DIA MUNDIAL DE LES AUS MIGRATÒRIES

dissabte, 14 maig, 2022 - 00:00 a 23:59

#DiaAusMigratories @WMBD

El Dia Mundial de les Aus Migratòries (WMBD) es va iniciar el 2006 i és una campanya anual de conscienciació que subratlla la necessitat de la conservació de les aus migratòries i els seus hàbitats. Té un abast global i és una eina eficaç per ajudar a augmentar la consciència mundial sobre les amenaces que enfronten les aus migratòries, la seva importància ecològica, i la necessitat de la cooperació internacional per a la seva conservació.

Cada any la gent de tot el món prenen mesures i organitzar esdeveniments públics com ara festivals d'aus, programes d'educació, exposicions i excursions d'observació d'aus per celebrar WMBD. Totes aquestes activitats també es poden dur a terme en qualsevol moment de l'any, ja que els països o regions d'observació del pic de les migracions en diferents moments, però el dia principal de les celebracions internacionals és del 10 de maig.


La contaminació lumínica serà el focus de la campanya del Dia Mundial de les Ocells Migratòries 2022. 

La llum artificial augmenta a nivell mundial almenys un 2% anual i se sap que afecta negativament a moltes espècies d'ocells. La contaminació lumínica és una amenaça important per a les aus migratòries, ja que causen desorientació quan volen de nit, provoquen col·lisions amb edificis, pertorben els seus rellotges interns o interfereixen amb la seva capacitat per fer migracions de llarga distància.  

Existeixen moltes solucions a la contaminació lumínica. Per exemple, cada cop més ciutats i pobles del món prenen mesures per atenuar la llum dels edificis durant les fases de migració a la primavera i la tardor. També s'estan desenvolupant directrius de bones pràctiques en el marc de la Convenció sobre les aus migratòries per abordar aquest problema creixent i garantir que es prenguin mesures globalment per ajudar els ocells a migrar amb seguretat.


 

Categories: 
Biodiversitat
Educació ambiental
Parcs naturals/Paisatge

Relacionats

Notícia

La primera de les activitats de preservació de l’entorn natural i de neteja es va celebrar el 5 de juny a l'entorn del riu Francolí i la Sallida.

Article

Les actuacions contemplen la preservació natural de l’ecosistema amb la supervisió dels tècnics municipals, Martí i Franch redactor del projecte, el Consorci del Besòs i l’ACA.

Notícia

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat una modificació del planejament del sector afectat pel soterrament de les línies de FECSA d’Esplugues de Llobregat, a Finestrelles. En concret, es millora l’ordenació prevista per incrementar les zones verdes i crear un corredor entre el carril bici de l’avinguda Diagonal i el Parc de Collserola.

Butlletí