Àrea Metropolitana

Opinió
A propòsit del futur Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona
Notícia

El Mapa de Cobertes del Sòl de la Província de Barcelona, elaborat conjuntament entre la Diputació de Barcelona i el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), ha posat al descobert més de 50 anys de canvis en el territori barceloní, ja que es pot comparar a partir del que es va  elaborar l'any 1956. La finalització d'aquest treball comparatiu es va presentar aquest 1 d'abril en un acte celebrat al Pati Manning, amb l'assistència del diputat adjunt d'Espais Naturals, Andreu Carreras, i el director del CREAF, Javier Retana.

Notícia
Es posa en marxa la redacció del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana que posa especial atenció en la Smart Mobility i els sistemes intel·ligents de transport.
Opinió
Cal plantejar-se sense pors la denominació i l’abast territorial de la ciutat real del segle XXI
Notícia
La Direcció General de Qualitat Ambiental ha atorgat el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a la flota de taxis de baixes emissions de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET). Aquesta flota de baixes emissions inclou 2.482 vehicles, els quals són vehicles híbrids o que funcionen amb GLP o Gas Natural.
Notícia

Aquesta nova mesura servirà per a fomentar la intermodalitat en el transport metropolità, i segons l'AMB suposa un altre pas cap a la mobilitat sostenible

Article

Després d'una visita a les cotxeres de Tram Baix i el seu Centre de Control a Sant Joan Despí, Elisa Linares, enginyera industrial, fa un article tècnic amb informacions de rellevància sobre el tramvia i les millores a tenir en compte per dissenyar una nova infraestructura tramviària.  

Notícia
La Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, signen un conveni per elaborar els plans de mobilitat urbana dels 18 municipis.