80 publicacions de referència sobre la contractació sostenible

Redacció
07/11/2014

La web del programa Ajuntament + Sostenible ha renovat i ampliat l'apartat de Publicacions amb l'objectiu de proporcionar, als professionals del sector públic, una eina de suport tècnic per la inclusió de criteris ambientals i socials en la contractació.

La recopilació del fons documental s'ha dut a terme seleccionant les publicacions rellevants dels organismes pioners en l'estudi i aplicació de la compra sostenible i compilant les eines desenvoupades en projectes internacionals (com Landmark project, Smart SPP, GPP2020, etc.). Així doncs, les publicacions ofereixen informació referent i contrastada sobre la contractació sostenible en l'àmbit municipal, estatal i internacional de diferent naturalesa (informes, estudis, manuals i guies) i s'estructuren en tres blocs:

  • Guies de compra i contractació sostenible: documents que donen directrius clares i pràctiques per saber com abordar els objectius de la contractació pública sostenible de forma senzilla i progressiva. Exemple: "Manual Práctico de Compra y Contratación Pública Verde" de Ihobe.
  • Publicacions per àmbits temàtics: documents sobre els criteris ambientals i socials que s'han s'incorporar en les adquisicions públiques classificats pels següents àmbits temàtics: Ambientalització de contractes, Paper i material d'oficina, Neteja d'edificis i recollida selectiva, Alimentació, càtering i venda automàtica, Roba, Fusta, Obres, Jardineria, Energia, Mobilitat, Actes sostenibles, Sistemes de gestió ambiental, Contractació responsable i Innovació. Exemple: "Sustainable Public Procurement: A Global Review" de la UNEP.
  • Bones pràctiques: documents sobre experiències exitoses i innovadores de compra pública social i ambientalment responsable en diferents procediments de contractació. Exemple: "Green Public Procurement Examples" de la Comissió Europea.

Si voleu aportar documentació i fer créixer conjuntament aquest fons documental de la contractació responsable, podeu escriure a: ajuntamentsostenible@bcn.cat.

Etiquetes: 

Relacionats

Article

La guia de bones pràctiques “Cultural and spiritual significance of nature. Guidance for protected and conserved area governace and management” acaba de sortir publicada en el número 32 la col·lecció de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides d’UICN.

Article

Hàbitat és una guia d’activitats per a l’educació ambiental que pretén abordar la tasca educativa partint de l’experiència vivencial. S’utilitza l’activitat, el joc, la simulació i la implicació, fins i tot física, en la modelització dels processos com a suport del diàleg amb la realitat.

Article

Creat per ISGlobal, el seu objectiu és sensibilitzar el públic jove sobre com es transmeten les infeccions i com es poden prevenir

Butlletí