Alfons Pérez “Les institucions públiques tenen el repte de fer possible que l’autoconsum elèctric sigui per a tothom”

Periodista
20/05/2019 - 13:34

Alfons Pérez és enginyer tècnic en electricitat i investigador de l'Observatori del Deute. Parlem amb ell sobre les oportunitats que ofereix el nou decret d'autoconsum per la transició energètica. Alfons representa la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) conformada per associacions, col·lectius i ciutadans i ciutadanes d’arreu del territori català que treballen per avançar cap a un nou model energètic distribuït, renovable, democràtic, just i ecofeminista.

Quins considereu que són els trets més rellevants del nou decret?
És un instrument que realment canvia totalment l’escenari de l’autoconsum a l’Estat Espanyol. Després de les administracions del partit popular, de Jose Manuel Soria i Álvaro Nadal que han posat obstacles a l’autoconsum amb l’impost al sol, aquest Reia Decret 244/2019, malgrat que es pot millorar, estableix un escenari totalment diferent per l’Estat. Ens situem en el lloc on hauríem d’estar, promovent l’autoconsum i provocant que la gent participi en la generació distribuïda.

En relació als aspectes més importants cal destacar la simplificació dels tràmits administratius, la definició de diferents modalitats, donant peu a l’autoconsum compartit, una opció a explorar profundament per crear comunitats energètiques a nivell local, malgrat algunes limitacions. Però realment situa l’autoconsum en una realitat, en un escenari totalment diferent.

"En casos de gent que viu en comunitats de veïns, segurament els processos seran més complexos. Tot i que el decret obre la porta a l’autoconsum compartit, arribar a acords en comunitats no serà una cosa senzilla"

Quin és l’impacte real que aquest canvi legislatiu pot tenir en les ciutadans? Quin en la factura de la llum?
S’havia creat l’estat d’opinió que l’autoconsum estava prohibit, malgrat que no era així. I ara l’estat d’opinió és un altre molt diferent. Hi ha força empreses que l’estan promovent. L’escenari és molt diferent i pot tenir un impacte en els ciutadans. Ara bé, el tindrà en aquells ciutadans que tinguin certa capacitat d’inversió i que les seves cases tinguin una constitució arquitectònica què permeti la instal·lació de plaques.

En casos de gent que viu en comunitats de veïns, segurament els processos seran més complexos. Tot i que el decret obre la porta a l’autoconsum compartit, arribar a acords en comunitats no serà una cosa senzilla. Però com a mínim hi ha aquest suport que abans no existia. I per tant suposa un canvi per aquesta capacitat emparada per la llei de participar en la generació distribuïda.

"Cal una auditoria del sistema elèctric per veure que s’està signant a les factures de la llum"

I pel que fa a la factura de la llum. En la estructura de la factura de la llum cal fer més coses. Cal una auditoria del sistema energètic, elèctric en aquest cas,  per veure que s’està signant a les factures de la llum, aquest és el principal instrument o anàlisi que s’ha de fer per canviar o anar ajustant els preus de generació i de consum d’energia, amb tots els peatges i els manteniments que s’hagin de fer en les fases de transport i de distribució. Creiem que hi ha força manipulació en el mercat, de fet fa pocs dies podien llegir la notícia que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) havia multat Endesa i Naturgy per alterar els preus de l’electricitat. I això és una constant.

I l’altra part és que el decret no reconeix un balanç net com a tal, però sí reconeix una remuneració per al quilowatt vessat a la xarxa, per tant per les persones que tinguin la capacitat d’instal·lar-se plaques a casa seva, pot produir una reducció de la factura de llum.

"Ens preocupa especialment la socialització de la tecnologia per tothom. Les institucions públiques han de fer un esforç per intentar que els barris populars o famílies amb dificultats també puguin participar de la transició energètica"

Des de l’Aliança per l’Autoconsum –i vosaltres en sou membres- heu destacat que hi queden qüestions pendents i detalls a millorar. Ens podeu explicar aquestes millores que proposeu i per què són tan importants?

La limitació a 500 m per l’autoconsum compartit, ens sembla arbitraria. Per exemple a alguns polígons pot resultar poc. Caldria justificar per què 500 m i donar peu a que siguin més.

Un altre tema a millorar és clarificar el tema de la compensació econòmica. És important saber com s’acaba de resoldre.

I un tema que ens preocupa especialment a nosaltres també, és la socialització de la tecnologia per tothom. Si l’autoconsum només depen de la capacitat econòmica que tinguin les famílies, al final la generació distribuïda serà per unes persones molt concretes i no per totes, i aquí crec que les institucions públiques han de fer un esforç per intentar que els barris populars o famílies amb dificultats també puguin participar de la transició energètica. És un repte, però cal afrontar-lo. 

"No creiem que generi un canvi substancia en el sistema elèctric si estem parlant de generació, caldrà fer també algunes instal·lacions de mitja escala sobretot a nivell municipal, per poder transformar el model energètic i poder anar apagant les centrals de combustió, les tèrmiques i les nuclears"

El Decret és un pas més cap a l’energia Km0 i la sobirania energètica? O no suposarà un canvi substancial en el sistema elèctric espanyol?
És un pas, tot suma. Les accions per petites que siguin sumen, perquè al final el que passa és que segurament, com depen de la capacitat per fer una instal·lació,  l’autoconsum no generarà un canvi radical en el sistema de generació a l’estat espanyol, però creiem que té associats altres avantatges, sobretot que les persones ens podem familiaritzar molt més amb el que vol dir generar energia si tenim plaques fotovoltaiques.

En el moment en el que tu t’instal·les un sistema de generació a casa teva, d’alguna manera t’apropes més al sistema i a l’energia en general. És una part didàctica important en un sistema que ha estat molt allunyat de les persones, molt desconegut per la gent. Llavors s’ha de valorar també el sentit simbòlic que té l’autogeneració, però no creiem que generi un canvi substancia en el sistema elèctric si estem parlant de generació, caldrà fer també algunes instal·lacions de mitja escala sobretot a nivell municipal, per poder transformar el model energètic i poder anar apagant les centrals de combustió, les tèrmiques i les nuclears.

"Si es fa de manera intel·ligent creiem que pot generar llocs de treball qualificats i creixement de noves cooperatives instal·ladores"

Creieu que l’autoconsum es dispararà? Serà un revulsiu per al sector de la generació amb renovables?
Es dispararà perquè partim d’un volum molt baix d’instal·lacions. Si es fa de manera intel·ligent creiem que pot generar llocs de treball qualificats i creixement de noves cooperatives instal·ladores. Creiem que l’autoconsum i també l’eficiència generarà demanda d’instal·ladores que tinguen aquesta expertesa. I les instal·lacions d’autoconsum no tenen una complexitat tècnica molt alta però sí tenen una certa especialització i per tant els mòduls de grau mig, de grau superior o la formació ocupacional, es podrien orientar en aquest sentit. A més és un sector que té futur perquè és de futur sostenible. És a dir, es planteja un futur sostenible de generació amb renovables, per tant sí que té tota aquesta part de treball associat.


 

 

 

 

Categories: 

Relacionats

Article

Dues sessions telemàtiques obertes a la ciutadania permetran disposar d’eines i recursos per estalviar i millorar la llar energèticament

Notícia

Aquesta tasca d'assessorament s'incrementarà amb la posada en marxa, aquest 2021, de l'Oficina d'Assessorament Energètic

Butlletí