Iu Gallart : “Un operador local és una palanca molt potent per accelerar la transició energètica”

Periodista
18/01/2021 - 10:41

Iu Gallart és enginyer industrial especialitzat en termeoenergia per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB; Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)).  El 2017 va iniciar el projecte de Barcelona Energia com a responsable tècnic i va començar a dirigir-lo, ja a nivell operatiu, el 2018. Gallart explica com aquesta comercialitzador d’energia local s’està obrint camí en el mercat amb una oferta 100% renovable.

Què és Barcelona Energia i quin és el seu objectiu com a empresa?

Barcelona Energia (BE) és la comercialitzadora d’energia pública més gran de l’Estat. Operem a l’àrea metropolitana de Barcelona i ens dediquem al subministrament d’energia elèctrica 100% renovable. És a dir, comprem l’energia d’origen totalment verd i portem aquesta energia directament a les persones i a les empreses.

Som la primera empresa 100% pública en oferir electricitat a preu de mercat i la nostra vocació és tenir un servei de qualitat, transparent i de proximitat, l’objectiu del qual no sigui el benefici econòmic, sinó el benestar i l’apoderament de la ciutadania en el mercat energètic. A més, oferim serveis per a usuaris que disposen o volen disposar de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum.

"Som la primera empresa 100% pública en oferir electricitat a preu de mercat i la nostra vocació és tenir un servei de qualitat, transparent i de proximitat, l’objectiu del qual no sigui el benefici econòmic, sinó el benestar i l’apoderament de la ciutadania en el mercat energètic"

D’on prové l’energia que es comercialitza i com es garanteix que efectivament sigui d’origen renovable?

Les fonts són 100% renovables i així ho certifica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). L’energia prové de les 105 instal·lacions fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB que explotem, de la nostra instal·lació de biogàs del Garraf, i la resta l’ adquirim d’altres productors renovables a través d’una licitació pública.

Esmentava fa un moment la qüestió de les plaques fotovoltaiques i l’autoconsum. Com ajuden a les persones i empreses que s’interessin per aquestes instal·lacions?

L’àrea metropolitana de Barcelona té un gran potencial energètic. Gràcies a les condicions climàtiques excel·lents, podem gaudir d’un gran nombre d’hores de sol a l’any. Per això, estem impulsant l’aprofitament de les cobertes i els terrats dels edificis d’habitatges com a espais de generació d’energia solar. Ens encarreguem d’assessorar la ciutadania i les empreses en com instal·lar plaques fotovoltaiques i això inclou: l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica, l’explicació de les fases del projecte, l’assessorament de com obtenir les subvencions municipals i realitzar els procediments burocràtics. A més, realitzem la instal·lació i posada en marxa del sistema.

També oferim un servei 360º per autogeneradors que consisteix en tres punts. El primer, el subministrament elèctric amb una tarifa ad hoc, la tarifa solar. Aquesta discrimina entre hores solars i no solars beneficiant els usuaris i usuàries que tenen un perfil de consum menor en hores solars degut al autoconsum. En segon lloc, la retribució dels excedents elèctrics, i per últim, aprofitant el coneixement i experiència del nostre departament de fotovoltaica que ja gestiona des de fa molts anys les plaques de l’Ajuntament de Barcelona, oferim un servei de manteniment preventiu i correctiu de les plaques.

Actualment ens estem preparant per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum amb la fórmula de claus en mà. Esperem oferir aquest servei l’any que ve.

"Ens encarreguem d’assessorar la ciutadania i les empreses en com instal·lar plaques fotovoltaiques i això inclou: l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica, l’explicació de les fases del projecte, l’assessorament de com obtenir les subvencions municipals i realitzar els procediments burocràtics. A més, realitzem la instal·lació i posada en marxa del sistema"

Conceptualment, en què es va basar la seva creació de BE? Es va inspirar en algun model existent en concret?

El projecte de BE s’emmarca en el pla de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB de transició cap a la sobirania energètica. Aquest pla s’estructura al voltant de cinc eixos d’actuació: diagnosi i planificació, estalvi i eficiència energètica, generació d’energia, abastament d’energia i garantia de subministrament, i capacitació i cultura energètica. Pretenem incidir directament en la ciutadania i en les empreses en aquests cinc eixos.

Què pot aportar un operador públic a un escenari que ja fa anys que està obert a la iniciativa privada i a les dinàmiques de mercat?

Som conscients que el mercat de l’energia elèctrica és molt competitiu. De fet, a tot l’estat hi ha més de 250 empreses que s’hi dediquen. Vam iniciar la nostra activitat el 2018 i fins un any més tard, el 2019 no vam començar a comercialitzar la nostra electricitat a clients privats. És per això que aquest any ens hem centrat a potenciar aquesta línia i, sumant-nos a les tarifes ciutadanes, hem començat a oferir tarifes elèctriques per a microempreses, petites i mitjanes empreses, comerços, autònoms, una proposta que va ser votada en assemblea pel Consell de Persones usuàries BE.

Seguint el valor de transparència i amb l’objectiu de continuar optimitzant la factura de l’usuari i diferenciar-nos de les altres empreses, BE ha estat elaborant de manera gratuïta diferents estudis d'optimització de potència i de tarifa que permeten una mitjana d'estalvi anual per usuari de 58 euros i 55 euros respectivament.

A més, el servei de BE, totalment fidel als seus valors, presenta un alt índex de satisfacció de 8,6/10 i una fidelitat d’usuaris del 98%. És un model ben acceptat i rebut per la ciutadania que veu com un servei essencial compta amb totes les garanties de gestió pública.

BE subministra electricitat a edificis i equipaments municipals, però el nombre d’habitatges als quals serveix encara és relativament petit. Per què no s’ha crescut més en aquest darrer àmbit i què caldria fer per aconseguir nous abonats?

Treballem per incorporar punts de subministrament tant públics com privats i el nostre objectiu és poder consolidar i créixer en un 20% de client privat, que és el que podem oferir com a empresa pública.

El 2020, malgrat les implicacions de la COVID-19, ha estat un any clau per reforçar el posicionament de BE. Estem a un ritme de creixement superior al 82% anual. Això ens posiciona com una de les comercialitzadores que més creix i com una de les 10 primeres quant a quota de mercat de l’àrea metropolitana de Barcelona. De fet, en tot l’estat, hi ha més de 250 comercialitzadores elèctriques.

Cal destacar algunes de les accions que s’han dut a terme per augmentar la notorietat de marca, com l’ ampliació de nous serveis per a arribar a altres col·lectius perquè tinguin una alternativa sota els valors de BE i l’última campanya de notorietat “100% renovable, 100% honesta”. 

També seguim treballant perquè s’incorporin els punts de subministrament  amb titularitat de l’AMB, i esperem que això passi durant el 2021. Hem crescut en més d’un 33% en termes de punts de subministrament respecte de l’inici del servei el 2018, sobretot gràcies a les més de 400 noves altes de les estacions del Bicing. A la vegada, i per esmentar alguns dels projectes recents, ens hem convertit en els proveïdors d’Econergies i del MNAC.

"L’encàrrec de la gestió del subministrament d’energia elèctrica al Museu Nacional es desenvolupa sota tres criteris: la sostenibilitat social, gràcies a la transparència i tracte personalitzat que ofereix BE, el mediambiental, ja que l’energia que es consumirà a partir d’ara és d’origen verd i local, i, finalment, l’econòmic"

Quines serien les característiques d’aquest acord amb el MNAC?

L’encàrrec de la gestió del subministrament d’energia elèctrica al Museu Nacional es desenvolupa sota tres criteris: la sostenibilitat social, gràcies a la transparència i tracte personalitzat que ofereix BE, el mediambiental, ja que l’energia que es consumirà a partir d’ara és d’origen verd i local, i, finalment, l’econòmic.

Amb aquest acord, que té una durada inicial d’un any i contempla la possibilitat d’una pròrroga de 12 mesos més, es preveu que BE subministri 6,4 GWh/any per a cobrir les necessitats energètiques del MNAC, un consum equivalent a 2.000 famílies. Partint d’aquesta dada, l’ús d’energia 100% renovable derivat de l’acord, evitarà l’emissió a l’atmosfera de 1.280 tones de CO2, que equival a més de 7 milions de km recorreguts per un cotxe dièsel.

El 10 de desembre la seva segona Assemblea General. Quines són les característiques d’aquesta assemblea i quins van ser els resultats principals de l’última trobada?

El Consell de persones usuàries de BE és un òrgan que permet als usuaris i usuàries de BE participar en la presa de decisions de l'entitat. L’assembla general es du a terme almenys un cop a l’any.

En la darrera assemblea es va fer una xerrada sobre l’autoconsum amb fotovoltaica i es va presentar el balanç de les dades i fets rellevants del darrer any. Igualment, vam constituir el Comitè Permanent i vam debatre i votar les propostes presentades per les persones usuàries. Algunes d’aquestes propostes van ser: crear una nova àrea client amb informes d’eficiència energètica, crear un grup de treball per a les tarifes, un altre sobre pobresa energètica, així com una nova web.

"En el moment que identifiquem una persona vulnerable, l’acompanyem perquè pugui tramitar el Bo Social estatal, si no hi pot accedir però està en situació de vulnerabilitat li garantim íntegrament el subministrament des de BE"

Un dels efectes més rellevants de la desigualtat social és la pobresa energètica. Com tracta aquesta qüestió BE?

Des de la constitució de BE, aquest tema ha estat cabdal per a nosaltres i hi estem molt conscienciats. En el moment que identifiquem una persona vulnerable, l’acompanyem perquè pugui tramitar el Bo Social estatal, ja que BE, com no pot ser comercialitzadora de referència no el pot oferir. En el cas que a una persona no li correspongui accedir a la prestació del Bo Social estatal, però sí que estigui en una situació de vulnerabilitat segons la Llei de Pobresa Catalana (la Llei 24/2015), li garantim íntegrament el subministrament des de BE. A més, participem en el grup de treball de Pobresa Energètica amb el Consorci d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Creu que el model de BE seria reproduïble a tots els municipis catalans?  És possible que una gran xarxa d’operadors locals d’energia accelerés  el ritme de la transició energètica?

La veritat és que s’hauria d’estudiar particularment el projecte en cada municipi en funció del volum d’energia consumit i el nombre de punts de subministrament que tingui.

En el cas de BE, es va constituir com a comercialitzadora per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona. Actualment estem treballant perquè els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana puguin proveir-se amb BE com ja està fent des del 2018 l’Ajuntament de Barcelona.

Així mateix, estem assessorant l’Ajuntament de Palma de Mallorca en la preparació i posada en marxa de la seva comercialitzadora energètica. També ho vam fer amb el de Pamplona, però el projecte no s’ha acabat materialitzant per canvis polítics.

Crec  que tenir un operador energètic propi és una palanca molt potent per accelerar la transició energètica cap a un model més sostenible.


 

Categories: 

Relacionats

Article

La coberta de l’edifici acull 500 metres quadrats de plaques solars que generen energia per al centre educatiu i per a la futura Comunitat energètica de Sitges

Article

Les parròquies se sumen a Energia del Prat amb plaques fotovoltaiques a les cobertes de les esglésies de Sant Pere i Sant Pau i de la Mercè. Amb aquestes noves instal·lacions, la comunitat local d'energia arribarà a produir 1.225kW.

Butlletí