L'Ajuntament de Barcelona promou la sobirania alimentària

Font: Ajuntament de Barcelona

14/11/2019 - 10:42

Des de l’any 2019, Ecologia Urbana i Política Alimentària Urbana de l’Ajuntament de Barcelona estan promovent una alimentació sana, justa i sostenible a Barcelona plantejada des de la sobirania alimentària.

Menjar és un acte que es repeteix tres o més vegades al dia que influeix de forma transcendental en molts aspectes de la nostra realitat, més enllà de la nutrició, ja de per si fonamental. Aquest és el motiu que fa que la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum i, en especial, l’equip que treballa polítiques alimentàries, fa mesos que desenvolupa un espai a Barcelona on intervinguin diferents agents interessats en l’agroecologia que pensin i lluitin per a la sobirania alimentària a Barcelona.

Sobirania alimentària a Barcelona: on comença la idea?

Durant el febrer de 2019 van organitzar-se dues trobades claus: una reunió amb un grup de contrast del sector agroecològic, en la qual es va recollir la feina feta en el procés Llaurant Barcelona i una posterior trobada entre diferents àrees de l’Ajuntament (Direcció del Verd i la Biodiversitat amb l’Estratègia d’Agricultura Urbana, l’Agència de Salut Pública i també l’Àrea de Drets Socials i Mercats Municipals i Comerç) i altres administracions de Barcelona implicades en política alimentària a la ciutat. 

Gràcies a aquestes prèvies, es va constituir, el 15 de març de 2019, l’Espai Participatiu Agròpolisun espai público-comunitari entre agents socials i l’administració pública de caràcter inclusiu que vol impulsar una alimentació sana, justa i sostenible a Barcelona plantejada des de la sobirania alimentària. Aquest espai està format per 7 grups de treball: Agricultura Urbana, Circuits Curts de Comercialització, Compra i Contractació Pública Agroecològica, Dret a una Alimentació Adequada, Accions Estratègiques, Comunicació/ Sensibilització/ Formació/ Investigació i Producció i Elaboració Urbana. Posteriorment, el 9 de maig, va tenir lloc la segona trobada de l’Espai Participatiu Agròpolis, en què es va presentar l’estructura organitzativa i es va treballar en grups de treball.

Barcelona serà la Capital Mundial per a l’Alimentació Sostenible el 2021 Barcelona acollirà la trobada internacional del Pacte de Milà convertint-se en la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021. El nomenament es va fer en el marc de la 5a trobada d’alcaldes i alcaldesses de les ciutats signants del Pacte de Milà que va tenir lloc el passat mes d’octubre a Montpellier. Barcelona és signatària del Pacte de Milà des de 2015, un pacte internacional que rep el suport de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura) i en el qual 200 ciutats participants es comprometen a desenvolupar models agroalimentaris sostenibles, justos i sans.

Reptes de futur: Agròpolis, referent en sobirania alimentària de la ciutat

Amb la voluntat d’entendre la sobirania alimentària des d’un punt de vista holístic i transversal, Agròpolis té la missió de ser un punt de trobada entre diferents sectors que treballen per la sobirania alimentària a la ciutat des dels diferents àmbits: les Polítiques Alimentàries i de Consum, l’Estratègia d’Agricultura Urbana, la Xarxa pel Dret a l’Alimentació Adequada, etc.

Des d’aquest marc, es vol impulsar diferents grups de treball per tirar endavant projectes sobre aquesta temàtica a la ciutat. Aquesta concepció s’alinea amb la voluntat municipal de treballar per a fer front al canvi climàtic amb la declaració de l’Emergència Climàtica a la ciutat l’1 de gener del 2020, que s’està treballant a través del procés participatiu de la Taula per l’Emergència Climàtica.

A més, per concretar aquestes idees, es vol constituir un Consell Alimentari que tindrà la funció d’assessorar i marcar el full de ruta de l’Estratègia de Política Alimentària 2030 amb estreta col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament i implementar aquesta transversalitat a què ens referíem amb anterioritat.

Per a més informació: politicalimentaria@bcn.cat o visiteu el web de Política Alimentària Urbana de Barcelona.
 

Per últim anunciar-vos que el pròxim 15 novembre se celebrarà la propera trobada de l'Espai Agròpolis.


Tercera trobada de l’Espai Participatiu Agròpolis

Data: 15 de novembre
Hora: de 12h a 14.30 h
Lloc: Espai InnoBA (Barcelona Activa). Carrer Perú, 52. Sala Polivalent 1.

Cal inscripció prèvia, escrivint a: politicalimentaria@bcn.cat

 

Categories: 

Relacionats

Article

Integrar plantes silvestres comestibles en el sistema alimentari pot suposar una estratègia d’adaptació al canvi climàtic. Sota aquesta premissa, les organitzacions Eixarcolant, Tarpuna i Restaurantes Sostenibles, estan duent a terme un projecte per fomentar i facilitar la producció, distribució i consum d'aquest tipus de plantes a Barcelona.
 

Article

Amiant per plaques és una línia d’ajuts de la Generalitat de Catalunya de 40 milions d'euros dirigida sobretot al sector primari i que es farà càrrec del 100% de la despesa.

Article

El Jardí està situat al bell mig del Parc fluvial del riu Ripoll a Barberà del Vallès. El qual es concep com a nucli, pol d’atracció i espai emblemàtic amb un alt valor natural, paisatgístic i històric, on es troben diversos elements a preservar i potenciar.

Butlletí