L'orgànica al marró a Santa Maria de Palautordera (II)

Font: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

06/11/2017 - 11:52

Vídeo de sensibilització ambiental de promoció del reciclatge de la matèria orgànica a Santa Maria de Palautordera.

Aquest mes de setembre s'inicia la segona fase de la campanya de foment de l'orgànica iniciada ja la tardor passada. Durant aquesta tardor dos educadores ambientals visitaran les llars a les que no se’ls va poder lliurar el  kit de l'orgànica la tardor passada.

La campanya que s’engega té per objectiu fomentar la recollida selectiva dels residus orgànics i els beneficis ambientals que comporta separar-los correctament. En aquest sentit, dos educadores ambientals informaran sobre el reciclatge dels residus orgànics i lliuraran el kit de l’orgànica a les llars que encara no el tenen.

El kit de l’orgànica, format per un cubell airejat, bosses compostables i un fulletó informatiu, us serà de gran ajuda a l’hora de separar correctament l’orgànica a casa:

  • Cubell airejat. Resulta molt pràctic per separar les restes orgàniques quan estem preparant algun àpat, ja que per les seves dimensions el podem tenir en un lloc ben accessible.
  • Bosses compostables. Estan fetes amb midó de blat de moro i són 100% compostables. A més, si les col·loquem al cubell airejat, permeten la transpiració del seu contingut i eviten que s’hi facin sucs i males olors.
  • Fulletó informatiu. Per recordar com separar l’orgànica i què se’n fa un cop la dipositem al contenidor marró.

El 44% dels residus que generem a casa són residus orgànics. Tot i això, a Santa Maria de Palautordera, només en recollim selectivament la tercera part de la que es genera. L’orgànica que llencem al contenidor de la fracció resta es transporta fins a la incineradora de Mataró, amb el cost ambiental i econòmic que això suposa.

L’orgànica que separem a casa i dipositem al contenidor marró es transporta fins a la planta de tractament biològic de Granollers. Aquí, els residus orgànics es reciclen através d’un procés biològic pel qual se sotmeten a un tractament de digestió imaduració, gràcies a les quals s’obté compost de primera qualitat que es pot utilitzarcom a adob. Alhora, durant aquest procés es genera biogàs per l’acció dels microorganismes de la matèria orgànica el qual s’aprofita per obtenir electricitat.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalSanta Maria de Palautordera

Relacionats

Notícia

Al marró, només l’orgànica. Aquest és el lema de la nova campanya que impulsa l’Ajuntament de Rubí amb l’objectiu de perfeccionar la recollida de la fracció orgànica. Amb aquesta iniciativa es pretén conscienciar la ciutadania que cal reduir la presència de residus impropis ─tots aquells que es llencen a un contenidor que no correspon─ al contenidor marró. I és que aquesta barreja provoca uns costos ambientals i econòmics que afecten a tothom.

Notícia

Es tracta de nous bujols de color marró que substitueixen els existents fins ara i que incorporen una portella per tal que només pugui entrar la bossa que contingui matèria orgànica. Aquest limitador d'entrada, permet reduir de manera significativa el grau de residus impropis que de manera sovintejada els ciutadans barregen am l'orgànica. La mesura possibilitarà seguir augmentant la qualitat del material recollit en el contenidor de matèria orgànica, que esdevé la fracció més representativa de la producció de residus, amb un volum 1.300 tones recollides a l'any a Palamós. 

Notícia

La campanya “Organitza’t amb l’orgànica!” per tal de poder arribar a tots els habitatges, es farà mitjançant visites porta a porta que s’iniciaran aquest setembre al barri de Sant Adrià Nord i s’allargaran fins el pròxim mes de febrer per arribar a tots els barris del municipi. A cada visita es donarà gratuïtament un «kit» de reciclatge per habitatge: un cubell reixat i una mostra de bosses compostables, per facilitar la correcta separació dels residus a la cuina, a més d’un díptic informatiu. En el cas de no trobar ningú a casa, es deixarà un avís amb la ubicació dels «Punts informatius» que s’habilitaran a tots els barris per lliurar els cubells .

Butlletí