Parets disposa de vuit nous contenidors per al reciclatge d’oli usat

10/10/2016 - 09:11

Un litre d'oli de cuina usat vessat a l'aigüera pot contaminar al voltant d'un milió de litres d'aigua i dificulta i encareix la depuració de les aigües residuals urbanes.

Amb aquest increment de contenidors, l'Ajuntament vol facilitar a la ciutadania la disposició de punts propers per a la recollida de l'oli usat i fomentar la seva recollida i reciclatge.

El regidor coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Francesc Juzgado explicava l’objectiu d’aquesta acció: “l'Ajuntament vol promoure el reciclatge d’oli usat i sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes de la importància de reaprofitar aquest element que es pot convertir, entre d'altres, en biocombustible per a motors dièsel, sabó, vernís per a fustes, abonament o lubrificants”.

Als contenidors s'hi podran dipositar tant els olis domèstics -de cuina- com els de les llaunes o envasos de conserves sense restes sòlides. No s'hi podran dipositar ni els olis de motor ni els olis de cuina que estiguin barrejats amb altres productes. 

Per dipositar l'oli als contenidors caldrà recollir-lo en ampolles de plàstic reutilitzades de begudes, d'aliments, o en bidons, prèviament filtrat d' impureses sòlides. L'oli no podrà estar barrejat amb cap altre residu líquid, com ara detergents o lleixius.

La ubicació prevista per als 8 contenidors serà la següent:

- al Camp de les Peces
- a la benzinera de l'Av. Catalunya
- a l'avinguda de la Pedra del Diable, -a l'establiment Superservis-
- al carrer de Butjosa davant la plaça de la Salut
- al carrer de Prat de la Riba amb la plaça Berenguer
- al carrer de Mossèn Jaume Urgell
- al carrer Bruc, prop de l'equipament de l'Asoveen
- al carrer de Nostra Sra. De Montserrat

La instal·lació dels nous contenidors és fruit del conveni signat amb l'empresa Servicio de Reciclaje Biotur, SL., per un període de dos anys.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalParets

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Parets ha iniciat una campanya informativa amb l'objectiu de fomentar el reciclatge entre la població. A més del repartiment de contenidors per a la recollida selectiva de papers i envasos en les diferents escoles i instituts del municipi, s'ha editat un imprès que reflecteix la realitat dels hàbits que cal potenciar per conscienciar la població sobre aquest problema, i que tothom col·labori en la millora del canvi climàtic.

Article

Després de dos anys de treball conjunt la iniciativa, que ha aplegat 92 organitzacions de la ciutat membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, tanca amb un total de 44 tones de plàstic estalviades equivalents a 450 contenidors d’envasos plens.

Article

A l’Informe sobre la Compra Responsable de Paper a l’Ajuntament de Barcelona 2017 – 2019 es presenten les dades de consum de paper per dependències de l’Ajuntament en els darrers 3 anys (2017 – 2019), els materials de suport que s’ofereixen des del Programa A+S al conjunt de les dependències i organismes municipals, i les dades d’evolució del consum de paper des de l’any 2009.

Butlletí