El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí ha estat aprovat de manera inicial

Font: Ajuntament de Rubí

10/07/2019 - 17:17

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí (PMUS) s’ha aprovat de manera inicial. Es tracta d’un document que defineix les estratègies en matèria de mobilitat que s’aplicaran al municipi en els propers anys, en consonància amb el foment dels modes de desplaçament més sostenibles (a peu, en bicicleta i en transport públic), la cohesió social, la seguretat viària i la defensa del medi ambient. El Pla, que s’ha redactat tenint en compte, entre d’altres, les aportacions de la ciutadania, ara es troba en període d’exposició pública.

La redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible es va iniciar al 2014 i es va reprendre al 2017, actualitzant les dades de la diagnosi i plantejant diverses propostes. Entre els mesos de gener i febrer de 2018 es va realitzar un procés de participació ciutadana, que va constar d’un qüestionari online, la ubicació de punts de participació presencials a diferents equipaments del municipi i sessions sectorials amb diversos col·lectius (diversitat funcional, AMPAS i ciclistes; gent Gran; CECOT i comerç, i taxistes i transport públic urbà).

El document de treball es va actualitzar amb les aportacions recollides al procés participatiu i a les reunions tècniques i, finalment, es va aprovar de manera inicial en Junta de Govern Local el 22 de maig. Ara, el document se sotmet a informació pública durant el termini de 45 dies hàbils, moment en què qui ho vulgui hi pot presentar al·legacions.

Accions encaminades a fomentar la mobilitat sostenible i segura
Al PMUS es proposen les mesures necessàries per assolir un model de mobilitat més segur, sostenible, equitatiu i eficient. En aquest sentit, el document planteja un total de 47 actuacions encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a racionalitzar l’ús del vehicle privat, entre d’altres. Tot plegat per garantir una millor qualitat de vida per a tots els que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats a Rubí.

Pel que fa a la mobilitat a peu, es proposa l’adaptació i creació de passos de vianants, la millora de l’amplada útil dels eixos bàsics per a les persones que circulen a peu, accions per a promoure l’hàbit de caminar, l’elaboració d’un Pla d’Accessibilitat, la millora de l'accessibilitat dels itineraris de vianants a les urbanitzacions o millorar la permeabilitat a l’avinguda de L’Estatut, entre d’altres.

En el cas de la mobilitat en bicicleta, es planteja la redacció del Pla Director de la Bicicleta, la implantació de la xarxa ciclable, l’ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes o l’elaboració d’estudis per a la creació d’itineraris ciclistes a les urbanitzacions, entre d’altres.

En relació a la mobilitat en transport públic, el PMUS inclou modificacions puntuals del recorregut urbà, l’increment de les freqüències i horaris del bus municipal, potenciar la intermodalitat amb el servei de FGC, estudiar la viabilitat d’un servei de transport públic a demanda per a les urbanitzacions o l’increment del nombre de llicencies de taxi per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres.

Pel que fa a la mobilitat en vehicle privat motoritzat, s’estableix la implantació d’una nova estructura de circulació, la creació de zones pacificades, canvis de sentits de circulació o la realització de controls periòdics de la velocitat per, entre d'altres, reduir els accidents amb víctimes. 

Les propostes per a la xarxa d’aparcaments giren al voltant de la gestió de les places d’aparcament a la via pública, la redacció del Pla d’aparcaments municipal, la creació de noves bosses d’aparcament, minimitzar els estacionaments indeguts i efectuar el control efectiu de les zones d’aparcament regulat, entre d’altres.

El PMUS també planteja realitzar campanyes de promoció de la mobilitat sostenible i segura, un control periòdic de soroll dels vehicles motoritzats, promoure l’ús de vehicles més ecològics o la creació de la Taula de Mobilitat, entre d’altres.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

El vehicle compartit a Santa Perpètua de Mogoda ha recorregut 11.000 km i ha donat servei a 64 persones i el servei de lloguer de cotxe elèctric compartit a Castellbisbal ja té més d’una vintena de persones usuàries. A Rubí, durant aquest temps, el vehicle ha registrat un total de 484 lloguers i més de 30.000 quilòmetres amb 3.050 hores d’ús, de les quals 1.405 són provinents de vals i 1.645 de pagament a través dels socis de Som Mobilitat. 

Article

Un total de 13 escoles de la ciutat participen en aquesta experiència educativa integral entorn de l’estalvi i l’eficiència energètica

Notícia
Han entrat en servei dos dels cinc nous vehicles híbrids que formen part de la flota de RubíBus. Aquests autobusos, que es van presentar a la ciutadania a finals de setembre coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, substitueixen models més antics. Els altres tres busos híbrids es posaran en funcionament en els propers dies.

Butlletí