Calculadora: El Valor dels Aliments

17/12/2018 - 12:02

Amb el lema “Contra el malbaratament alimentari posem en valor els aliments”, aquesta nova eina visibilitza els recursos necessaris per produir els aliments que consumim. Impulsada per ENT, Associació Naturalistes de Girona i la Generalitat, la calculadora del valor dels aliments ofereix la possibilitat de calcular tres indicadors ambientals associats a la producció d’una quantitat determinada d’aliments així com el seu valor econòmic aproximat. D’aquesta forma es posa en valor tot allò que es malbarata quan llencem aliments frescos abans de ser cuinats i consumits.

En concret es calcula la petjada de carboni, la petjada d’aigua, l’ocupació de terra i el preu de venda aproximat. En el cas de la petjada de carboni, es contemplen les emissions generades des de la producció i fins que l’aliment arriba al punt de venda, incloent les emissions associades a la gestió dels residus alimentaris generats en cada fase de la cadena alimentària (agricultura, processat, transport, i distribució i venda). No es comptabilitzen les emissions associades a l’envasat i consum, atès que es consideren aliments frescos abans de ser cuinats i consumits.

A continuació es detallen les unitats,

Cal considerar que el valor dels indicadors dels estudis que s’han utilitzat prové de l’agregació de diferents estudis d’anàlisi del cicle de vida, en els quals no s’han tingut en compte les diferències entre diferents models de producció i consum agroalimentàries. En aquest sentit, aspectes com la fabricació i transport de fertilitzants o de pinsos, en el cas de la ramaderia, l’envasat del producte, o el transport dels aliments fins al punt de venda, són aspectes que tenen una incidència determinant en el consum energètic, i per tant en la petjada de carboni. Cal considerar doncs, que les dades utilitzades aquí són per a models convencionals de producció i consum agroalimentaris.


 

Relacionats

Article

Els Premis Mercabarna-Paco Muñoz contra el malbaratament alimentari estan concebuts per promoure i reconèixer les iniciatives que es duen a terme per lluitar contra el malbaratament alimentari en l'esglaó de la producció i de la distribució de la cadena alimentària.

Notícia

El Pla, proposa donar resposta a sis reptes diferents a través de 18 accions articulades en 133 projectes, ha estat elaborat en el marc del projecte Ecowaste4food, i finançat pel programa de cooperació interregional Interreg Europe, agrupa 47 empreses, entitats socials, universitats i administracions públiques.

Butlletí