ordenança

Article

Fotografia: Viu el Vallès

Aquesta normativa municipal regula els usos i l'exercici de les activitats que es fan com són l'esport, el turisme, l'educació i el lleure.

Notícia

Arenys de Mar ja disposa d'una normativa que reguli la gestió dels residus municipals després que el Ple aprovés l'Ordenança que estableix els drets i deures tant de l'Ajuntament com de la ciutadania i de les empreses en relació al servei de recollida de la brossa.