Jornada de les Comunitats Energètiques

dimarts, 31 maig, 2022 - 10:00 a 13:00

PROGRAMA

INSCRIPCIONS

Des del Clúster d'Energia Eficient de Catalunya es proposa animar a tota la comunitat del sector energètic, a participar en aquest projecte del la Jornada de les Comunitats Energètiques.  Amb l’objectiu de donar visibilitat, notorietat i analitzar el detall dels problemes o entrebancs d’aquesta iniciativa, que millora la gestió de l’energia i aconsegueix beneficis mediambientals, econòmics i socials, però que té molts reptes a resoldre.

Dins de la Jornada volem debatre sobre:

Entorn Jurídic: 

  • Fins a quin punt és necessària una transposició total de les Directives UE per començar a constituir comunitats energètiques?
  • Les comunitats energètiques s'haurien de limitar a un vehicle jurídic concret? Poden tenir ànim de lucre? 
  • Quins canvis normatius creieu que podrien dotar de contingut el marc jurídic favorable per al desenvolupament de comunitats energètiques?

Participació/Dinamització

  • Com es prenen decisions en el marc d'aquesta comunitat? 
  • Com fem funcionar-les?
  • Com involucrem els ciutadans?
  • Quins són els objectius claus: econòmics, ambientals, polítics

Models de negoci

  • Anàlisis dels casos reals, recollida inputs de les comunitats existents
  • Quins són els models de negoci que segueixen?
  • Quin és el retorn de la inversió?

 

Categories: 
Energia

Relacionats

Acte
22/06/2022 - 10:30
Sessió virtual via Zoom
Article

 

Les plaques fotovoltaiques que s’instal·laran a la coberta de la pista poliesportiva Remigio Herrero serviran energia a famílies necessitades que es constitueixin en comunitat

Article

El protocol estableix les bases per a la creació d'un marc de col·laboració entre l'Ajuntament, el teixit empresarial local i les entitats signatàries per intercanviar informacions i experiències que ajudin a la creació de comunitats energètiques. La durada d'aquest protocol és de dos anys, prorrogable a dos més, i el seguiment anirà a càrrec d'una comissió que es reunirà cada sis mesos. 

Butlletí