Informe interactiu sobre les accions i dades recollides pel Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI) 2020

Font: Diputació de Barcelona

13/07/2020 - 13:20

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, ha dissenyat un informe interactiu per a les dades recollides per l’operatiu de la campanya del Pla de Vigilància contra incendis forestals PVI 2020. L’objectiu és millorar i facilitar l’accés a les dades a tots els usuaris, per la qual cosa s’ha elaborat aquesta guia d´ús.

L’informe es divideix en dues pantalles: una, que inclou informació de les actuacions realitzades pel personal de l’operatiu del PVI a tota la demarcació de Barcelona per prevenir els incendis forestals i que inclou les accions de conscienciació o d’informació preventiva, dissuasió, detecció  i revisió de punts crítics, o incidències al medi ambient, així com la informació d’incendis que s’han produït, diferenciats per incendis forestals, agrícoles o periurbans.

En l’informe es poden consultar totes les accions desenvolupades pel personal d’informació i vigilància així com el nombre total de persones a qui s’ha informat i donat consells de prevenció d’incendis forestals i de la normativa aplicable en aquesta matèria. També s’inclouen les actuacions de dissuasió d’infraccions que poden ser causa d’inici d’incendi forestal per tenir interacció directa amb foc o guspires.

En quant a la detecció, s’informa d’acumulació d’aquells punts de risc d’incendi com ara abocaments inflamables i incidències en línies elèctriques, on no es pot interaccionar directament amb l’agent causant del risc. També s’hi inclouen les revisions efectuades als principals punts d’aigua d’extinció d’incendis.

Pel que fa a incidències en la protecció del medi ambient com poden ser aquelles puntuals que, sense ser un perill immediat incendi, afecten l’estat de l’entorn, com també les que recullen les tasques de suport a la ciutadania que el personal del PVI pot prestar en trobar-se distribuït al territori.

Informació d’incendis

L’informe també recull el tota d’incendis registrats pel PVI, diferenciat per tipologia de vegetació afectada, el tipus de superfície afectada i els punts d’inici d’incendis. Els incendis estan agrupats en forestals, que poden ser incendis de bosc, matollar, herbassar o conreus en terreny forestal o urbanitzable no programat o no delimitat.

Altres tipologies son els agrícoles, que agrupen els incendis de conreus o vegetació forestal en terreny agrícola, i els periurbans, que inclouen els incendis de vegetació forestal que no siguin conreus ni jardins, produïts en terreny urbà o urbanitzable programat o delimitat. També s’inclouen els incendis en urbanitzacions no regularitzades, parcel·les de polígons industrials no ocupats i marges de carreteres o vies de tren dins el domini públic.

Informe dinàmic

Aquest informe és dinàmic i relaciona totes les seves dades entre si, ja que al clicar qualsevol apartat es filtren totes les dades en funció de la comarca, el municipi, el parc natural o l’ADF escollit, amb una llegenda que mostra la simbologia gràfica de la informació representada en les capes visibles del mapa del territori seleccionat.

L’informe també permet per combinació de filtres ja que funciona de manera dinàmica el que permet la selecció de paràmetres de forma múltiple o individual. Així, la conseqüència de les dades presentades a l’informe variaran depenent dels paràmetres seleccionats.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L'Observatori del Deute en la Globalització organitza un grup de lectura i un cicle de formacions i tallers per abordar les dimensions del col·lapse i teixir estratègies de resposta des del suport mutu.

Article

En un món globalitzat l’arribada d’espècies exòtiques provinents de regions allunyades del seu hàbitat és cada cop més freqüent. El problema apareix quan aquestes espècies s’adapten al nou entorn, comencen a reproduir-se i esdevenen invasores. Per analitzar el risc que una planta o animal exòtic es converteixi en invasora i per valorar les actuacions que cal fer un cop ho és, la iniciativa EXOCAT ha publicat dos manuals específics.

Article

Catalunya històricament s’ha caracteritzat per disposar d’una potent indústria tèxtil. En l’actualitat destaca dins d’Europa pel seu gran potencial d’aprofitament dels residus tèxtils: comptem amb una llarga tradició de fàbriques que fan servir materials tèxtils reciclats en la seva producció.

Butlletí