Castellar preveu l’any 2018 la instal·lació de 40 punts de llum solar al municipi

20/01/2018 - 15:03

Aquesta xifra podria arribar a 65 si la Diputació de Barcelona concedeix una subvenció sol·licitada recentment.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès preveu instal·lar l’any que ve 40 punts de llum a la via pública que s’alimentaran amb energia solar. Els fanals, que contenen lluminàries LED, es distribuiran a l’Àrea de Passeig del Pla de la Bruguera, en diversos pipicans i localitzacions on no arriba la xarxa elèctrica.

Del total de punts, 10 es finançaran mitjançant una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona de l’any 2016 que ha estat notificada recentment; 5 més seran de compra directa amb càrrec al pressupost municipal; els 25 restants es troben inclosos com a millora en el plec d’adjudicació del contracte de manteniment de l’enllumenat públic, que es troba en tràmit de resolució.

Segons informa el regidor de Planificació, Pepe Gonzàlez, “la instal·lació de punt de llum solars forma part d’un pla que l’Ajuntament té previst des de fe més d’un any”. I afegeix: “aquests 40 seran els primers fanals amb panells d’energia solar que tindrà el municipi, i suposaran una inversió global que superarà els 80.000 euros”.

La xifra podria arribar als 65 fanals solars si la Diputació de Barcelona concedeix una altra subvenció per al mateix concepte que s’ha sol·licitat aquest any.

Potència regulable i autonomia de 36 hores

Les lluminàries que s’instal·laran disposen de bateria amb una autonomia de 36 hores (o 3 dies en horari nocturn) i de la possibilitat de regulació de la potència, de manera que durant 3 hores funcionen a 20 W, mentre que la resta del cicle ho poden fer a 10 W.

Segons un mapa que han realitzat els serveis tècnics municipals, 25 fanals es col·locaran al llarg de 550 metres a l’Àrea de Passeig del Pla de la Bruguera. Es tracta d’un tram no il·luminat que comença després de la rotonda de la carretera de Sabadell amb el carrer del Bages i arriba a la cruïlla amb el carrer del Garraf. Altres punts de col·locació de punts de llum solar previstos són el parc de Colobrers, els pipicans de la ronda de Llevant i Can Carner i altres punts a determinar.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’any 2022 es van instal·lar 5.700 plaques solars en habitatges o indústries de Castellar del Vallès, gairebé el doble que l’any anterior

Notícia

Els edificis inventariats podran incorporar criteris de sostenibilitat energètica - amb condicions - en cas de ser rehabilitats, que s’intervingui per a donar-los un nou ús o bé per dotar-los d’activitat. També, tot i no emprendre cap iniciativa arquitectònica o urbanística, podran utilitzar les seves teulades com a base d’una instal·lació fotovoltaica.

Notícia

El document conté fins a 18 mesures amb l’objectiu de reduir els consums d’electricitat i gas i millorar el nivell d’autosuficiència energètica de l’Ajuntament. També es pretenen reduir les emissions de CO2 que generen la ciutadania i les empreses del municipi

Butlletí