Servei compartit de gestió ambiental i residus als polígons de Granollers

10/05/2021 - 13:04

Des del 8 d'abril es proposa un nou servei d'assessorament per tal de millorar el vector de sostenibilitat de les activitats industrials. En total es vol treballar al llarg del 2021 amb 10 empreses. 

El servei està adreçat a les empreses dels polígons industrials de Granollers i ofereix un assessorament integral i d’anàlisi de la gestió dels residus, per promoure la reducció i valorització així com la transició cap a una economia més circular.

S’ofereix a les empreses participants la possibilitat de:

  • Revisar els processos i residus generats
  • Identificar possibles accions correctores
  • Identificar possibles opcions d’optimització i millora en la gestió (emmagatzematge, etiquetatge, sensibilització entre el personal, etc.) i de minimització en la generació
  • Identificar recursos aprofitables
  • Detectar oportunitats i reptes des de la perspectiva de l’economia circular
  • Detectar solucions comunes que es puguin abordar de forma conjunta

Per més informació podeu entrar a https://www.canmuntanyola.cat/programes-destacats/simbiosi-industrial/servei-compartit-de-gestio-ambiental-i-residus.html 


Categories: 

Relacionats

Article

Granollers participa en el projecte de Bioenergia per al desenvolupament local: xarxes de calor de biomassa. La construcció de les xarxes de calor de biomassa permetran substituir les antigues calderes de gas natural per calderes de biomassa. Les calderes seran d'última generació i el màxim d’eficients.

Notícia

L'Ajuntament de Granollers organitza diverses activitats per avançar en una nova cultura energètica. Accions per promoure l'estalvi energètic per lluitar contra la pobresa energètica i l'emergència climàtica, i també per conèixer energies renovables com la biomassa.

Article

L'excedent d'energia que es generi s'utilitzarà per rebaixar la factura de la llum a famílies vulnerables

Butlletí