La resposta econòmica i social al repte ambiental

Redacció
06/07/2009 - 00:00

El moviment de preocupació pel medi ambient i la seva degradació ha arribat, a Espanya com en altres països, a un moment clau. Fins avui ha dominat, en bastants ocasions, la retòrica. Però els discursos no solen traduir-se en resultats si no es tracten les preguntes bàsiques: Quant costa el canvi que proposem? Qui el pagarà? Com ho farà? En quant de temps?

Les vies de solució de tots els problemes ambientals importants del nostre temps es troben davant d'aquesta tessitura, i molt en especial al nostre país. Tant si parlem de la garantia de subministrament i de la qualitat de l'aigua, com si ens referim a la utilització de fonts i tecnologies energètiques amb menys emissions o a la gestió més eficient dels residus, se'ns plantegen una i altra vegada aquestes preguntes. I tant si es tracta de un problema molt local (com un aqüífer contaminat per la dejecció de purins en un petit poble ramader) com si abordem qüestions d'àmbit mundial (com són les emissions de gasos d'efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic).

Arribats a aquest punt, apareix amb tota claredat la imprescindible relació entre economia i medi ambient o, més exactament, entre polítiques ambientals i polítiques econòmiques. I observem com, en aquest terreny, les distàncies tant conceptuals com pràctiques són encara enormes. El món teòric i operatiu de la política econòmica està encara molt allunyat dels principis que inspiren les teories i les polítiques ambientals més avançades.

Aquest llibre tracta de les respostes econòmiques i socials al repte ambiental que té davant seu la societat del segle XXI. Resumeix les estratègies que poden adoptar els governs, les empreses i els ciutadans per canviar l'actual model de societat per fer front amb èxit als riscos ambientals que amenacen el nostre futur. Estratègies totes elles encaminades a respondre a aquella pregunta decisiva.

El primer capítol està dedicat a exposar la relació que existeix entre el sistema econòmic i empresarial per una banda, i els sistemes naturals de l'altra. S'explica com l'empresa i els mercats han d'incorporar en la seva comptabilitat i en el seu sistema de preus dels costos i els beneficis ambientals que es deriven de l'acció humana.

El capítol següent discuteix la relació entre creixement econòmic i medi ambient. Es tracta d'analitzar quins són els factors crítics que condicionen el creixement econòmic en el món i fins a quin punt el medi ambient constitueix avui un límit al model de creixement tradicional. I, finalment, com aconseguir compatibilitzar creixement i respecte ambiental a través de la innovació tecnològica i social.

Els capítols tercer i quart responen al propòsit central del llibre: inventariar i descriure sis tipus d'estratègia econòmica i social de resposta al repte ambiental, i aplicar després a un exemple de gran actualitat: el transport. Aquestes estratègies són: la inacció, la norma obligatòria, el principi "qui contamina paga", l'eco-eficiència, l'eco-suficiència i el decreixement voluntari.

Els dos capítols següents aborden dos elements clau per a l'aplicació de qualsevol estratègia de canvi: la percepció social i el lideratge polític. En efecte, tota estratègia d'èxit requereix que la societat a la qual va destinada comprengui i avaluï d'una forma positiva tant el problema ambiental que es tracta com a la solució proposada: només així es pot esperar un progressiu canvi d'hàbits i de conductes. D'altra banda, trencar les inèrcies existents requereix un fort lideratge polític al més alt nivell, capaç de fer front també a els immobilismes de tot tipus.

* Extracte de la introducció del llibre

Relacionats

Article

La Xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) agrupa els equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes.

Article

L'AMB publica aquesta guia de criteris bioclimàtics, la qual inclou els criteris de disseny i actuació als espais verds urbans que poden potenciar i millorar de manera notable la regulació tèrmica d'aquests espais, tant a escala local (dins de les zones d'ús de l'espai verd), com a escala de ciutat (entorn de l'espai verd).

 

Article
Inscripcions obertes

Les inscripcions ja estan obertes a l'esdeveniment de referència del sector acústic a nivell de Catalunya, que tindrà lloc el 25 i 26 d'abril del 2022 al Teatre auditori de Granollers.

Butlletí