L'orgànica al marró a Santa Maria de Palautordera (II)

Font: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

06/11/2017 - 11:52

Vídeo de sensibilització ambiental de promoció del reciclatge de la matèria orgànica a Santa Maria de Palautordera.

Aquest mes de setembre s'inicia la segona fase de la campanya de foment de l'orgànica iniciada ja la tardor passada. Durant aquesta tardor dos educadores ambientals visitaran les llars a les que no se’ls va poder lliurar el  kit de l'orgànica la tardor passada.

La campanya que s’engega té per objectiu fomentar la recollida selectiva dels residus orgànics i els beneficis ambientals que comporta separar-los correctament. En aquest sentit, dos educadores ambientals informaran sobre el reciclatge dels residus orgànics i lliuraran el kit de l’orgànica a les llars que encara no el tenen.

El kit de l’orgànica, format per un cubell airejat, bosses compostables i un fulletó informatiu, us serà de gran ajuda a l’hora de separar correctament l’orgànica a casa:

  • Cubell airejat. Resulta molt pràctic per separar les restes orgàniques quan estem preparant algun àpat, ja que per les seves dimensions el podem tenir en un lloc ben accessible.
  • Bosses compostables. Estan fetes amb midó de blat de moro i són 100% compostables. A més, si les col·loquem al cubell airejat, permeten la transpiració del seu contingut i eviten que s’hi facin sucs i males olors.
  • Fulletó informatiu. Per recordar com separar l’orgànica i què se’n fa un cop la dipositem al contenidor marró.

El 44% dels residus que generem a casa són residus orgànics. Tot i això, a Santa Maria de Palautordera, només en recollim selectivament la tercera part de la que es genera. L’orgànica que llencem al contenidor de la fracció resta es transporta fins a la incineradora de Mataró, amb el cost ambiental i econòmic que això suposa.

L’orgànica que separem a casa i dipositem al contenidor marró es transporta fins a la planta de tractament biològic de Granollers. Aquí, els residus orgànics es reciclen através d’un procés biològic pel qual se sotmeten a un tractament de digestió imaduració, gràcies a les quals s’obté compost de primera qualitat que es pot utilitzarcom a adob. Alhora, durant aquest procés es genera biogàs per l’acció dels microorganismes de la matèria orgànica el qual s’aprofita per obtenir electricitat.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalSanta Maria de Palautordera

Relacionats

Article
Es pot participar del 22 al 29 d’abril.

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, les Deixalleries del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental s'adhereixen un any més a la campanya DeixaLlibres.

Article

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha iniciat una campanya de sensibilització ciutadana per fomentar la recollida selectiva de l'oli de cuina usat a les llars, i proporcionarà als usuaris/es que portin oli a la deixalleria un embut per facilitar-ne la recollida.

Notícia

El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera de 24 de novembre va aprovar el Pla Local de Prevenció de residus 2022 - 2030. La prevenció de residus, ocupa el primer lloc en la jerarquia de generació i gestió dels residus, essent un primer pas abans del reciclatge i el tractament finalista de les deixalles.

Butlletí