Opinió

Notícia
Un article d'opinió d'Haritz Ferrando i Diana González, coordinadors del Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
Opinió
Mentre alguns creients europeus es mostren devots del Nen Jesús de Praga, n'hi ha de llatinoamericans que es decanten pel Nen Jesús d'Atocha, sobretot els narcotraficants...
Opinió
Si una norma contraria el bon sentit és que és una norma defectuosa. Més que tolerar excepcions, ha d'incorporar els casos excepcionals, que és diferent
Opinió
El bonhomiós franciscanisme de Jesucrist contrasta amb l'acritud de les disputes dels cristians orientals i amb la incosistència de les esglésies americanes
Opinió
La precaució, la protecció o la certesa són conceptes tan subjectius que es fa difícil pensar que puguin determinar un model legislatiu si no és amb una pila de fissures
Opinió
Les propostes fetes des de l'ecologisme no són enteses i són ridiculitzades només pel fet de venir d'on vénen
Opinió
Les tesis sostenibilistes obren camins per a afrontar adequadament els canvis estructurals necessaris
Els governs han d'escollir entre invertir en eficiència o continuar premiant els responsables de l'empobriment que es dediquen al negoci de la ineficiència
Opinió
L'ecologia de l'ecosistema socioeconòmic és a les beceroles i per això ecòlegs i ecologistes no s'entenen amb economistes i polítics
Opinió
Vestir apropiadament, impostar la veu i mantenir alzinada la columna vertebral són actituds litúrgiques pròpies de persones civilitzades, en camí de perdre's
Opinió
El comportament humà (viral) introdueix distorsions en forma de contaminació, modificació de pautes climàtiques, desaparició d'espècies...
Opinió
Quins són el referents culturals de la generació del Google?. On escollirem de viure quan ningú no sàpiga què és res?