Món

Notícia

El pitjor dels escenaris té lloc quan els dos fenòmens, la NAO i l'EA, es troben en fases contràries, tal i com va passar els primers anys de la passada dècada. Durant aquest període, l'absorció de CO2 va ser inferior a la mitjana. Darrerament la NAO i la EA han estat en la mateixa fase i els ecosistemes han retirat més carboni de l'atmosfera. Tanmateix, sembla que properament pot repetir-se un escenari negatiu

Opinió
Quan el negoci de l’operador es basa en la ineficiència del client, tothom acaba perdent-hi
Opinió

Tota innovació, tot nou producte llençat al mercat per proporcionar major comoditat, benestar, conveniència, sembla dur sempre associat un nou risc.

Opinió
Tots els estats del món s'han compromès a París a lluitar contra el canvi climàtic
Reportatge

París marca un abans i un després. El resultat de la cimera porta a un esquema de lluita contra el canvi climàtic amb vocació de llarga durada, que involucra tota la comunitat internacional, accepta diferents graus d'esforç per part dels actors, i crea un sistema de revisió periòdica de la implantació de les mesures.

Opinió

El notable desenvolupament que les energies renovables han experimentat al llarg dels últims anys a nivell internacional té la seva base en els importants avantatges que aquestes reporten.

Opinió
El coneixement sense valors no porta necessàriament progrés, d’aquí els problemes ambientals
Notícia
Segons un estudi co-liderat per personal del CREAF publicat aquesta setmana a la revista Nature, les sequeres provocades pel canvi climàtic podrien causar la mort dels arbres més alts dels boscos tropicals. Per primera vegada els científics han identificat que quan hi ha una manca d'aigua prolongada els arbres pateixen embòlies en el seu sistema circulatori i els arbres moren de set. 
Notícia
Segons un estudi amb participació del CREAF, les poblacions d'ocells o de papallones que viuen en habitats oberts s'han vist perjudicades per la pèrdua successiva de prats o matollars. Les que viuen en àrees boscoses, en canvi, s'han vist afavorides.  Aquestes variacions van relacionades amb els canvis de paisatge que ha sofert Catalunya i el conjunt del mediterrani en les darreres dècades.