Emília Briones: "Volem naturalitzar Cornellà per humanitzar-la"

Periodista
17/09/2018 - 10:50

Cornellà de Llobregat ha estat reconeguda amb el European Green Leaf 2019, un premi atorgat per  la Comissió Europea a ciutats entre 20.000 i 100.000 habitants. El premi reconeix el compromís de Cornellà en transformar-se en una ciutat realment sostenible dins d'una àrea metropolitana d'alta densitat, i que podria ser un model per a altres àrees urbanes compactes. El jurat s'ha mostrat particularment impressionat per les mesures de pacificació del trànsit i per la promoció de modes de transport sostenibles. Hem volgut parlar amb Emília Briones Matamales, Regidora Delegada de l'àrea d'Innovació Urbana per conèixer millor el projecte que ha impressionat Europa.

"Aquest reconeixement ens facilitarà el treball en xarxa amb altres ciutats per compartir bones pràctiques i experiències, i ens obre les portes a col·laborar en projectes d’àmbit internacional"

Què significa per Cornellà de Llobregat haver obtingut el premi European Green Leaf 2019?
Primer de tot, és un reconeixement a la nostra ciutat que, com no pot ser d’una altra manera, ens omple d’orgull. Segon, posa de manifest que municipis com el nostre, amb una alta densitat de població i amb condicionants ambientals que, en principi, podrien semblar adversos, estan fent grans esforços per millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

També, evidentment, ens aporta molta visibilitat en tots els àmbits: català, estatal i europeu. Aquest fet és sobretot rellevant perquè ens facilitarà el treball en xarxa amb altres ciutats (de característiques similars o no) per compartir bones pràctiques i experiències. Alhora, ens obre les portes a col·laborar en projectes d’àmbit internacional.

Per últim, el premi ens anima a continuar impulsant el nostre projecte d’ambientalització de la ciutat, Cornellà Natura, mitjançant el qual volem fer de Cornellà un municipi més amable, més saludable i més sostenible, per tal d’augmentar el benestar de la nostra ciutadania.

"Cornellà Natura és un projecte estratègic de ciutat que, en un horitzó temporal d'una dècada (2016-2026), cerca naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics"

Les diferents mesures en diferents àmbits s’han posat en marxa a través de Cornellà Natura. Què és Cornellà Natura?
Cornellà Natura és un projecte estratègic de ciutat que, en un horitzó temporal d'una dècada (2016-2026), cerca naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics. Això suposa endegar actuacions en la línia de la potenciació i millora del patrimoni verd generat durant els darrers anys i el desenvolupament de noves actuacions que cerquin l’encaix de la natura en la ciutat mitjançant la vertebració d’un seguit d’eixos verds.

Quin són els seus objectius concrets?
Les actuacions a realitzar s’han dissenyat a partir d’una anàlisi de la urbanització existent i afecten l’estructura orgànica del territori i a la seva manera de viure i desenvolupar-se. Així doncs, Cornellà Natura s’estructura en coherència amb la distribució d’espais lliures, dels seus equipaments i la vialitat cívica del municipi, i prova de desenvolupar els objectius generals següents:

 • Reforçar el model de ciutat urbana previst d’acord amb el planejament de naturalitzar-la, a fi de fer front a les necessitats ambientals, socials i econòmiques, garantir la cohesió i el desenvolupament sostenible del territori urbà.
 • Potenciar una xarxa de mobilitat sostenible interconnectada entre el transport públic i els recorreguts per a bicicletes i vianants.
 • Planificar i desplegar programes i actuacions que fomentin la millora de la qualitat ambiental.

Aquests objectius generals assenyalen l’horitzó de ciutat moderna que es vol des del punt de vista de la integració del paisatge urbà amb la natura i en la vida quotidiana de la ciutadania.

Quins són els projectes de sostenibilitat més rellevants en els diferents àmbits?

Naturalitzar

Aquest és el gran repte del projecte Cornellà Natura, naturalitzar la ciutat per humanitzar-la.

Volem aconseguir el màxim de superfície verda i treballar-ne la seva connectivitat mitjançant els corredors verds per tal d’:

 1. Obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat.
 2. Conservar i millorar el patrimoni natural del municipi.
 3. Fer la ciutat més resilient davant de reptes com el canvi climàtic.

El 2018, les actuacions principals en aquest àmbit són:

 • Remodelació dels parcs de Rosa Sensat i Canal de la Infanta i placetes de l’av. Baix Llobregat.
 • Incorporació de verd urbà a les obres de renovació de l’av. Sant Ildefons, av. dels Alps, av. Pablo Picasso i crta. del Prat.
 • Plantació d’escocells, incorporació de jardins verticals i instal·lació de caixes nius.
 • Promoció del verd urbà privat a través de la programació d’activitats educatives i actes per a la ciutadania.

Mobilitat sostenible, saludable i segura

El projecte Cornellà Natura cerca la recuperació d’espais per a les persones i per a l’ús de mitjans de transport com la bicicleta, en un entorn agradable, tranquil i segur. Amb aquest objectiu general, estem treballant en:

 1. L’augment de la mobilitat en transport públic col·lectiu i mitjans no motoritzats (a peu i en bicicleta)
 2. La disminució del efectes negatius generats per l’ús del vehicle privat
 3. La millora de la qualitat ambiental, seguretat viària i eficiència del conjunt del sistema de mobilitat

Les actuacions destacades al 2018, són:

 • Vianalització del carrer Verge de Montserrat al centre de la ciutat.
 • Millora de la seguretat dels 13 trams de carrils bicis ja existents als barri d’Almeda.
 • Calçades de cohabitació en carrers estrets, on el vehicle privat i la bicicleta puguin conviure.
 • Increment de la xarxa ciclable actual de 9.500 metres en 7.600 metres, de manera que comptarem amb un total aproximat de més de 17 Kilòmetres.
 • Inauguració dels nous camins per al gaudi a la zona rural del municipi, que alhora ens aproximin de manera saludable a municipis propers com Sant Boi de Llobregat i Sant Joan Despí.
 • Augment del nombre d’aparcaments de bicicletes a centres educatius, equipaments municipals, etc.
 • Desenvolupament d’un projecte de camins escolars als barris d’Almeda i Pedró, que complementen els altres 3 camins escolars ja existents.

Qualitat ambiental

La millora de la qualitat ambiental de la nostra ciutat implica mesures com la gestió integral de l’aire, l’impuls de sistemes energètics més eficients o la reducció dels residus en origen. Alhora, l’augment d’espais verds i el foment de la mobilitat sostenible (objectius del projecte Cornella Natura esmentats anteriorment) incrementen la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient.

En especial, ens concentrem en:

 1. Actuacions per a la millora de la qualitat de l’aire i la reducció de soroll.
 2. Implantació de mesures per a l’adaptació al canvi Climàtic.
 3. Augment en l’eficàcia de la gestió dels recursos hídrics.
 4. Foment de la prevenció de residus i la recollida selectiva en origen.
 5. Increment de l’eficiència energètica municipal i privada.

Per aquest 2018, distingim les següent actuacions:

 • Aplicació de la ZBE Barcelona rondes al nostre municipi i definició d’una  zona urbana d’atmosfera protegida (ZUAP) al barri Riera.
 • Incorporació de SUDS als parcs municipals i aprofitament de les aigües freàtiques per a usos no prioritaris.
 • Redacció del nou pla de prevenció i gestió de residus, amb la incorporació d’accions com la implantació de la recollida porta a porta comercial.
 • Consolidació de l’oficina d’eficiència energètica, amb actuacions per prevenir la pobresa energètica i incorporació de noves fonts d’energies renovables als equipaments municipals com 7 calderes de biomassa per a les escoles i una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic al mercat municipal de Sant Ildefons.

Quan va començar Cornellà a imaginar-se com a ciutat sostenible? Quins van ser els primers passos?
A Cornellà fa prop de 25 anys que treballem vers la sostenibilitat. El primer pas va ser crear el Departament de Medi Ambient, que en aquell moment tenia com a principal tasca fer educació ambiental a diferents nivells (escoles, famílies, etc.). Cal dir que d’ençà fins ara, l’educació ambiental s’ha mantingut com un dels pilars bàsics de les polítiques ambientals de l’Ajuntament.

Com a eina de planificació estratègica del municipi durant molts anys i, a l’igual que la resta de municipis de la província es va comptar amb l’agenda 21 local (aprovada pel Ple al 2002). Aquesta eina s’ha vist substituïda per altres instruments de planificació sectorial com el pla de prevenció i gestió de residus, el pla d’acció d’energia sostenible i clima, el pla director de la bicicleta, etc. I, aquests ara formen part del projecte de ciutat Cornellà Natura, esmentat anteriorment.

"És molt significatiu que un alt percentatge de les propostes ciutadanes dels pressupostos participatius del 2018 estiguin alineades amb els objectius del projecte"

 

Com ha estat aquest procés? Ho ha entès la ciutadania? Heu incorporat la participació?
Des del principi, hem tingut molt clar que  en un projecte d’aquesta magnitud, la comunicació amb la ciutadania és fonamental. Per això, hem incorporat una sèrie de mecanismes informatius de caràcter regular:

 • Reunions informatives.
 • Comunicacions específiques a entitats i ciutadania afectades directament per les obres de transformació.
 • Publicacions als mitjans de comunicació locals.
 • Creació d’una exposició divulgativa del Cornellà Natura, amb el suport de l’AMB, que ha acollit, a dia d’avui, a més de 4.500 visitants.
 • Integració del Cornellà Natura als diversos actes de ciutat.

D’altra banda, els processos de participació deliberativa s’han incorporat principalment en les exposicions publiques de les actuacions urbanístiques, on tots els projectes han tingut un període d’al·legacions.

Finalment, si ens referim a la construcció col·lectiva del projecte amb la ciutadania, Cornellà compta amb múltiples òrgans de corresponsabilitat com són: pressupostos participatius, Consell del medi ambient, Acord Social, etc., on el projecte Cornellà Natura ha estat compartit.

De fet, per a nosaltres és molt significatiu que un alt percentatge de les propostes ciutadanes dels pressupostos participatius del 2018 estiguin alineades amb els objectius del projecte.

"El reconeixement ens anima a continuar treballant en el nostre projecte de transformació de la ciutat"

El premi europeu és un incentiu, imagino per seguir en la mateixa línia, però també una responsabilitat, com a ciutat model per altres ciutats. Heu demostrat que es pot ser sostenible dins una àrea metropolitana d’alta densitat? Quins projectes de futur teniu?
Per suposat. El reconeixement ens anima a continuar treballant en el nostre projecte de transformació de la ciutat. De fet, la presentació de la candidatura ha estat un bon exercici d’autoavaluació del projecte que, alhora,  ens ha obert noves línies de treball que ens ajudaran, de ben segur, a millorar-lo.

Una d’aquestes línies és precisament fer de “Green ambassadors” (ambaixadors verds) del Green Leaf. Per això, per a l’any vinent, 2019, estem començant a programar tota una sèrie d’accions vinculades al premi. A mida que les anem concretant, us anirem informant perquè hi pugueu ser partícips.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

L'alcalde Manuel Reyes, juntament amb el president de l'Institut Català d'Ornitologia, Jordi Baucells, la plataforma de l'Olla del Rei i les entitats veïnals, han unit forces en signar una carta adreçada a la Generalitat.

Notícia

Actualment, es troba en procés d’implantació a la finca de Can Colomer un projecte per a estudiar la resistència climàtica amb sistemes agroforestals.

Article

La Comissió Europea ha comunicat que Viladecans és una de les dues ciutats finalistes al premi Green Leaf que reconeix als municipis que destaquen pel seu compromís d’abordar els desafiaments ambientals urbans i demostrar que la sostenibilitat és possible i una prioritat en el desenvolupament de la ciutat. 

Butlletí