Nou manual per a promotors de concursos públics amb criteris de sostenibilitat

17/12/2018 - 12:28

La Diputació de Barcelona ha editat un manual per ajudar els promotors de concursos públics d’edificació a incloure i valorar, en termes de sostenibilitat, les propostes incloses en directives vigents, com ara les que fan referència a eficiència energètica, reptes ambientals i consum d’energia quasi zero (nZEB) en les noves construccions.

El manual, que porta per títol Propostes per a l’ambientalització de concursos públics d’edificació, va ser presentat el passat 13 de desembre en un col·loqui del cicle Parlem de... organitzat per la Llibreria de la Diputació, en què va participar el diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, juntament amb l’arquitecta i delegada de Green Building Council (GBCe), Eulàlia Figuerola, i el cap de programa d’eficiència energètica de l’Institut Català de l’Energia, Lluís Morer.

L’obra està pensada per ser consultada en les diferents fases del concurs per definir aspectes bàsics que s’han de demanar als equips de projectes en els diferents àmbits de la sostenibilitat, com l’energia, l’aigua, la qualitat de l’ambient interior, els materials i la millora de l’entorn, per ajudar als promotors dels concursos. En aquest sentit, la publicació vol ser una guia fàcil i clara sobre com s’han de valorar aquests aspectes perquè siguin d’ajuda a l’hora de prendre la decisió finals del procés del concurs.

El manual s’ha basat en una llista de criteris de l’eina de certificació ambiental VERDE, de Green Building Council Espanya, i que tenen per objectiu reduir els impactes que l’edifici provoca en el medi com el consum d’energia primària o el consum d’aigua potable, i que es quantifiquen per mitjà d’un indicador que es pot analitzar independentment dels altres.

La guia està dividida en diferents aparats com són l’energia, amb criteris per a la reducció de l’illa de calor, estalvi d’energia no renovable i ús de fonts d’energia renovables; l’aigua, amb criteris de reducció del consum d’aigua sanitària i de reciclatge d’aigües; qualitat de l’ambient interior, amb criteris d’utilització de materials d’acabats saludables i il·luminació natural; de materials, amb criteri d’anàlisi del cicle de vida de cada tipus de material, i de millora de l’entorn amb criteris de democratització de les instal·lacions i autosuficiència compartida i de mobilitat sostenible.

La Directiva 2010/31/UE, del 19 de maig, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, i que constitueix una refosa de la directiva 2002/91/CE, disposa que a partir del 31 de desembre del 2020, tots els edificis hauran de tenir un consum d'energia quasi zero (nZEB), un objectiu que, per als edificis que estiguin ocupats i siguin propietat d'autoritats públiques, s'avança a final del 2018.


 

Categories: 

Relacionats

Article

 


Fins al 15 de novembre es poden presentar les candidatures per al Premi Catalunya d'Ecodisseny 2023, un guardó que reconeix productes en el mercat i en desenvolupament dissenyats, fabricats o executats a Catalunya que integrin criteris d'economia circular.

Article

Des de la Plataforma 'Aprofitem els Aliments' s'ofereix aquesta eina de recerca de projectes vinculats a la lluita contra el malbaratament alimentari. Al mapa podeu trobar informació sobre la iniciativa i la manera de contactar amb ells. Podeu accedir al mapa aquí.

Article
Avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió (PM10) per la zona de protecció especial (ZPE)

Atenent els nivells de material particulat de diàmetre inferior a 10 µm (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, es donen les condicions per l'activació i manteniment d’avís preventiu per contaminació de PM10 a la Zona de Protecció Especial.

Butlletí