Parets disposa de vuit nous contenidors per al reciclatge d’oli usat

10/10/2016 - 09:11

Un litre d'oli de cuina usat vessat a l'aigüera pot contaminar al voltant d'un milió de litres d'aigua i dificulta i encareix la depuració de les aigües residuals urbanes.

Amb aquest increment de contenidors, l'Ajuntament vol facilitar a la ciutadania la disposició de punts propers per a la recollida de l'oli usat i fomentar la seva recollida i reciclatge.

El regidor coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Francesc Juzgado explicava l’objectiu d’aquesta acció: “l'Ajuntament vol promoure el reciclatge d’oli usat i sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes de la importància de reaprofitar aquest element que es pot convertir, entre d'altres, en biocombustible per a motors dièsel, sabó, vernís per a fustes, abonament o lubrificants”.

Als contenidors s'hi podran dipositar tant els olis domèstics -de cuina- com els de les llaunes o envasos de conserves sense restes sòlides. No s'hi podran dipositar ni els olis de motor ni els olis de cuina que estiguin barrejats amb altres productes. 

Per dipositar l'oli als contenidors caldrà recollir-lo en ampolles de plàstic reutilitzades de begudes, d'aliments, o en bidons, prèviament filtrat d' impureses sòlides. L'oli no podrà estar barrejat amb cap altre residu líquid, com ara detergents o lleixius.

La ubicació prevista per als 8 contenidors serà la següent:

- al Camp de les Peces
- a la benzinera de l'Av. Catalunya
- a l'avinguda de la Pedra del Diable, -a l'establiment Superservis-
- al carrer de Butjosa davant la plaça de la Salut
- al carrer de Prat de la Riba amb la plaça Berenguer
- al carrer de Mossèn Jaume Urgell
- al carrer Bruc, prop de l'equipament de l'Asoveen
- al carrer de Nostra Sra. De Montserrat

La instal·lació dels nous contenidors és fruit del conveni signat amb l'empresa Servicio de Reciclaje Biotur, SL., per un període de dos anys.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalParets

Relacionats

Article

343 objectes reutilitzats és el balanç de les campanya RNova que el Consorci ha impulsat, en les 25 deixalleries comarcal més la mòbil. 

Notícia

L’Ajuntament de Parets ha contractat un servei de captura de senglars per mitjà de gàbies, que s’han instal·lat en dos punts del municipi a on s’han detectat una major presència d’aquests animals. L’empresa concessionària del contracte serà l’encarregada de la gestió dels exemplars un cop capturats. 

Article

Els canvis en els hàbits de consum durant la pandèmia i els confinaments han influït en la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus. Tot i la millora generalitzada, el 75 % dels municipis metropolitans encara no ha aconseguit arribar a l'objectiu marcat per la UE: un nivell del 50 % de reciclatge el 2020.

Butlletí