, que es desenvoluparà a través d’activitats programades per a l’any 2018 i una part del 2019, s’estructura en quatre eixos per recuperar el coneixement i les experiències de gestió de l’aigua i els canvis que ha patit en la història de la ciutat. Parlem del Rec Comtal, l’abastament per mines d’aigua de gestió col·lectiva, la xarxa de clavegueram i infraestructures com l’aqüeducte alt de Montcada.

El projecte inclou el descobriment del subsol de la ciutat, a través de rutes pel clavegueram i pels dipòsits pluvials, itineraris que comprenen mines, fonts i brolladors, així com visites a localitzacions de referència com el mateix Rec Comtal, la Fàbrica del Sol o el mapa Barcelona+Sostenible. Tot això, sota el guiatge d’experts i entitats relacionades amb la memòria històrica dels barris.

A més, es faran xerrades, trobades i seminaris al voltant de la municipalització de l’aigua, que ajudaran a reflexionar i posar en relleu aquest preuat element com a bé comú, en resposta a l’aprovació, el novembre del 2016, de la recuperació de la gestió pública de l’aigua per part del Consell Plenari Municipal, seguint el camí d’altres ajuntaments del Principat i d’Europa. Aquest canvi en la gestió implica un nou governament de l’aigua que incorpori criteris d’equitat, de no discriminació, d’universalitat, de participació, transparència, rendició de comptes i sostenibilitat.

Una visita llargament esperada

Amb la celebració del Dia Mundial de l’Aigua i l’inici del Memorial de l’Aigua, s’ha inaugurat també una de les activitats més esperades de la programació. Per primera vegada s’obre al públic el túnel subterrani que connecta la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella, a Sant Andreu, amb la seva homònima a la Trinitat Nova, al districte de Nou Barris.

A partir del 8 d’abril s’oferiran visites guiades per travessar el túnel, al qual s’accedeix a través de la sala de màquines de la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella, fins al dipòsit situat a la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova. Fins al 1989 aquesta instal·lació subministrava aigua a la ciutat a través d’aquest mateix túnel, moment en què va quedar obsoleta.

Amb aquest acte es completa una nova fase del procés de recuperació d’aquest espai patrimonial per part dels dos districtes, Nou Barris i Sant Andreu.

Foto: Presentació del Memorial amb Joan Gaya i Eloi Badia 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona aprova inicialment el pla urbanístic per impulsar la regulació de 31 nous dipòsits pluvials a la ciutat.

Notícia

La neteja de la ciutat ja es fa amb aigua exclusivament freàtica, i ara, a causa de la situació d’excepcionalitat per la sequera, se n’augmenta l’ús als serveis municipals, sobretot, per al reg de supervivència d’arbres i plantes. 

Butlletí