Enric Sala

Càrrec: 
Director assistent del Centre de Biodiversitat Marina i Conservació de l'Institut Scripps d'Oceanogr

Darreres aportacions

Enric Sala, director assistent de Centre de Biodiversitat Marina i Conservació de l'Institut Scripps d'Oceanografia a La Jolla, Califòrnia, ha rebut recentment un dels reconeixements de major prestigi en l'àmbit mundial pel que fa a la conservació marina: la beca Pew en Conservació Marina. En aquest article, el professor Sala reflexiona sobre l'existència; o no, com puntualitza; de paradisos naturals 'perduts'. Ho fa arran del descobriment d'un bosc verge a Nova Guinea i també arran d'una altra troballa, pretesament tan espectacular, a l'atol.ló de Saba, a les Antilles Holandeses.