L'Ajuntament de Palafrugell elabora un Pla Director de la Bicicleta per garantir una mobilitat sostenible i segura

16/12/2018 - 17:01

L’Ajuntament de Palafrugell ha demanat l’elaboració d’un Pla Director de la Bicicleta, per tal de fer possible i promoure una mobilitat sostenible i segura a la vila. El pla aporta les eines necessàries per millorar els itineraris pedalables actuals i per crear un xarxa pedalable completa tant dins dels nuclis urbans com en la connexió entre ells, incloent Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu.

L’elaboració d’aquest pla respon a la voluntat de l’equip de Govern d’adaptar el municipi a l’ús de la bicicleta, garantint una mobilitat sostenible i trobant alternatives de desplaçament al vehicle motoritzat, alhora que té en compte l’atractiu turístic que avui dia aporta el cicloturisme.
Pel primer tinent d’alcalde de Palafrugell, Albert Gómez, aquest Pla Director suposa “una doble oportunitat per al nostre municipi; d’una banda anar adaptant el nostre entorn urbà a una mobilitat més sostenible fent possible l’ús de la bicicleta en els nostres desplaçaments diaris de forma més segura i, d’altra banda, aprofitar el reclam turístic d’un sector emergent, com actualment és el cicloturisme”.
El Pla Director de la Bicicleta estableix un seguit de propostes amb un únic objectiu: que la bicicleta pugui circular per tot el nucli urbà de Palafrugell i tingui alternatives per arribar als nuclis de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Per aconseguir-ho, s’han planejat carrils bici i trams de vorera bici i camí verd perquè la bicicleta tingui un espai destinat només a aquest tipus de mobilitat. Així, als vials on no s’hi pot segregar la circulació de la bicicleta, es proposa que els carrils de circulació siguin compartits amb el vehicle motoritzat mitjançant zones on la velocitat màxima permesa no supera els 30km/h, adequant la senyalització, i fent que la resta de xarxa viària sigui zona veïnal perquè la bicicleta hi pugui circular.


L’aplicació d’aquest pla es planteja per fases. Una primera fase s’executarà l’any vinent amb un pressupost estimat de 50.000 euros, que serviran per crear una xarxa inicial pedalable dins el nucli urbà. Completaran aquesta primera etapa la creació d’una via verda paral·lela al carrer del Bruguerol cap a Tamariu, fins el camí d’accés a Cala Pedrosa, i fer que l’itinerari de la ruta Pirinexus passi pel centre de Palafrugell. Aquest darrer projecte contribuirà a dinamitzar la bicicleta pel nucli urbà, fent així que el cicloturisme conegui més a fons la vila.
Paral·lelament també es faran campanyes de cara a la ciutadania, amb l’objectiu de realitzar una tasca de conscienciació i d’acceptació d’aquests nous espais compartits entre el vehicle motoritzat i la bicicleta per fer que el futur de la mobilitat a Palafrugell sigui cada vegada més sostenible i segura.
La redacció d’aquest Pla Director de la Bicicleta parteix d’una revisió del Pla de Mobilitat Urbana existent a Palafrugell, que ja aportava propostes, però que no s’havien executat i actualment havien quedat obsoletes.
D’altra banda, s’ha fet una feina de treball de camp per fer un anàlisi del diferents tipus de via existents (carrers de plataforma única, zones de velocitat màxima a 20 i 30 km/h, vorera bici, camins verds i la resta de la xarxa viària), a la vegada que s’han realitzat enquestes, tant als usuaris quotidians de la bicicleta com al cicloturisme que hi ha a la zona, per detectar les necessitats reals de la bicicleta. També s’ha fet un inventari dels aparcaments per a bicicletes per avaluar-los i recomanar-ne el canvi o no.
Amb tot això, s’ha proposat la creació d’una xarxa pedalable totalment connectada que permet la mobilitat entre els diferents nuclis urbans, i en concret els barris, i el centre de la vila, tenint en compte especialment la connectivitat amb els principals equipaments.


 

Relacionats

Article

Viladecans ha posat en marxa una superilla de vianants a cavall entre dos dels barris més densament poblats de la ciutat, l’Eixample i La Montserratina  –situats al centre geogràfic del nucli urbà i on hi ha una part important de l’activitat comercial local–. Davant el procés de desescalada del confinament per la COVID-19, l’Ajuntament ha decidit engegar aquesta prova pilot per donar més espai als i les vianants en una zona profusament poblada i amb voreres en molts casos estretes, i també afavorir la connexió amb els principals espais d’esbarjo de l’entorn per al passeig.

Article

Sant Feliu crea el seu propi plànol metrominut per fomentar la mobilitat a peu. El metrominut és un esquema de la ciutat visualment semblant a un mapa del metro i serveix per mostrar recorreguts a peu entre diferents punts i equipaments de la ciutat. Cada recorregut ve acompanyat amb la distància aproximada entre els dos punts que connecta i del temps de trajecte a peu.

Article

Amb el començament del nou curs escolar, es posarà en marxa la xarxa de Camins Escolars de Montmeló, un projecte triat per la ciutadania de Montmeló en els Pressupostos Participatius 2018, que possibilitarà als infants i a les famílies un recorregut més lliure de trànsit rodat.

Butlletí